Đồ án Chung cư cao cấp An Phú

MỤC LỤC

PHẦN MỘT. KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH. 9

I. NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 9

II. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 9

III. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC. 10

1. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG . 10

2. MẶT ĐỨNG. 10

3. HỆ THỐNG GIAO THÔNG. 10

IV. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT . 10

1. HỆ THỐNG ĐIỆN . 10

2. HỆ THỐNG NƯỚC. 11

3. THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG . 11

4. PHÒNG CHÁY THOÁT HIỂM . 11

5. CHỐNG SÉT. 11

6. HỆ THỐNG THOÁT RÁC. 11

PHẦN HAI. KẾT CẤU

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH . 12

I. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU. 12

1. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH. 12

2. HỆ KẾT CẤU SÀN . 12

3. KẾT LUẬN . 14

II. LỰA CHỌN VẬT LIỆU. 15

III. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM DÙNG TRONG TÍNH TOÁN . 15

IV. LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN . 15

V. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN . 16

1. SƠ ĐỒ TÍNH. 16

2. CÁC GIẢ THUYẾT DÙNG TRONG TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG . 16

3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 16

4. LỰA CHỌN CÔNG CỤ TÍNH TOÁN . 18

5. NỘI DUNG TÍNH TOÁN . 18

VI. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 19

1. VẬT LIỆU . 19

2. TẢI TRỌNG . 20

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI . 21

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2002-2007

GVHD: NGUYỄN KHẮC MẠN TRANG 4 SVTH: TRẦN TUẤN NAM

I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 21

1. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ . 21

2. VẬT LIỆU . 21

II. TÍNH TOÁN NẮP BỂ. 21

1. TẢI TRỌNG . 21

2. SƠ ĐỒ TÍNH. 21

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 22

4. TÍNH CỐT THÉP. 22

III. TÍNH TOÁN THÀNH BỂ. 22

1. TẢI TRỌNG . 22

2. SƠ ĐỒ TÍNH. 23

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 23

4. TÍNH CỐT THÉP. 23

IV. TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY . 24

1. TẢI TRỌNG . 24

2. SƠ ĐỒ TÍNH. 24

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 25

4. TÍNH CỐT THÉP. 25

5. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG BẢN ĐÁY. 25

V. TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY . 26

1. TẢI TRỌNG . 26

2. SƠ ĐỒ TÍNH. 26

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 27

4. TÍNH CỐT THÉP DỌC. 27

5. TÍNH CỐT THÉP NGANG. 27

6. TÍNH CỐT XIÊN. 28

7. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG DẦM ĐÁY . 28

VI. KIỂM TRA BỀ RỘNG KHE NỨT THÀNH VÀ ĐÁY BỂ . 29

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 29

2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN . 31

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CẦU THANG . 32

I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 32

1. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ . 32

2. VẬT LIỆU . 32

3. TẢI TRỌNG . 33

II. TÍNH TOÁN BẢN THANG . 34

1. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 34

2. TÍNH CỐT THÉP. 35

III. TÍNH TOÁN DẦM THANG (200X300) . 36

1. TẢI TRỌNG . 36

2. SƠ ĐỒ TÍNH. 36

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 36

4. TÍNH CỐT THÉP DỌC. 36

5. TÍNH CỐT THÉP NGANG. 37

6. TÍNH CỐT XIÊN. 37

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2002-2007

GVHD: NGUYỄN KHẮC MẠN TRANG 5 SVTH: TRẦN TUẤN NAM

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH . 38

I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 38

1. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ . 38

2. VẬT LIỆU . 38

3. TẢI TRỌNG . 38

II. TÍNH TOÁN SÀN KHÔNG DẦM . 39

1. SƠ ĐỒ TÍNH. 39

2. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG . 40

3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 41

4. TÍNH CỐT THÉP. 42

5. KIỂM TRA ĐỘ BIẾN DẠNG . 45

6. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG XUYÊN THỦNG . 45

CHƯƠNG 6. ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH. 46

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 46

II. TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG . 47

III. NHẬN XÉT. 53

CHƯƠNG 7. TẢI TRỌNG GIÓ . 54

I. THÀNH PHẦN GIÓ TĨNH. 54

II. THÀNH PHẦN GIÓ ĐỘNG . 55

1. CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH . 55

2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN . 57

CHƯƠNG 8. TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT . 59

I. TỔNG QUAN . 59

II. PHẢN ỨNG CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT . 59

1. PHỔ PHẢN ỨNG HỆ 1 BẬC TỰ DO. 59

2. PHỔ PHẢN ỨNG HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO . 60

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT . 63

1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁN TIẾP. 63

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỰC TIẾP. 64

IV. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT . 65

1. TIÊU CHUẨN KHÁNG CHẤN MĨ UBC-97 . 65

2. TIÊU CHUẨN KHÁNG CHẤN NGA CHN? II-7-81 . 67

V. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT. 71

CHƯƠNG 9. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỊU LỰC . 78

I. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG . 78

II. CẤU TRÚC TỔ HỢP NỘI LỰC . 80

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2002-2007

GVHD: NGUYỄN KHẮC MẠN TRANG 6 SVTH: TRẦN TUẤN NAM

III. SƠ ĐỒ TÍNH. 81

IV. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 81

V. TÍNH TOÁN DẦM BIÊN TẦNG ĐIỂN HÌNH (LẦU 10) . 82

1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 82

2. TÍNH CỐT THÉP DỌC. 82

3. TÍNH CỐT THÉP NGANG. 82

VI. TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG. 85

1. QUAN NIỆM TÍNH VÁCH CỨNG . 85

2. TÍNH CỐT THÉP DỌC. 86

3. TÍNH CỐT THÉP NGANG. 87

4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN . 87

5. NHẬN XÉT. 94

VII. TÍNH TOÁN CỘT . 95

1. TÍNH CỐT THÉP DỌC. 95

2. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN . 96

3. BỐ TRÍ CỐT THÉP DỌC. 97

4. TÍNH CỐT THÉP NGANG. 97

CHƯƠNG 10. NỀN MÓNG . 98

I. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. 98

1. ĐỊA TẦNG . 98

2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT . 99

3. LỰA CHỌN MẶT CẮT ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH MÓNG . 99

4. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN . 99

5. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG . 99

II. THIẾT KẾ MÓNG M5 (DƯỚI VÁCH D07) . 100

1. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN. 100

2. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN. 101

3. SƠ BỘ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC ĐÀI MÓNG . 101

PHƯƠNG ÁN 1. CỌC BÊTÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN . 102

4. CẤU TẠO CỌC . 102

5. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . 102

6. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC. 103

7. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC. 104

PHƯƠNG ÁN 2. CỌC KHOAN NHỒI . 105

8. CẤU TẠO CỌC . 105

9. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI . 105

10. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC . 106

11. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC . 107

12. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG. 108

KẾT LUẬN . 109

13. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG . 110

14. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC . 113

III. THIẾT KẾ MÓNG LÕI THANG M6 . 115

1. QUAN NIỆM TÍNH TOÁN. 115

2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG . 115

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2002-2007

GVHD: NGUYỄN KHẮC MẠN TRANG 7 SVTH: TRẦN TUẤN NAM

3. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN. 116

4. CẤU TẠO CỌC . 117

5. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC KHOAN NHỒI . 117

6. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC. 119

7. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC. 120

8. KIỂM TRA THEO ĐIỀU KIỆN BIẾN DẠNG . 121

9. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC. 124

CHƯƠNG 11. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH. 126

I. KIỂM TRA CHUYỂN VỊ ĐỈNH. 126

II. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ . 126

1. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH LẬT. 126

2. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TRƯỢT . 129

PHẦN BA. THI CÔNG

CHƯƠNG 12. THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI . 130

I. GIẢI PHÁP MÓNG CỌC KHOAN NHỒI. 130

1. NHẮC LẠI VỀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG . 130

2. SỐ LIỆU THIẾT KẾ . 130

3. VẬT LIỆU . 130

4. CÁC TIÊU CHUẨN THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI . 130

5. CHỌN MÁY THI CÔNG CỌC. 131

II. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI. 132

1. TẠO LỖ . 132

2. GIỮ THÀNH LỖ. 133

3. LÀM SẠCH HỐ KHOAN. 135

4. GIA CÔNG CỐT THÉP VÀ HẠ CỐT THÉP. 136

5. ĐỔ BÊTÔNG . 137

6. LẤP ĐẤT ĐẦU CỌC. 138

7. HOÀN THÀNH CỌC . 138

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC . 139

CHƯƠNG 13. THI CÔNG BÊTÔNG TOÀN KHỐI. 141

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THI CÔNG. 141

II. CÔNG TÁC CỐP PHA. 141

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG. 141

2. CÔNG TÁC CỐP PHA ĐÀI MÓNG . 142

3. CÔNG TÁC CỐP PHA VÁCH CỨNG . 145

4. CÔNG TÁC CỐP PHA DẦM, SÀN . 147

III. CÔNG TÁC CỐT THÉP . 151

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2002-2007

GVHD: NGUYỄN KHẮC MẠN TRANG 8 SVTH: TRẦN TUẤN NAM

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG. 151

2. CÔNG TÁC CỐT THÉP DẦM, SÀN. 152

3. CÔNG TÁC CỐT THÉP CỘT VÁCH. 153

IV. CÔNG TÁC BÊTÔNG TOÀN KHỐI. 154

1. PHÂN ĐỢT, PHÂN ĐOẠN . 154

2. CÔNG TÁC THI CÔNG BÊTÔNG TOÀN KHỐI . 155

3. CHỌN MÁY THI CÔNG BÊTÔNG TOÀN KHỐI . 157

CHƯƠNG 14. AN TOÀN LAO ĐỘNG . 161

I. TỔNG QUAN . 161

II. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG MÓNG CỌC . 161

III. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM. 161

IV. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG BÊTÔNG . 161

1. LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO . 161

2. GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐP PHA . 162

3. GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP . 162

4. ĐỔ VÀ ĐẦM BÊTÔNG. 163

5. BẢO DƯỠNG BÊTÔNG . 163

6. THÁO DỠ CỐP PHA . 163

V. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG HOÀN THIỆN . 164

1. XÂY TƯỜNG . 164

2. TÔ . 164

3. SƠN . 164

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 165

pdf166 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 3284 | Lượt tải: 68download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư cao cấp An Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThuyet minh.pdf
  • erracad.err
  • bakKet cau (KC-1....9).bak
  • dwgKet cau (KC-1....9).dwg
  • bakKien truc (KT-1,2,3,4).bak
  • dwgKien truc (KT-1,2,3,4).dwg
  • pdfPhu luc.pdf
  • dwgThi cong (TC-1,2,3,4).dwg