Đề tài Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: giới thiệu chung về thị trường chứng khoán 2

I. Khái niệm và vai trò của thị trường chứng khoán 2

1. Khái niệm 2

2. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 3

3. Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế 8

II. Sự cần thiết của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam 9

1. Hiện tượng đói vốn đang ngày càng tăng 9

2. Việc hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam là điều kiện cho sự phát triển kinh tế 10

Chương II: Thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua 11

I. Những thời cơ và thuận lợi 11

II. Những khó khăn 12

III. Một số thành tựu đạt được 14

Chương III: Một số nhận xét về TTCKVN 15

Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện TTCKVN 16

I. Một số giải pháp tăng cung hàng hoá trên thị trường chứng khoán 16

II. Một số giải pháp nhằm tạo cầu chứng khoán 17

III. Một số giải pháp phát triển và hoàn thiện các tổ chức tài chính trung gian 18

IV. Một số giải pháp tổng thể 18

1. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước 18

2. Cần xây dựng thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) 19

Kết luận 20

Tài liệu tham khảo 21

 

doc32 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.DOC
Tài liệu liên quan