Đồ án Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật container 10000DWT cảng Gò Dầu A

MỤC LỤC

PHẦN I : QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẶT BẰNG 8.

CHƯƠNG I: TÌNH HÍNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 8

I.1 Vị trí địa lý tỉnh Đồng Nai 8

I.2 Đặc điểm khu vực xây dựng 8

I.3 Hướng phát triển của khu vực 9

I.4 Các điều kiện hạ tầng 9

CHƯƠNG II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 11

II.1 Vị trí xây dựng công trình 11

II.2 Điều kiện tự nhiên 11

II.2.1 Đặc điểm địa hình khu đất 11

II.2.2 Điều kiện khí tượng thủy văn 11

II.2.3 Điều kiện địa chất công trình 13

CHƯƠNG III. DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG VÀ ĐỘI TÀU QUA CẢNG 18

III.1 Dự báo lượng hàng qua cảng 18

III.2 Dự báo đội tàu qua cảng 19

CHƯƠNG IV. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ BỐC XẾP TRONG CẢNG 20

IV.1 Giải pháp công nghệ 20

IV.1.1 Các thông số kỹ thuật của container 20 feet và 40 feet 20

IV.1.2 Thiết bị bốc xếp trước bến 20

IV.1.3 Thiết bị bốc xếp trên bãi 21

IV.2 Tính toán số lượng bến 24

IV.2.1 Năng lực thông qua của cảng trong một ngày đêm 24

IV.2.2Xác định năng lực thông qua của cảng trong một tháng 25

IV.2.3 Tính toán số lượng bến 26

IV.3 Tính toán số lượng thiết bị bốc ếp hàng trong cảng 27

IV.3.1 Nhu cầu thiết bị bốc xếp trước bến 27

IV.3.2 Tính toán số lượng cần trục RTG xếp container trên bãi 27

IV.3.3 Tính toán số lượng xe chở Contaner vào bãi 29

IV.3.5 Tính toán số lượng xe chở container đến nơi tiêu thụ 30

IV.3.3 Thiết bị vận chuyển trong kho CFS và trên bãi rỗng 31

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH MẶT BẰNG CẢNG 32

V.1. Xác định kích thước cơ bản của bến 32

V.1.1 Xác định mực nước thấp thiết kế 32

V.1.2 Xác định mực nước cao thiết kế 32

V.1.3 Cao trình đỉnh bến 33

V.1.3.1 Theo tiêu chuẩn cơ bản 33

V.1.3.2 Theo tiêu chuẩn kiểm tra 33

V.1.4 Cao trình đáy bến 33

V.1.5 Chiều cao bến 34

V.1.6 Chiều dài bến 34

V.1.7 Chiều rộng bến 35

V.1.8 Xác định chiều dài,chiều rộng cầu dẫn. 36

V.2. Quy hoạch khu đất của cảng 37

V.2.1 Nhu cầu về bãi chứ Container xuất và nhập 37

V.2.2 Nhu cầu về bãi chứa Container rỗng, đảo chồng vàlạnh 38

V.2.3 Nhu cầu kho CFS 39

V.2.4 Diện tích các công trình phụ trợ 40

V.3.Tính toán khu nước của cảng 41

V.3.1 Tính toán chiều rộng luồng tàu 41

V.3.2 Tính toán chiều sâu chạy tàu 42

V.3.3 Vũng quay tàu 43

V.3.4 Vũng đợi tàu 43

 

doc208 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 5698 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật container 10000DWT cảng Gò Dầu A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch và thiết kế kỹ thuật container 10000DWT cảng Gò Dầu A.doc
  • rarbản vẽ.rar