Đề tài Xây dựng chương trình hệ thống quản lý tiền lương

 

Phần mềm quản lý lương 1

I. Yêu cầu của doang nghiệp 1

II. Giới Thiệu 2

III. Các chức năng cơ bản của phần mềm 2

Như phần tên đã giới thiệu một cách khái quát về phần mềm quản lý lương và một số chức năng của nó. Phần này sẽ giới thiệu một cách chi tiết hơn về những khả năng mà nó đem lại cho doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm này và cách sử dụng nó trong công tác quản lý lương . 2

1. Màn hình chính của chương trình. 3

2. Chức năng nhập dữ liệu. 4

3. Tính lương 7

4. Chức năng tìm kiếm 10

5. Các báo cáo 11

6. Trợ giúp 12

IV. Kết luận 12

 

 

 

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 14/09/2015 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình hệ thống quản lý tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần mềm quản lý lương Yêu cầu của doang nghiệp Đây là bản mẫu phần mềm mà doanh nghiệp dặt hàng thiết kế phục vụ cho công tác quản lý tiền lương trong doanh nghiệp. Với các yêu cầu cụ thể mà doanh nghiệp đưa ra, bản mẫu phần mềm này đã được cài dặt một số chức năng cơ bản. Các yêu cầu của doanh nghiệp bao gồm việc thiết kế hệ thống tính lương hành chính và tính lương theo sản phẩm của công nhân sản xuất. Thông tin ban của hệ thống tính lương hành chính Họ tên cán bộ Hệ số lương Hệ số phụ cấp Các khoản khấu trừ Thông tin ban đầu về hệ thống lương tính theo sản phẩm Họ tên công nhân Số lượng sản phẩm loại 1 và đơn giá trả lương Số lượng sản phẩm loại 2 và đơn giá trả lương Số lượng sản phẩm loại 3 và đơn giá trả lương Các mức thưởng từ 1 đến 7 : mức 1 thưởng 30% so với lương, mức 2 thưởng 25%, mức 3 thưởng 20%, mức 4 thưởng 15%, mức 5 thưởng 10%, mức 6 thưởng 5%, mức 7 thưởng 0%. Bản mẫu phần mềm được thiết kế trên cơ sở các thông tin đó. Giới Thiệu Trong mỗi doanh nghiệp thì công việc tính lương thủ công thường diễn ra phức tạp, mất nhiều công sức mà lại dễ mắc các sai sót. Đây là phần mềm được doanh nghiệp yêu cầu thiết kế nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý lương của toàn bộ doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tính toán được lương cho cán bộ công nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác, giảm rất nhiều công sức của nhà quản lý. Phần mềm này cho phép doanh nghiệp có thể cập nhật danh sách Cán bộ công nhân viên ( CBCNV ), xoá tên CBCNV khi cần , cập nhật các thông tin để tính lương hành chính và lương tính theo sản phẩm. Người quản lý có thể thực hiện công việc tính lương hành chính và lương theo sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng. Theo dõi được danh sách CBCNV của doanh nghiệp nói chung, danh sách CB hành chính và Công nhân sản suất. Tìm kiếm một cách nhanh chóng CBCNV theo mức lương, mức thưởng ( Ngoài ra còn nhiều chức năng tìm kiếm hiệu quả khác chưa được đề cập đến trong nội dung của Bản Mẫu này). Phần mềm cho phép doanh nghiệp có thể lập được các báo về tình hình lương của doanh nghiệp. In ra được các bảng lương hành chính vá lương tính theo sản phẩm qua từng tháng từng năm, In ra bảng lương tổng hợp của toàn doanh nghiệp. Phần mềm còn cung cấp cho người dùng mục hướng dẫn dễ hiểu. Bất kỳ lúc nào người dùng cũng có thể có được những thông tin một cách nhanh chóng và chính xác về tình hình lương của doanh nghiệp. Ngoài ra nó còn đáp ứng nhu cầu bảo mật ở mức cần thiết. Phần mềm quản lý lương là một sản phẩm rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp khi muốn nâng cao hiệu quả quản lý để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là một trong các thành phần giúp doanh nghiệp có thể Tin học hoá đối với hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chức năng cơ bản của phần mềm Như phần tên đã giới thiệu một cách khái quát về phần mềm quản lý lương và một số chức năng của nó. Phần này sẽ giới thiệu một cách chi tiết hơn về những khả năng mà nó đem lại cho doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm này và cách sử dụng nó trong công tác quản lý lương . Để sử dụng phần mềm đầu tiên ta phải khởi động chương trình. Sau khi khởi động thì chương trình yêu cầu người dùng nạp mật khẩu, chỉ khi nào nạp đúng mật khẩu thì ta mới có thể sử dụng được phần mềm. Yêu cầu mật khẩu : Hình 1. Nạp mật khẩu vào đây Màn hình chính của chương trình. Sau khi nạp đúng mật khẩu thì màn hình chính xuất hiện như sau : Hình 2. Các chức năng cơ bản được giới thiệu ở đây gồm : Hình 3. Các thực đơn lựa chọn cho phép ta : Nhập số liệu : Nhập danh sách CBCNV, Nhập dữ liệu để tính lương hành chính và lương theo sản phẩm. Xoá CBCNV trong danh sách khi cần. Tính lương hành chính và lương theo sản phẩm. Tìm kiếm các thông tin : Danh sách CBCNV, Danh sách CBCNV tính lương hành chính, Danh sách CBCNV tính lương theo sản phẩm, tìm kiếm CBCNV theo mức lương ,mức thưởng Lập các báo cáo và in ra : Danh sách CBCNV, bảng lương hành chính tháng, năm, bảng lương theo sản phẩm tháng, năm. Phần giúp đỡ sẽ hướng dẫn người dùng một cách tỉ mỉ cách sử dụng phần mềm và lời giới thiệu về phần mềm này. 2. Chức năng nhập dữ liệu. Hình 4. Nhập danh sách : Hình 5. Khi nhập cần chú ý không được để trống mục Mã cán bộ. Phải lựa chọn xem người được nhập vào danh sách thuộc đơn vị tính lương nào : Sản xuất hay hành chính . Sau mỗi lần nhập ta nên bấm nút Lưu (hoặc tổ hợp phím Alt + L ) để lưu lại vào danh sách. Muốn nhập thêm ta bấm nút Thêm ( Alt + T ), muốn thoát bấm nút Đóng ( Alt + N ). Xóa CBCNV trong danh sách Hình 5. Sau khi nhập ( hay chọn) Mã cán bộ rồi bấm nút Xoá ( Alt + X ) máy sẽ hỏi “ Bạn có chắc chắn xoá không ”, bấm Yes để xoá. c. Nhập dữ liệu để tính lương hành chính. Hình 6. Mỗi lần nhập thì có mức lương tối thiểu là cố định chung. Nếu khi có sự thay đổi thì ta mới phải nhập cho mục này. Khi nhập Mã cán bộ thì Họ tên máy sẽ tự động điền vào. d. Nhập dữ liệu để tính lương theo sản phẩm. Hình 7. Khi nhập dữ liệu cho mục này thì có Đơn giá lương của các sản phẩm và định mức là cố định ta không phải nhập dữ liệu cho chúng. e. Về CSDL Cho phép ta quay lại CSDL của chương trình, tuy nhiên khi phần mềm đã hoàn thiện thì CSDL sẽ bị dấu đi người dùng sẽ không thể thấy được. f. Thoát Cho phép ta thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng đang chạy. Tính lương Hình 8. Tính lương hành chính Mục này cho phép người dùng có thể tính lương hành chính một cách tự động Hình 9. Nếu bạn nhập Mã cán bộ thì Họ tên được tự động điền, các mục Lương tối thiểu, Các khoản khấu trừ, Hệ số lương, Hệ số phụ cấp là các dữ liệu đã được ta nhập trước nên cũng được tự động điền mỗi khi ta cần tính lương cho mỗi người. Các mục Tiền lương, Phụ cấp, Được lĩnh sẽ được máy tự động điền vào mỗi khi ta dịch con trỏ ( hoặc bấm chuột ) vào đó. Phụ luc 1 : Các thủ tục thực hiện việc tính Tiền lương, Phụ cấp, Được lĩnh Thủ tục để tự động tính lương. Private Sub Tuong_GotFocus() Tluong = Luong * Hesoluong End Sub Thủ tục tự động tính tiền phụ cấp. Private Sub Tphucap_GotFocus() Tphucap = Luong * HesoPhucap End Sub Thủ tục tự động tính Tiền lĩnh. Private Sub Duoclinh_GotFocus() Duoclinh = Tluong + Tphucap - Khautru End Sub Tính lương theo sản phẩm. Máy tính sẽ giúp ta tính lương theo đơn giá của sản phẩm Hình 10. Phụ lục 2 : Các thủ tục tính Lương, Loại thưởng, Tiền lĩnh 1.Thủ tục tính lương Private Sub Luong_GotFocus() Luong = SLSp1 * DG1 + SLSp2 * DG2 + SlSp3 * DG3 End Sub 2. Thủ tục tính Loại thưởng Private Sub Thuong_GotFocus() If (Luong >= DM + 0.6 * Luong) Then Thuong = 1 If (Luong = DM + 0.5 * Luong) Then Thuong = 2 If (Luong = 0.4 * Luong) Then Thuong = 3 If (Luong = DM + 0.3 * Luong) Then Thuong = 4 If (Luong = DM + 0.2 * Luong) Then Thuong = 5 If (Luong = 0.1 * Luong) Then Thuong = 6 If (Luong < DM + 0.1 * Luong) Then Thuong = 7 End Sub 3.Thủ tục Tính tiền lĩnh Private Sub DLinh_GotFocus() Select Case Thuong Case 1: DLinh = Luong + 0.3 * Luong Case 2: DLinh = Luong + 0.25 * Luong Case 3: DLinh = Luong + 0.2 * Luong Case 4: DLinh = Luong + 0.15 * Luong Case 5: DLinh = Luong + 0.1 * Luong Case 6: DLinh = Luong + 0.05 * Luong Case 7: DLinh = Luong End Select End Sub Chức năng tìm kiếm Danh sách CBCNV. Hình 11. Danh sách CB hành chính Hình 12. Danh sách công nhân sản xuất Hình 13. Các chức năng tìm kiếm khác chưa được hoàn thiện trong nội dung của bản mẫu này. Các báo cáo hình 14. Chức năng này cho phép ta in ra được Danh sách CBCNV toàn doanh Nghiệp, bảng lương hành chính, bảng lương tính theo sản phẩm của từng tháng từng năm. Các báo cáo này được in ra trong các phụ lục 1, 2, 3 ở cuối tài liệu này. 6. Trợ giúp Phần này cho các thông tin hướng dẫn sử dụng của phần mềm và lời giới thiệu về chương trình Kết luận Bản mẫu phần mềm này đã được cại đặt một só chức năng cơ bản đáp ứng được yêu cầu tính lương của doanh nghiệp. Các chức năng còn thiếu sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0157.doc
Tài liệu liên quan