Đề tài Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch đến năm 2030

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

· Đặt Vấn Đề 1

· Mục Tiêu Đề Tài 1

· Giới Hạn Đề Tài 2

· Nội Dung Thực Hiện 2

· Ý Nghĩa Khoa Học Và Ý Nghĩa Thực Tiễn 2

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3

1.1 Đặc điểm tự nhiên 3

1.2 Đặc điểm Kinh Tế – Xã Hội của Thành Phố Hồ Chí Minh 4

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN VÀ BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH 5

2.1 Tổng quan về chất thải rắn 5

2.2 Tổng quan về bãi chôn lấp hợp vệ sinh 9

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 18

3.1 Cở sở thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh 18

3.2 Lựa chọn phương án 18

3.3 Tính toán thiết kế bãi chôn lấp 19

3.4 Tính toán, thiết kế hệ thống thu khí bãi chôn lấp 27

3.5 Tính toán thiết kế hệ thống thu gom và xử lí nước rò rỉ 37

3.6 Các công trình trong bãi chôn lấp 65

3.7 Quy trình vận hành và giám sát chất lượng môi trường của BCL 65

KẾT LUẬN 71

KIẾN NGHỊ 72

 

docx81 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 60download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch đến năm 2030, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTHIET KE HTXL CT champ237nh thuc da sua1.docx
  • docxbang thong ke luong nc ro ri.cam xoa.docx
Tài liệu liên quan