Đồ án Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trong cơ quan xí nghiệp

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 2

Các từ viết tắt trong đồ án 3

Phần 1: Tổng quan về mạng 7

Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 7

1.1.Khái niệm mạng máy tính 8

1.2.Phân loại mạng máy tính 8

1.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý 8

1.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch 9

1.2.2.1. Mạng chuyển mạch kênh 9

1.2.2.2. Mạng chuyển mạch bản tin 10

1.2.2.3. Mạng chuyển mạch gói 10

1.2.3. Phân loại theo TOPO 11 1.2.3.1.Mạng hình sao 11

1.2.3.2.Mạng dạng vòng 12

1.2.3.3.Mạng dạng tuyến(Bus topolory) 13 1.2.3.4.Mạng kết hợp 14

1.2.4.Phân loại theo chức năng 14

1.2.4.1.Mạng theo mô hình Client- Server 14

1.2.4.2.Mạng ngang hàng 14

Chương 2: Mô hình tham chiếu hệ thống mở

OSI và bộ giao thức TCP/IP 15

2.1. Mô hình OSI 15

2.1.1. Mục đích, ý nghĩa của OSI . 15

2.2.2. Các giao thức trong OSI 17

2.2.3. Chức năng chủ yếu của các

tầng của mô hình OSI 18

2.2. Bộ giao thức TCP/IP 22

2.2.1. Tổng quan về TCP/IP 22

2.2.2. So sánh OSI và TCP/IP 25

2.2.3. Các giao thức cơ bản trong bộ giao thức TCP/IP

2.2.3.1. Giao thức hiệu năng IP 26

2.2.3.2. Giao thức hiệu năng UDP 28

2.2.3.3. Giao thức hiệu năng TCP 29

 

Chương 3: Mạng LAN và thiết kế mạng LAN 32

3.1. Các thiết bị LAN cơ bản 32

3.1.1. Các thiết bị chính của LAN 32

3.1.1.1. Card mạng- NIC 32

3.1.1.2. Repeater- Bộ lặp 33

3.1.1.3. Hub 33

3.1.1.4. Liên mạng 35

3.1.1.5. Cầu nối (bridge) 35

3.1.1.6. Bộ dẫn đường (router) 39

3.1.1.7. Bộ chuyển mạch(switch) 41

3.1.2. Hệ thống cáp dùng cho LAN 42

3.1.2.1. Cáp xoắn 42

3.1.2.2. Cáp đồng trục 42

3.1.2.3. Cáp sợi quang 43

3.2. Thiết kế mạng LAN 44

3.2.1. Mô hình phân cấp 44

3.2.2. Mô hình an ninh an toàn 45

3.2.3. Các bước thiết kế 50

3.2.3.1. Phân tích yêu cầu sử dụng 50

3.2.3.2. Lựa chọn các thiết bị phần cứng 50

3.2.3.3. Các phần mềm mạng 50

3.2.3.4. Công cụ quản lý quản trị 51

3.2.4. Xây dựng mạng LAN quy mô một toà nhà. 51

3.2.4.1. Các thiết bị cần thiết. 52

3.2.4.2. Phân tích yêu cầu 52 3.2.4.3. Thiết kế hệ thống 53

Phần 2: Khảo sát thiết kế mạng 53

1. Yêu cầu thiết kế 53

2. Phân tích thiết kế hệ thống 53

2.1. Bản vẽ chi tiết bố trí các thiết bị 58

2.2. Sơ đồ đấu nối mạng máy tính của Công ty 58

3. Cài đặt, cấu hình hệ thống. 58

3.1. Cài đặt các dịch vụ cho server 58

3.2. Thiết lập cấu hình TCP/IP cho các máy trạm 58

3.3. Thực hiện kiểm tra hoạt động của mạng 60

3.3.1. Quá trình kiểm tra dùng mô hình OSI 63

3.3.2. Kiểm tra mạng với lệnh Ping 63

3.3.3. Kiểm tra các thông số cấu hình TCP/IP 64

4. Dự toán chi phí mua thiết bị, vật tư 65

Kết luận. 68

Hướng phát triển 69

Danh mục tài liệu tham khảo 70

Phụ lục

1. Phụ lục 1 71

1.1. Phương pháp bấm đấu RJ- 45 71

1.2. Phương pháp lắp đặt Outlet cho các nốt mạng 76

2. Phụ lục 2: Hướng dẫn cấu hình dịch vụ

cấp phát địa chỉ động DHCP 77

2.1. Cài đặt DHCP 77

2.2. Cấu hình DHCP 80

3. Phụ lục 3: Hướng dẫn cấu hình chia sẻ kết

nối Internet và chia sẻ máy in 84

 

docChia sẻ: netpro | Ngày: 06/04/2013 | Lượt xem: 2744 | Lượt tải: 43download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trong cơ quan xí nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an.doc
  • pptDO AN Lan1.ppt
  • docLoi cam on.doc