Đề tài Tính toán thiết kế thép cổng trục có các thông số sau Q = 50 T, H = 12 m, L = 20 m

 

Phụ Lục

 

Lời mở đầu: 2

Chương I:

Tính toán thiết kế tổng thể: 3

1.1 Sơ lược về các phương pháp lắp đặt dầm 3

1.1.1 Phương pháp lắp đặt bằng cần trục: 3

1.1.2 Phương pháp lắp đặt bằng một cổng trục: 4

1.13 Phương pháp lắp đặt bằng một cổng trục kèm thiết bị phụ trợ: 6

1.1.4 Phương pháp dùng hai cổng trục: 8

1.2 Lựa chọn phương án thiết kế: 10

1.2.1 Phương pháp dùng dầm có mặt cắt gồm 2 thép I: 10

1.2.2 Phương pháp dùng dầm gồm 2 thép I, thanh giằng [: 12

1.2.3 Cổng trục có mặt cắt dạng dàn: 14

1.2.4 Cổng trục có dầm dạng hộp: 17

Chương II:

Sơ đồ tính và tải trọng tính toán: 19

2.1 Sơ đồ tính: 19

2.2 Tổ hợp tải trọng: 21

2.3 Tải trọng tác dụng: 22

2.4 Vẽ biểu đồ nội lực: 29

Chương III:

Tính toán thiết kế dầm chủ: 54

3.1 Xây dựng sơ đồ tính: 54

3.2 Tải trọng và tổ hợp tải trọng: 56

3.3 Tính chọn và kiểm tra mặt cắt đã chọn 60

3.4 Tính bền mối hàn chính và liên kết bulông 79

3.5 Tính toán sàn và lan can: 90

Chương IV:

Tính toán thiết kế dầm đầu 90

4.1 Xây dựng sơ đồ tính 91

4.2 Tải trọng và tổ hợp tải trọng 118

4.3 Tính chọn mặt cắt 93

4.4 Kiểm tra mặt cắt đã chọn 93

4.5 Tính bền mối hàn 93

Chương V:

Tính toán thiết kế bộ chân cổng trục 94

5.1 Chọn dạng kết cấu 94

5.2 Tính chọn và kiểm tra mặt cắt đã chọn 96

5.2.1.Tính chọn các kích thước cơ bản của chân cổng . 96

5.2.2. Đặt lực lên mặt phẳng chân cổng 101

5.2.3. Tính chọn và kiểm tra mặt cắt .108

Chương VI:

Tính toán thiết kế dầm chân ngang .116

6.1. Chọn hình thức mặt cắt . 117

6.2. Xác định các thông số của mặt cắt .117

6.3. Kiểm tra mặt cắt đã chọn . 118

Chương VII:

Tính toán liên kết 120

7.1. Tính bền mối hàn chân cổng 120

7.2. Tính bền mối liên kết với dầm chủ , .122

Chương VIII:

Tính toán thiết kế bộ tời phụ ,,, 131

8.1. Xây dựng sơ đồ tính , 131

8.2. Tải trọng tác dụng 131

8.3. Tính và vẽ biểu đồ mômen . 132

8.4. Tính chọn mặt cắt . .132

8.5. Kiểm tra mặt cắt đã chọn . 132

Chương IX:

Tính toán thiết kế hệ thống điện . .138

9.1. Xác định công suất của tất cả các động cơ điện trong các cơ cấu của cổng trục .138

9.2. Tìm hiểu chung về truyền động điện và điều khiển động cơ điện 138

9.3. Tính toán thiết kế hệ thống điện của cổng trục 139

Chương X:

Công nghệ chế tạo,gia công kết cấu 151

Tài liệu tham khảo .169

Phụ lục .170

 

 

 

doc176 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 5354 | Lượt tải: 125download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính toán thiết kế thép cổng trục có các thông số sau Q = 50 T, H = 12 m, L = 20 m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docQuocHung.DOC
 • doc1Gioi thieu-Gau va tay gau.doc
 • dwgbao duong sua chua.dwg
 • docBDSC1.doc
 • dwgBDSCnew.dwg
 • docchuong 2 giang.doc
 • docCHUONG_1.DOC
 • dwgct.dwg
 • dwgGau Tay Can.dwg
 • docKetCauThep.doc
 • docloinoidauau.doc
 • docmucluc.doc
 • docondinh.doc
 • dwgQuay+DC.dwg
 • dwgSo do thuy luc.dwg
 • docThiet ke he dan dong co khi.doc
 • dwgthuy luc.dwg
 • docThuyluc.doc
 • dwgTHUYLUCChuan.DWG
 • docThuylucdanglam.doc
 • dwgThuylucdanglkam.dwg
 • docTinh ben chot gau-che tao chot.doc
 • dwgTinh on dinh.dwg
 • dwgtinh thuy luc ®Î in.dwg
 • dwgTL.dwg
 • dwgtla chua.dwg
 • dwgtong hopvt.dwg
 • dwgTong the.dwg
 • dwgTong the2004.dwg
 • dwgTong themoi.dwg
 • doctonghop.doc
 • doctonghßpull.doc
 • doctongthe1.doc