Đồ án Nguyên lý máy

LỜI NÓI ĐẦU: 1

Phần I - Phân tích động học cơ cấu chính 2

1- Phân tích chuyển động 2

2 - Tính bậc tự do - Xếp loại cơ cấu 3

Phần II - Tổng hợp cơ cấu chính - Họa đồ vị trí 4

1 - Xác định kích thước các khâu 4

2 - Vẽ họa đồ vị trí 6

Phần III - Họa đồ vận tốc 7

1 - Xác định vận tốc của các điểm 7

2 - Vẽ họa đồ vận tốc 9

3 - Vận tốc góc của culít và thanh truyền 10

Phần IV - Họa đồ gia tốc 11

1 - Xác định gia tốc của các điểm 11

2 - Vẽ họa đồ gia tốc 13

3 - Gia tốc góc của culít và thanh truyền 16

Phần V - Phân tích áp lực 17

1- Xác định lực cản kỹ thuật Pci 17

2 - Xác định trọng lượng, khối lượng 17

3 - Xác định lực quán tính 18

4 - Xác định áp lực cho cơ cấu tại vị trí số 2 20

5 - Xác định áp lực cho cơ cấu tại vị trí số 10 23

Phần VI - Chuyển động thực của máy 25

1 - Vẽ biểu đồ mômen cản thay thế 25

2 - Vẽ biểu đồ mômen quán tính thay thế 27

3 - Xác định mômen quán tính bánh đà và khối lượng bánh đà 28

Phần VII - Thiết kế bánh răng 28

I - Tính toán bánh răng 28

II - Vẽ bánh răng 32

1 - Vẽ biên dạng răng 32

2 - Xác định phần làm việc của cạnh răng 33

3 - Xác định cung ăn khớp 33

4 - Xác định hệ số trượt tương đối 33

 

 

doc37 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 3866 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nguyên lý máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMaybao1_phg.DOC
  • rarbản vẽ.rar