Đề thi học kì 1 và đáp án môn Hóa học 11 nâng cao - Trường THPT Nguyễn Bình

Câu 2 (2 điểm): Từ metan cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế cao su buna và p – bromtoluen.

Câu 3 (2 điểm): Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:

a) Phenol vào nước brom.

b) Propen vào dung dịch KMnO4.

Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa các hóa chất sau: etanol; anđehit axetic; benzen; glixerol, axit axetic.

Câu 5.(2 điểm)

Hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic. Lấy m gam X tác dụng với lư¬ợng dư¬ Na, thấy có 3,36 lít khí thoát ra. Cũng m gam X cho tác dụng với CaCO3, thấy có 1,12 lít khí thoát ra. Các khí đo ở đktc.

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp X.

 

 

Cho biết: C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64; Na = 23.

 

doc1 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 4686 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 và đáp án môn Hóa học 11 nâng cao - Trường THPT Nguyễn Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯƠNG THPT NGUYÊN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học: 2010 – 2011. MÔN HÓA 11. Thời gian: 45 phút. Lớp 11A. ĐỀ BÀI Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có) vinyl cloruaPVC Metanaxetilenetilenetyl cloruaancol etylicandehit axetic benzen Câu 2 (2 điểm): Từ metan cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế cao su buna và p – bromtoluen. Câu 3 (2 điểm): Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho: a) Phenol vào nước brom. b) Propen vào dung dịch KMnO4. Viết phương trình hóa học minh họa. Câu 4 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ mất nhãn chứa các hóa chất sau: etanol; anđehit axetic; benzen; glixerol, axit axetic. Câu 5.(2 điểm) Hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic. Lấy m gam X tác dụng với lượng dư Na, thấy có 3,36 lít khí thoát ra. Cũng m gam X cho tác dụng với CaCO3, thấy có 1,12 lít khí thoát ra. Các khí đo ở đktc. a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. b. Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp X. Cho biết: C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64; Na = 23. ----- HẾT -----

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe kiem tra HK II nang cao.doc
  • docĐáp án hóa 11 nâng cao 2010.doc
  • docMa trận đề thi học kì II 11 NC.doc
Tài liệu liên quan