Đồ án Bê tông cốt thép I: Sàn sườn toàn khối bản loại dầm

Bờn phải gối B, đầu tiờn uốn cốt số 6 từ trờn xuống. Ở đõy khụng cần cốt xiờn theo tớnh toỏn, việc uốn này chỉ nhằm lợi dụng điều kiện cú thể để tăng để tăng khả năng chống cắt cho dầm trong vựng sỏt gối tựa. Cú thể khụng uốn mà xỏc định điểm cắt lớ thuyết và đoạn kộo dài W rồi để nú thành đoạn thẳng. Cỏch kiểm tra cốt số 6 uốn ở bờn phải cũng thực hiện như bờn trỏi gối B.

 

doc24 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 7446 | Lượt tải: 77download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Bê tông cốt thép I: Sàn sườn toàn khối bản loại dầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBetongcttk1.doc
 • xlsBang2_Excel(doan).xls
 • dwgbi xuan truong dabt1.dwg
 • xlsdamchinh.xls
 • dwgDo an BT(Khoi 47x6).dwg
 • dwgend.dwg
 • dwgkhoiaaaa.dwg
 • dwgKhoigia.dwg
 • xlsQuy.xls
 • xlsquy1.xls
 • xlsth¶nua.xls
 • xlsthong ke.xls
 • docthuyet minh bt1_ ngyuwn van minh.doc
 • docymhj.doc