Đề tài Ứng dụng cpu z80 vào hệ thống báo giờ tự động

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Mục lục

PHẦN I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

I- Mục tiêu đề tài.

II- Khả năng của hệ thống báo giờ tự động.

III- Một số qui ước.

IV- Phương hướng giải quyết.

4.1- Giải pháp phần cứng

4.2- Giải pháp phần mềm

V- Nguyên lý chung của hệ thống báo giờ tự động.

PHẦN II : NỘI DUNG

I- Giới thiệu các dạng mạch đã có trong nước.

1.1- Đề tài “Thiết Kế Và Thi Công Máy Báo Tiết Cho

Trường ĐHSPKT”

1.2- Đề tài “Thiết Kế Và Thi Công Mạch Đồng Hồ

Báo Giờ”.

1.3-Ưu nhược điểm của hệ thống báo giờ tự động dùng “EPROM”

và vi xử lí Z80.

II- Thiết kế phần cứng.

2.1- Tổng quát phần cứng hệ thống

2.2- Bộ nhớ hệ thống và giải mã địa chỉ

2.2.1- Bộ nhớ hệ thống

2.2.2- Mạch giải mã địa chỉ

2.2.3- Tóm tắt

2.3- Khảo sát tính chất ngắt NMI

2.4- Cấu tạo và nguyên tắt hoạt động các khối mạch

2.4.1- Mạch tạo xung đồng hồ

2.4.2- Mạch định thời

2.4.3- Mạch bàn phím (Keypro)

Luận văn tốt nghiệp

Hệ thống báo giờ tự động

2.4.4- Mạch kiểm soát ngắt

2.4.5- Mạch hiển thị (Display)

2.4.6- Mạch điều khiển báo hiệu

2.4.7- Mạch cung cấp điện

2.5- Sơ đồ chi tiết mạch điện hệ thống.

III- Thiết kế phần mềm

3.1- Tổng quát phần mềm hệ thống

3.1.1- Chức năng báo hiệu tự động

3.1.2- Chức năng tạo thời gian thực

3.1.3- Chức năng điều chỉnh thời gian thực

3.1.4- Chức năng về Hottime (Xem – Xóa – Đặt)

3.1.5- Chức năng về Skiptime (Xem – Xóa – Đặt)

3.1.6- Các chương trình con

h Chương trình con hiển thị (tên là Display)

h Chương trình xử lí bàn phím (tên là Keypro)

h Chương trình báo lỗi (tên là ERROR)

3.2- Tổ chức dữ liệu

3.2.1- Thời gian thực

3.2.2- Restime

3.2.3- Hottime

3.2.4- Skiptime

3.2.5- Mã chuông

3.2.6- Các biến

3.2.7- Phân chia vùng nhớ

3.3- Các chương trình

3.3.1- Chương trình MAIN

3.3.2- Chương trình RTP (Real Time Program)

3.3.3- Chương trình Settime

3.3.4- Chương trình Hottime

3.3.5- Chương Trình Skiptime

Luận văn tốt nghiệp

Hệ thống báo giờ tự động

3.3.6- Chương trình con Display

3.3.7- Chương trình con Keypro

3.3.8- Chương trình con ERROR

IV- Thi công

PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I- Kết quả thực nghiệm

II- Mô tả hệ thống và hướng dẫn sử dụng

2.1- Chức năng điều chỉnh thời gian thực (Settime)

2.2- Chức năng về Hottime

2.3- Chức năng về Skiptime

III- Kết luận và hướng phát triển của đề tài

IV- Kiến nghị

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

pdf103 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng cpu z80 vào hệ thống báo giờ tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng cpu z80 vào hệ thống báo giờ tự động.pdf