Đề thi khảo sát định kỳ lần 2 năm học 2018 - 2019 môn thi: Toán lớp 5

4- giờ =.phút Số ghi vào chỗ chấm là

 A- 3,4 B- 45 C- 0,75 D- 15

5- Cho số 3,75 Giá trị chữ số 5 là:

 A- 5 B- C- D-

6- Cho biểu thức: 4,8 + 3,5 : 0,5 Kết quả bằng:

 A. 16,6 B. 11,8

7- Tìm số dư của phép chia sau, nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương. 98,59 : 25

 A. 9 B. 0,9 C. 0,09 D. 0,009

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát định kỳ lần 2 năm học 2018 - 2019 môn thi: Toán lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỊNH KỲ LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 Môn thi: toán lớp 5, thời gian làm bài 40 phút Họ tên học sinh: .. lớp: Phần trắc nghiệm từ câu 1 đến câu7: (7điểm- một đáp án đúng được tính 1 diểm) Khoanh vào chữ cái trước dáp án đúng 1- 2m5cm =.......cm Số ghi vào chỗ chấm là: A- 205 B- 250 C- 25 D- 2,5 2- Hỗn số 1 viết ra số thập phân có giá trị là: A- 1,6 B- 1,35 C- 3,15 D- 0,6 3- 2 =........dm2 Số ghi vào chỗ chấm là: A- 2,5 B- 25 C- 100 D- 40 4- giờ =.........phút Số ghi vào chỗ chấm là A- 3,4 B- 45 C- 0,75 D- 15 5- Cho số 3,75 Giá trị chữ số 5 là: A- 5 B- C- D- 6- Cho biểu thức: 4,8 + 3,5 : 0,5 Kết quả bằng: A. 16,6 B. 11,8 7- Tìm số dư của phép chia sau, nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương. 98,59 : 25 A. 9 B. 0,9 C. 0,09 D. 0,009 8- (2 điểm) Có 3.5lít dầu nặng 2,66kg. Hỏi một lượng dầu 6,08kg thì có bao nhiêu lít dầu? Bài giải ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9- (1 điểm) Có một tấn gạo, trong đó có 3,5% là gạo nếp. Hỏi có bao nhiêu kg gạo nếp? Bài giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Câu 1 (1 điểm) Câu 2 (1 điểm) Câu 3 (1 điểm) Câu 4 (1 điểm) Câu 5 (1 điểm) Câu 6 (1 điểm) Câu 7 (1 điểm) A A D B C B C Câu 8: (2điểm) Một phép tính đúng kèm câu giải đúng cho 1 điểm Bài giải Một lít dầu nặng là: 2,66 : 3,5 = 0,76(kg) Có 6,08kg dầu thì có số lít dầu là: 6,08 : 0,76 = 8(lít) Đáp số: 8lít Câu 9: (1 điểm) Một phép tính đúng kèm câu giải đúng cho 0,5 điểm Bài giải 1tấn = 1000kg (0,5đ) 0,5đ Khối lượng gạo nếp là = 35(kg)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde kiem tra HK1 mon toa5_12505830.doc