Đề tài Tổ chức công tác kế toán ở một số phần hành cơ bản tại xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 2

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

Phần I: Khái quát chung về xí nghiệp dược phẩm trung ương 2 2

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 2

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp 6

III.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 8

Phần II: Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán tại XNDPTW2 14

I. Tổ chức bộ máy kế toán 14

II. Chế độ kế toán áp dụng tại xí nghiệp 17

Phần III: Tổ chức công tác kế toán ở một số phần hành cơ bản tại xí nghiệp 21

I. Đặc điểm của các phần hành cơ bản 21

II. Kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất 34

Phần IV: Đánh giá khái quát về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTW2 51

I.Những thành tựu đạt được 51

II. Những nhược điểm còn tồn tại và phương án khắc phục 52

Kết luận 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc60 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 16/06/2013 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán ở một số phần hành cơ bản tại xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành cơ bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 <kiến tập>.DOC
Tài liệu liên quan