Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Sinh học - Nghệ An

Câu 6 (4.5 điểm).

Phép lai 1: Cho một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm cái sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được 50% kén màu vàng, hình dài: 50% kén màu trắng, hình bầu dục.

Phép lai 2: Cho một bướm tằm cái sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được:

672 kén màu vàng, hình dài gồm 335 bướm cái và 337 bướm đưc;

672 kén màu trắng, hình bầu dục gồm 337 bướm cái và 335 bướm đực;

128 kén màu vàng, hình bầu dục gồm 63 bướm cái và 65 bướm đực;

128 kén màu trắng, hình dài gồm 65 bướm cái và 63 bướm đực.

Những con bướm tằm dùng trong hai thí nghiệm thuộc các nòi khác nhau của cùng một loài.

a. Các gen quy định màu sắc và hình dạng kén nằm trên NST thường hay NST giới tính? Giải thích.

b. Kiểu gen về hai tính trạng kể trên của bướm tằm cái trong phép lai 1 và của bướm tằm đực trong phép lai 2 giống nhau hay khác nhau? Viết sơ đồ lai cho mỗi phép lai.

(Biết mỗi gen quy định một tính trạng và hiện tượng hoán vị gen chỉ xẩy ra ở bướm tằm đực).

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4424 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Sinh học - Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: SINH HỌC LỚP 12 THPT - BẢNG A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm). a. Thế nào là đột biến điểm? Hãy nêu hậu quả có thể xuất hiện ở sản phẩm prôtêin khi xẩy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vùng mã hoá trong gen cấu trúc. b. Hãy giải thích tại sao ADN ở sinh vật nhân thực bền vững hơn nhiều so với các loại ARN? Câu 2 (3.0 điểm). Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa các đoạn gen: . Khi giảm phân hình thành giao tử, người ta thấy bên cạnh xuất hiện các giao tử ABCde, abcDE còn có thể xuất hiện giao tử ABCcde hay ABCDEde: a. Nguyên nhân nào làm xuất hiện các loại giao tử trên? b. So sánh hai hiện tượng làm xuất hiện các loại giao tử trên. Câu 3 (4.0 điểm). a. Ở người gen a nằm trên NST thường gây bệnh bạch tạng, gen A quy định người bình thường, quần thể đã cân bằng di truyền. Biết tần số alen a trong quần thể là 0,6. Có 4 cặp vợ chồng bình thường, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đứa con. Hãy tính xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa con bị bệnh? b. Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn (I3) là: 0,35AA + 0,1Aa + 0,55aa =1. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát Io? c. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Khi cho cây hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, kết quả thu được tỉ lệ kiểu hình 5,25 đỏ : 1 trắng. Hãy giải thích và viết sơ đồ lai? Câu 4 (3.0 điểm). a. Nguyên nhân nào một gen có thể tồn tại nhiều alen khác nhau trong quần thể? Các alen khác nhau đó có thể tương tác với nhau như thế nào? Mỗi kiểu tương tác cho một ví dụ minh hoạ. b. Tác động của các yếu tố môi trường trong đến hoạt động của gen được thể hiện ở các mối quan hệ nào? Cho một ví dụ minh hoạ. Câu 5 (3.5 điểm). a. Cá thể đực của một loài có thành phần kiểu gen là DdEe tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân: - Một số tế bào giảm phân bình thường. - Một số tế bào cặp NST mang cặp gen Ee không phân ly trong giảm phân I, cặp Dd phân li bình thường. - Một số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân II, cặp Ee phân ly bình thường. Viết các loại giao tử có thể sinh ra từ quá trình giảm phân trên? b. Cho phép lai P: AaBb x aabb →F1. Trong đó cặp NST số 1 mang cặp alen (A,a); cặp nhiễm sắc thể số 4 mang cặp alen (B,b). Quá trình giảm phân diễn ra bình thường nhưng trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử F1 cặp NST số 4 không phân ly, khả năng tạo ra những thể đột biến có kiểu gen như thế nào? Câu 6 (4.5 điểm). Phép lai 1: Cho một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm cái sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được 50% kén màu vàng, hình dài: 50% kén màu trắng, hình bầu dục. Phép lai 2: Cho một bướm tằm cái sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được: 672 kén màu vàng, hình dài gồm 335 bướm cái và 337 bướm đưc; 672 kén màu trắng, hình bầu dục gồm 337 bướm cái và 335 bướm đực; 128 kén màu vàng, hình bầu dục gồm 63 bướm cái và 65 bướm đực; 128 kén màu trắng, hình dài gồm 65 bướm cái và 63 bướm đực. Những con bướm tằm dùng trong hai thí nghiệm thuộc các nòi khác nhau của cùng một loài. a. Các gen quy định màu sắc và hình dạng kén nằm trên NST thường hay NST giới tính? Giải thích. b. Kiểu gen về hai tính trạng kể trên của bướm tằm cái trong phép lai 1 và của bướm tằm đực trong phép lai 2 giống nhau hay khác nhau? Viết sơ đồ lai cho mỗi phép lai. (Biết mỗi gen quy định một tính trạng và hiện tượng hoán vị gen chỉ xẩy ra ở bướm tằm đực). - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh:........................................................................... Số báo danh:..........................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDề sinh 12 THPT chính thức A.doc
  • docDA Sinh hoc BT THPT.doc
  • docDA sinh hoc lop 12 THPT bang A.doc
  • docDA Sinh hoc THPT bang B.doc
  • docde du phong 2011.doc
  • docDề sinh 12 BỔ TÚC chính thức.doc
  • docDề sinh 12 THPT chính thức B.doc