Đồ án Công trình cao ốc nhà ở - Văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

 

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC 1

I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 2

II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 2

II.1_ Giải pháp về mặt đứng 2

II.2_ Giải pháp về bố trí mặt bằng 2

II.3_ Giải pháp về giao thông trong công trình 3

III. HỆ THÔNG KỸ THUẬT 3

III.1. Hệ thống chiếu sáng, thông gió 3

III.2. Hệ thống điện và thông tin liên lạc 3

III.3. Hệ thống cấp thoát nước 3

III.4. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy 3

 

PHẦN 2 : KẾT CẤU 5

A. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 6

I. Giải pháp kết cấu cho công trình nhà cao tầng 6

I.1. Giải pháp về vật liệu 6

I.2. Giải pháp về hệ kết cấu chịu lực 6

II. Phân tích lựa chọn phương án kết cấu tổng thể 7

II.1. Lựa chọn phương án kết cấu 7

II.2. Xác định sơ bộ kích thước tiết diện 8

III. Phân tích lựa chọn phương án kết cấu sàn 8

III.1. Đề xuất phương án kết cấu sàn 8

III.2. Lựa chọn phương án kết cấu sàn 10

IV. Phân tích lựa chọn phương án kết cấu tầng hầm 11

B. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 12

I. Tải trọng đứng 12

I.1. Tĩnh tải sàn 12

I.2. Tải trọng tường xây 13

I.3.Hoạt tải sàn 14

II. Tải trọng gió 15

II.1. Thành phần tĩnh của tải trọng gió 15

II.2. Thành phần động của tải trọng gió 20

III. Tải trọng động đất 25

II.1. Cơ sở tính toán 25

II.2. Tải trọng động đất tác dụng theo phương X 26

II.3. Tải trọng động đất tác dụng theo phương Y 27

C. NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC 30

I. Mô hình tính toán nội lực 30

II. Tổ hợp nội lực 30

II.1. Cơ sở của việc tổ hợp nội lực 30

II.2. Tổ hợp nội lực cho cột C1 – khung trục 2 30

II.3. Tổ hợp nội lực cho dầm D4 – khung trục 2 30

II.4. Tổ hợp nội lực cho vách thang máy 31

 

D. THIẾT KẾ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 32

I. Thiết kế thép cho cột biên C1 – khung trục 2 32

I.1. Quy trình tính toán 32

I.2. Thiết kế thép cho cấu kiện điển hình 34

I.3. Kết quả tính toán cho toàn bộ cấu kiện cột C1 – khung trục 2 36

II. Thiết kế thép cho dầm D4 – khung trục 2 37

II.1. Nguyên tắc tính toán 37

II.2. Thiết kế thép cho cấu kiện điển hình 38

II.3. Kết quả tính toán cho toàn bộ cấu kiện dầm D4 – khung trục 2 40

III. Thiết kế thép cho vách thang máy – khung trục 2 41

III.1. Thông số thiết kế 41

III.2. Thiết kế thép cho cấu kiện vách điển hình 42

III.3. Kết quả tính toán cho toàn bộ cấu kiện vách khung trục 2 43

E. THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ 44

I. Tính toán bản thang 44

I.1. Thông số tính toán 44

I.2. Xác định tải trọng tính toán 44

I.3. Xác định nội lực 45

I.4. Thiết kế thép 45

II. Tính toán dầm thang 47

II.1. Thông số tính toán 47

II.2. Xác định tải trọng tính toán 47

II.3. Xác định nội lực 47

II.4. Thiết kế thép 47

G. THIẾT KẾ SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC 49

I. Phương án sàn bêtông cốt thép ứng lực trước 49

II. Thông số thiết kế 49

II.1. Mặt bằng kết cấu 49

II.2. Vật liệu 50

II.3. Tải trọng 51

III. Nguyên lý thiết kế theo phương pháp cân bằng tải trọng 51

IV. Thiết kế ứng lực trước ô sàn 9,6 x 9,6 m 52

IV.1. Tải trọng cân bằng 52

IV.2. Định dạng cáp ứng lực trước 52

IV.3. Tính toán cáp ứng lực trước 53

IV.4. Kiểm tra ứng suất trong bêtông khi buông cáp ứng lực trước 54

IV.5. Kiểm tra ứng suất trong bêtông khi chịu tải trọng sử dụng 55

IV.6. Kiểm tra ứng suất trong bêtông với tải trọng giới hạn 55

V. Thiết kế ứng lực trước ô sàn 8,05 x 20 m 56

V.1. Tải trọng cân bằng 56

V.2. Định dạng cáp ứng lực trước 57

V.3. Tính toán cáp ứng lực trước 57

V.4. Kiểm tra ứng suất trong bêtông khi buông cáp ứng lực trước 58

V.5. Kiểm tra ứng suất trong bêtông khi chịu tải trọng sử dụng 59

V.6. Kiểm tra ứng suất trong bêtông với tải trọng giới hạn 59

VI. Kiểm tra chịu cắt cho sàn 60

VI.1. Nguyên lý tính toán 60

VI.2. Kiểm tra với ô sàn 9,6 x 9,6 m 60

VI.3. Kiểm tra với ô sàn 8,05 x 20 m 60

VII. Kiểm tra độ võng của sàn 61

VII.1. Độ võng của ô sàn 9,6 x 9,6 m 61

VII.2. Độ võng của ô sàn 8,05 x 20 m 62

VIII. Kiểm tra sàn conson 62

H. THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 64

I. Quy trình thiết kế móng 64

I.1. Tài liệu cho việc thiết kế móng 64

I.2. Quy trình chung thiết kế móng cọc 64

II. Thiết kế móng cho cột biên C1 – khung trục 2 64

II.1. Thông số thiết kế 64

II.2. Lựa chọn và tính toán phương án móng 66

II.3. Tính toán cọc và đài cọc 69

II.4. Kiểm tra tổng thể móng cọc 70

II.5. Thiết kế thép cho cọc và đài cọc 71

III. Thiết kế móng cho khu thang máy – khung trục 2 72

III.1. Thông số thiết kế 72

III.2. Lựa chọn và tính toán phương án móng 73

III.3. Tính toán cọc và đài cọc 74

III.4. Kiểm tra tổng thể móng cọc 75

III.5. Thiết kế thép cho cọc và đài cọc 76

IV. Bố trí móng cho các khu vực khác 78

I. THIẾT KẾ TƯỜNG VÂY VÀ CỘT CHỐNG TẠM

PHỤC VỤ THI CÔNG TOP-DOWN 79

I. Tính toán tường trong đất 79

I.1. Phương pháp tính 79

I.2. Tính tường vây trong giai đoạn thi công 80

I.3. Tính tường vây trong giai đoạn sử dụng 81

I.4. Thiết kế thép cho tường vây 81

I.5. Kiểm tra tính ổn định của tường vây 82

II. Thiết kế cột chống tạm cho thi công Top-Down 84

II.1. Hệ thống cột chống tạm và nguyên lý tính toán 84

II.2. Thiết kế cột chống tạm bằng thép hình 85

 

PHẦN 3 : CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 88

A. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG NGHỆ THI CÔNG CHUNG 89

I. Điều kiện thi công công trình 89

II. Công nghệ thi công công trình 90

II.1. Giới thiệu công nghệ thi công phần ngầm 90

II.2. Giới thiệu công nghệ thi công phần thân 91

B. KỸ THUẬT THI CÔNG 92

I. Kỹ thuật thi công phần ngầm 92

I.1. Công tác trắc đạc và chuẩn bị công trường 92

I.1.1. Công tác trắc đạc và định vị công trình 92

I.1.2. Chuẩn bị công trường 92

I.2. Kỹ thuật thi công tường trong đất 93

I.2.1. Phương án thi công tường trong đất 93

I.2.2. Quy trình thi công tường trong đất 94

I.2.3. Kỹ thuật thi công tường trong đất 95

I.3. Kỹ thuật thi công cọc Barrette 106

I.3.1. So sánh công nghệ thi công tường trong đất và cọc Barrette 106

I.3.2. Sơ đồ di chuyển máy thi công cọc 108

I.3.3. Kiểm tra chất lượng cọc Barrette 108

I.4. Kỹ thuật thi công tầng hầm theo công nghệ Top-Down 110

I.4.1. Quy trình công nghệ thi công Top-Down 110

I.4.2. Kỹ thuật thi công tầng hầm Top-Down 111

I.4.3. Kỹ thuật chống thấm trong thi công phần ngầm 123

I.5. Tính toán khối lượng - Chọn máy thi công phần ngầm 126

I.5.1. Khối lượng công tác đất - Chọn máy thi công 126

I.5.2. Khối lượng công tác bêtông toàn khối - Chọn máy thi công 133

II. Kỹ thuật thi công phần thân 138

II.1. Giải pháp thi công chung cho phần thân công trình 138

II.2. Thiết kế hệ thống ván khuôn cho cấu kiện điển hình 139

II.2.1. Hệ thống ván khuôn và cột chống sử dụng cho công trình 139

II.2.2. Thiết kế ván khuôn cột 141

II.2.3. Thiết kế ván khuôn dầm 142

II.2.4. Thiết kế ván khuôn sàn 144

II.3. Kỹ thuật thi công phần thân 145

II.3.1. Công tác trắc địa và định vị công trình 145

II.3.2. Kỹ thuật thi công bêtông cốt thép cột, vách, lõi 145

II.3.3. Kỹ thuật thi công bêtông cốt thép toàn khối dầm, sàn 148

II.4. Tính toán khối lượng công việc cho thi công bêtông toàn khối phần thân 157

II.4.1. Khối lượng công tác bêtông 157

II.4.2. Khối lượng công tác ván khuôn 157

II.4.3. Khối lượng công tác cốt thép 157

II.5. Chọn máy và phương tiện phục vụ thi công 158

II.5.1. Chọn máy vận chuyển lên cao 158

II.5.2. Chọn trạm bơm bêtông 160

II.5.3. Chọn máy đầm bêtông 160

II.5.4. Chọn máy trộn vữa 160

II.5.5. Các máy và phương tiện phục vụ thi công khác 161

C. TỔ CHỨC THI CÔNG 162

I. Lập tiến độ thi công 162

I.1. Vai trò, ý nghĩa của việc lập tiến độ thi công 162

I.2. Quy trình lập tiến độ thi công 162

I.3. Triển khai các phần việc cụ thể trong lập tiến độ thi công công trình 164

I.4. Thể hiện tiến độ 164

II. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 166

II.1. Những vấn đề chung của công tác thiết kế tổng mặt bằng 166

II.2. Nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 166

II.3. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng phần thân công trình 167

III. Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường 172

III.1. Công tác an toàn lao động 172

III.2. Biện pháp an ninh bảo vệ 174

III.3. Biện pháp vệ sinh môi trường 175

 

 

 

 

 

 

 

doc90 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 2229 | Lượt tải: 80download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Công trình cao ốc nhà ở - Văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doctc NGAM + THAN + TO CHUC.doc
 • rarBAN VE IN.rar
 • docbia trong.DOC
 • rarIN PHU LUC.rar
 • docloi noi dau.doc
 • docmuc luc.doc
 • doctc THAN.doc
 • doctham khao.doc
 • doctinh MONG (barrette).doc
 • doctinh SAN.doc
 • doctinh TUONG VAY.doc
 • docTM ket cau.doc
 • docTM kien truc.doc
Tài liệu liên quan