Đồ án Nghiên cứu cơ sở tính bền vỏ khung xe ô tô

MỤC LỤC

Mục lục

Danh mục bảng

Mở đầu . 1

Chương 1. Tổng quan 4

1.1. Giới thiệu chung về khung vỏ xe ôtô 4

1.2. Đặc điểm kết cấu khung xe ôtô 7

1.3. Tải trọng tác dụng lên khung xe ôtô 9

1.4. Tầm quan trọng khi nghiên cứu độ bền mỏi 12

Chương 2. Cơ sở đánh giá độ bền mỏi khung xe ôtô 14

2.1. Tổng quan về bài toán mỏi 14

2.2.1 Lý thuyết mỏi chi tiết máy 14

2.2.2 Khái niệm tổn thương mỏi 14

2.2.3 Bài toán mỏi 16

2.2. Cơ sở đánh giá độ bền mỏi khung xe ôtô 17

2.2.1. Bằng kết quả thực nghiệm 17

2.2.2. Bằng tính toán lý thuyết 24

Chương 3. Tính bền mỏi khung xe CH-551 bằng Modul Fatigue Tool trong phần mềm ansys workbench 34

3.1. Giới thiệu công cụ xây dựng mô hình và tính bền mỏi khung xe 34

3.1.1. Tổng quan về phần mềm SolidWorks 2005 34

3.1.2. Tổng quan về phần mềm Ansys Workbench 36

3.2. Giới thiệu mô đun Fatigue Tool 38

3.2.1 Cách sử dụng 38

3.2.2 Các khai báo 43

3.3. Ứng dụng mô đun Fatigue Tool tính bền mỏi khung xe ôtô CH-551 55

3.3.1. Xây dựng mô hình hình học 55

3.3.2. Khái quát về mô hình phần tử hữu hạn 58

3.3.3. Khai báo các tuỳ chọn và tham số tính toán 59

Kết luận 62

 

doc10 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/01/2013 | Lượt xem: 2839 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu cơ sở tính bền vỏ khung xe ô tô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc6-c1(10).doc
 • doc0-bia ngoai.doc
 • doc1-bia lot.doc.doc
 • doc2-Nhiem vu do an.doc
 • doc3-muc luc(2).doc
 • doc4-danh muc hinh ve(2).doc
 • doc5-Mo dau (3).doc
 • doc7-c2(20).doc
 • doc8-C3(28).doc
 • doc9-Ket luan(2).doc
 • doc10-Tai lieu tham khao(2).doc
 • doc11-Phuluc1(2).doc
 • doc12-Phuluc2 (9).doc
 • doc13-Phuluc3 (13).doc
 • pptBao cao tot nghiep.ppt
 • rarCac ket qua moi.rar
 • rarNghiên cứu cơ sở tính bền vỏ khung xe ô tô (TM+CAD).rar
 • dwgTong hop cac ban xe A0.dwg