Đồ án Chung cư cao tầng An Bình

 

MỤC LỤC

Đề mục TRANG

Trang bìa i

Nhiệm vụ luận văn

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt luận văn iii

Mục lục iv

 

PHẦN 1: KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 1 : THUYẾT MINH KIẾN TRÚC 2

I. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 2

II. GIẢI PHÁP ĐI LẠI 2

1. Giao thông đứng 2

2. Giao thông ngang 2

III. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU - KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN TẠI NƠI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2

IV. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3

1. Hệ thống điện 3

2. Hệ thống cung cấp nước 4

3. Hệ thống thoát nước 4

4. Hệ thống thông gió và chiếu sáng 4

5. An toàn phòng cháy chữa cháy 5

 

PHẦN 2: KẾT CẤU

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7

2.1. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỦA CẤU KIỆN 8

2.1.1 Bề dày sàn: 8

2.1.2 Kích thước tiết diện dầm: 9

2.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG: 9

2.3. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: 16

2.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG BẢN: 16

2.4.1 Nội lực bản kê bốn cạnh 17

2.4.2 Nội lực sàn bản dầm 18

2.5. TÍNH CỐT THÉP 19

2.5.1 Tính cốt thép các ô loại bản kê bốn cạnh 19

2.5 .2 Tính cốt thép các ô loại bản dầm 22

2.5 .3 Tính cốt thép các ô loại bản kê 4 cạnh và bản dầm có tựa đơn: 22

2.6. ĐỘ VÕNG SÀN 24

 

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ CẦU THANG 26

3.1. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỦA CẤU KIỆN: 27

3.1.1 Bản thang: 27

3.1.2 Dầm chiếu nghỉ: 27

3.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 28

3.2.1 Tải trọng bản thang: 28

3.2.2 Tải trọng chiếu nghỉ q2: 29

3.3. SƠ ĐỒ TÍNH: 30

3.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 31

3.5. TÍNH CỐT THÉP CHO BẢN THANG 32

3.6. TÍNH DẦM SÀN: 33

3.6.1 Tải trọng tác dụng lên dầm sàn: 33

3.6.2 Sơ đồ tính và nội lực: 34

3.6.3 Tính cốt thép : 34

 

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI 37

4.1. TÍNH DUNG TÍCH BỂ: 37

4.2. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC: 38

4.2.1. Kích thước và giải pháp kết cấu: 38

4.2.2. Tính toán nắp bể 38

4.2.3. Tính toán dầm nắp bể DN2: 41

4.2.4. Tính toán bản đáy bể: 44

4.2.5. Tính toán dầm đáy bể DD2: 48

4.2.6. Tính toán bản thành 51

 

CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 4 56

5.1. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC 56

5.2. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN: 56

5.2.1 Chọn sơ bộ tiết diện cột: 56

5.3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH: 58

5.3.1. Tải trọng đứng: 58

5.3.2. Các đặc trưng động học của công trình: 61

5.3.3. Thành phần tĩnh: 64

5.4. TÍNH NỘI LỰC: 72

5.5. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP: 75

5.5.1. Thép cột: 75

5.5.2. Thép dầm: 84

5.6. Tính vách cứng: 92

5.6.1. Lý thuyết tính toán: 92

5.6.2. Bố trí thép vách cứng: 93

 

PHẦN 3: NỀN MÓNG

CHƯƠNG 6 : THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 96

6.1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT THỐNG KÊ 96

6.2. CÁC ĐẶC TRƯNG TIÊU CHUẨN VÀ TÍNH TOÁN 97

6.2.1 Các đặc trưng tiêu chuẩn 97

6.2.2 Các đặc trưng tính toán 98

6.3. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 99

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 103

PHƯƠNG ÁN 1. 109

7.1. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT F4 (MÓNG M1): 109

7.1.1. Nội lực truyền xuống móng: 109

7.1.2. Chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng: 110

7.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc: 110

7.1.4. Xác định số cọc và bố trí cọc: 119

7.1.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: 119

7.1.6. Kiểm tra áp lực đáy khối qui ước và độ lún của khối móng qui ước : 131

7.1.7 Tính toán và đặt thép cho đài cọc 138

7.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI VÁCH CỨNG (MÓNG M2) 141

7.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT B2 (MÓNG M3) 163

7.4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT A1 (MÓNG M4) 170

 

PHƯƠNG ÁN 2. 171

SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ỐNG BTLT ỨNG SUẤT TRƯỚC: 171

Các ưu điểm: 171

Nhược điểm: 172

7.1. THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP LY TÂM UST DƯỚI CỘT F4 (MÓNG M1): 172

7.1.1. Nội lực truyền xuống móng: 172

7.1.2. Chọn vật liệu, kích thước cọc và chiều sâu chôn móng: 173

7.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc: 175

7.1.4. Xác định số cọc và bố trí cọc: 187

7.1.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: 187

7.1.6. Kiểm tra áp lực đáy khối qui ước và độ lún của khối móng qui ước : 199

7.1.7. Tính toán và đặt thép cho đài cọc 205

7.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC UST DƯỚI VÁCH CỨNG (MÓNG M2) 208

7.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC UST DƯỚI CỘT B2 (MÓNG M3) 230

7.4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI CỘT A1 (MÓNG M4) 236

 

CHƯƠNG 8 : THIẾT KẾ TẦNG HẦM 237

8.1. CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 237

8.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 238

8.3. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN: 240

 

 

 

 

 

doc16 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Chung cư cao tầng An Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC8-THIET KE TUONG VA VA SAN TANG HAM.doc
 • doc1.BIA LOT.doc
 • doc1.BIA PHU LUC.doc
 • doc2.NHIEM VU LUAN VAN.doc
 • doc3.LOI CAM ON - LINH.doc
 • doc4.TOM TAT LUAN VAN - LINH.doc
 • doc5.BAN MUC LUC.doc
 • doc123.doc
 • docC1-THUYET MINH KIEN TRUC tu trang 1-5.doc
 • docC2-THIET KE SAN TANG DIEN HINH.doc
 • docC3-THIET KE CAU THANG.doc
 • docC4-THIET KE BE NUOC MAI.doc
 • docC5-THIET KE KHUNG NGANG TRUC 4.doc
 • docC6-THONG KE DIA CHAT CONG TRINH.doc
 • docC7-PHUONG AN MONG COC KHOAN NHOI.doc
 • docC7-PHUONG AN MONG COC LY TAM.doc
 • rarFILE CAD.rar
 • rarFILE ETAB.rar
 • rarFILE PHU LUC.rar
 • docTAI LIEU THAM KHAO LINH.doc