Đồ án Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI TRONG MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 3

1.1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 3

1.2. Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt 4

1.3. Đặc điểm, nhiệm vụ của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái 6

1.4. Mô hình tổ chức của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái 8

1.5. trang thiết bị các ga trên tuyến 8

1.6.nhiêm vụ sản xuất và chi phí sản xuất năm 2009 15

CHƯƠNG II: LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NĂM 2010 24

2.1. Đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác tổ chức lao động tiền lương 24

2.2.cơ sơ xây dựng Kế hoạch lao động năm 2010 26

2.3. Kế hoạch tiền lương của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái năm 2010 44

CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NĂM 2010 58

3.1.lập kế hoạch chi phí sản xuất 58

3.2.tính giá thành sản phẩm công đoạn 87

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104

4.1.Kết luận: 104

4.2.Kiến nghị: 105

doc110 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/08/2013 | Lượt xem: 2944 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010.DOC
Tài liệu liên quan