Đề thi học kì 1 và đáp án môn Hóa học - Trường THPT Nguyễn Bình

Câu 1 (2 điểm): Tính [H+]; [OH-] và pH của dung dịch HNO3 0,01M.

Câu 3(2 điểm): bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

NaCl, Na3PO4, HCl, H3PO4.

Câu 4 (3 điểm): Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40,00%;

%H = 6,67%, còn lại là oxi.

a. Lập công thức đơn giản nhất của X.

b. Xác định công thức phân tử của X, biết X có khối lượng mol phân tử bằng 60,0 g/mol.

 

doc2 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 3968 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 và đáp án môn Hóa học - Trường THPT Nguyễn Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ------------------------ ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ và tên :......................................................................... Lớp:11 ….. Câu 1 (2 điểm): Tính [H+]; [OH-] và pH của dung dịch HNO3 0,01M. Câu 2 (3 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học sau, cân bằng và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Câu 3(2 điểm): bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaCl, Na3PO4, HCl, H3PO4. Câu 4 (3 điểm): Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất của X. Xác định công thức phân tử của X, biết X có khối lượng mol phân tử bằng 60,0 g/mol. (HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ------------------------ ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ và tên :......................................................................... Lớp:11 ….. Câu 1 (2 điểm): Tính [H+]; [OH-] và pH của dung dịch HNO3 0,01M. Câu 2 (3 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học sau, cân bằng và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Câu 3(2 điểm): bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaCl, Na3PO4, HCl, H3PO4. Câu 4 (3 điểm): Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất của X. Xác định công thức phân tử của X, biết X có khối lượng mol phân tử bằng 60,0 g/mol. (HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE HKI.doc
  • docĐÁP ÁN HKI.doc