Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình

MỤC LỤC

Trang

Mục lục . 1

Mở đầu . 2

Chương 1 - QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH 3

1.1 Những vấn đề chung về quan trắc chuyển dịch và biến dạng

công trình 3

1.2 Quan trắc lún công trình 7

1.3 Thực trạng công tác quan trắc công trình ở nước ta 20

Chương 2 - KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI

LƯỚI TRẮC ĐỊA TỰ DO 22

2.1 Một số khái niệm về lưới trắc địa tự do 22

2.2 Mô hình toán học của phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do 23

2.3 Tính chất cơ bản của kết quả bình sai lưới tự do 28

2.4 Vấn đề định vị hệ thống lưới độ cao đo lún 30

Chương 3 – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO

ĐỂ XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH 32

3.1 Thuật toán 32

3.2 Sơ đồ khối và quy trình xử lý lưới độ cao đo lún 35

3.3 Lập trình bình sai lưới quan trắc độ lún 38

3.4 Chương trình nguồn và tệp dữ liệu 41

3.5 Sử dụng chương trình 49

3.6 Tính toán thực nghiệm 51

Kết luận 58

Tài liệu tham khảo 59

Phụ lục 1 . 60

Phụ lục 2 . 63

Phụ lục 3 . 66

 

 

doc72 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 3487 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình.DOC