Đồ án Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải rắn nguy hại tại chi nhánh 3 - Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1:Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về các hoạt đống sản xuất của Công ty thuốc sát trùng Việt nam - chi nhánh 3 - tỉnh Bình Dương

Chương 3: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Công ty thuốc sát trùng Việt nam - chi nhánh 3 - tỉnh Bình Dương

Chương 4: Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng môi trường tại chi nhánh 3

Chương 5: Kết luận - kiến nghị

pdf125 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/12/2013 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải rắn nguy hại tại chi nhánh 3 - Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiamp234n c7913u 273amp225nh gia hi7879n tr7841ng vamp224 2737873 xu7845t.pdf
Tài liệu liên quan