Đồ án Phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình

PHỤ LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG LÚN VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO LÚN

1.1.Tổng quan về hiện tượng lún công trình

1.2. Lưới khống chế đo lún công trình

1.3. Mốc khống chế

1.4. Mốc lún (Mốc quan trắc

1.5. Công tác đo đạc

1.6. Bình sai lưới khống chế độ cao

Chương II: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA ĐIỂM ĐỘ CAO TRONG LƯỚI ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

2.1. Tổng quan về nghiên cứu tính ổn định của độ cao điểm

2.2. Các phương pháp xác định độ ổn định của điểm độ cao

2.3. Phương pháp Martuszewicz

2.4. Tham số lún và phương pháp xác định tham số lún

Chương III: TÍNH TOÁN THỰC NGHIỆM

3.1. Mô tả thực nghiệm

3.2. Tính toán thực nghiệm 1

3.3. Khảo sát tính ổn định của mốc độ cao

3.4. Tính toán thực nghiệm 2

3.5. Khảo sát tính ổn định của mốc độ cao

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc91 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình.doc
Tài liệu liên quan