Đề thi học kì 2 và đáp án môn Hóa học 11 nâng cao - Trường THPT Nguyễn Bình

Câu 3 (2 điểm): Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ dung dịch hoá chất mất nhãn sau: NaCl, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3.

Câu 4 (3 điểm): Nhiệt phân 5,24 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng phần chất rắn giảm 3,24 gam. Xác định phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

 

doc1 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 3707 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 2 và đáp án môn Hóa học 11 nâng cao - Trường THPT Nguyễn Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ------------------------ ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ và tên :......................................................................... Lớp:11 A. Câu 1 (2 điểm): tính pH của dung dịch axit CH3COOH 0,01M. Biết hằng số phân li của axit axetic là Ka = 10-4,76. (Chấp nhận bỏ qua sự phân li của nước trong dung dịch). Câu 2 (3 điểm): Viết phương trình thực hiện dãy biến hoá sau, câu bằng phản ứng và ghi rõ điều kiện (nếu có): Câu 3 (2 điểm): Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ dung dịch hoá chất mất nhãn sau: NaCl, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3. Câu 4 (3 điểm): Nhiệt phân 5,24 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng phần chất rắn giảm 3,24 gam. Xác định phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. (HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ------------------------ ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Họ và tên :......................................................................... Lớp:11 A. Câu 1 (2 điểm): tính pH của dung dịch axit CH3COOH 0,01M. Biết hằng số phân li của axit axetic là Ka = 10-4,76. (Chấp nhận bỏ qua sự phân li của nước trong dung dịch). Câu 2 (3 điểm): Viết phương trình thực hiện dãy biến hoá sau, câu bằng phản ứng và ghi rõ điều kiện (nếu có): Câu 3 (2 điểm): Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ dung dịch hoá chất mất nhãn sau: NaCl, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3. Câu 4 (3 điểm): Nhiệt phân 5,24 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng phần chất rắn giảm 3,24 gam. Xác định phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. (HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe thi HKI.doc
  • docdap an HKI.doc
Tài liệu liên quan