Đề thi và đáp án giải toán Hóa học trên máy tính Casio

Câu 1: (4 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam muối sunfua của kim loại M có công thức MS trong O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8% thấy nồng độ muối trong dung dịch thu được là 41,72%.

Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam tinh thể muối. Lọc tách muối rắn, thấy nồng độ của muối trong nước lọc là 34,7%.

Xác định công thức của các muối, biết rằng M có hoá trị 2 và 3 trong các hợp chất.

 

Câu 2: (2 điểm) Cho biết độ tan của CaSO4 là 0,2 gam trong 100 gam nước (ở 20oC) và khối lượng riêng của dung dịch CaSO4 bão hòa là d = 1 g/ml. Hỏi khi trộn 50 ml dung dịch CaCl2 0,012M với 150 ml dung dịch Na2SO4 0,004M (ở 20oC) thì có kết tủa xuất hiện không?

 

Câu 3: (4 điểm) Cho hỗn hợp khí A gồm NO2, N2 và O2 vào bình kín dung tích 5,6 lít ở 00C thì áp suất trong bình là 2 atm. Thêm tiếp 600 ml nước vào bình, lắc cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì áp suất trong bình là 1,845 atm ở 270C. Hỗn hợp khí B sau phản ứng không màu, có tỷ khối so với H2 là 14,293.

a. Tính % các khí trong hỗn hợp A theo thể tích.

b. Tính nồng độ % của dung dịch thu được.

 

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 8011 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi và đáp án giải toán Hóa học trên máy tính Casio, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfDe thi + Dap an giai toan Hoa Hoc tren may tinh Casio1.pdf
 • mdi18278214-De-CASIO-HOA-.mdi
 • mdiBan Dethi CASiO-CT.mdi
 • mdiBan Dethi CASiO-DB.mdi
 • mdiCasio vinh phuc08.mdi
 • mdiDe CASIO HOA .mdi
 • mdiDe chinh thucHOA.mdi
 • mdiDe thi chinh thuc Casio Hoa 12 _2008_.mdi
 • mdiDe thi du bi Casio Hoa 12 _2008_.mdi
 • mdiDe xuat CASIO.mdi
 • mdiHDC Dethi CASiO-DB.mdi
 • mdiHDC ĐỀ THI CASIO CT.mdi
 • docHRV2-2008.doc
 • mdiHuong dan cham De thi du bi Casio Hoa 12 _2008_.mdi
Tài liệu liên quan