Đề tài Ứng dụng của Enzym trong phân tích

MỤC LỤC

Mở Đầu

Chương I

I. Khái Niệm Enzym

II. Chất xúc tác sinh học

III.Nguôn thu nhận Enzym

Chương II

I.Ứng dụng của Enzym trong Phân tích y học

I.1. điện cực Urea có mang enzym cố định

I.2 phân tích Glucose tự động và Lactate

Bảng các enzym sử dụng trong chữa bệnh

I.3. ứng dụng của enzym trong chuẩn đoán bệnh

I.3.1. ứng dụng của enzym trong xác định nồng độ

I.3.1.1 Phương pháp xác định điẻm cuối

I.3.1.2 phương pháp động học

I.3.2. Xác định hoạt tính enzym

I.3.3 Thực hành miễn dịch

II. Ứng dụng của enzym trong phân tích thực chẩm

II.1 Xác định carbohydrate

II.2 Xác định acid hữu cơ

II.3 Xác định alcohol

II.4 Xác dịnh các thành phần khác

III. Một số ứng dụng tiêu biểu trong chuẩn đoán bệnh

III.1Ứng dụng của enzym Raffinase cố định

III.2. Enzym Invertase cố định

Bảng sử dụng enzym trong phân tích thực phẩm và trong chuẩn đoán bệnh

 

doc24 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng của Enzym trong phân tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docUNG DUNGC UA ENZYM TRONG PHAN TICH.1.doc
  • pptung dung cua enzim trong phan tich.ppt
  • pdfUNG DUNGC UA ENZYM TRONG PHAN TICH.1.pdf
Tài liệu liên quan