Đồ án Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp

MỤC LỤC

Lời nói đầu .2

Chương 1. Giới thiệu chung 3

1.1. Ý nghĩa và nội dung công tác trắc địa khi thành lập lưới khống chế

thi công công trình công nghiệp 3

1.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật công tác trắc địa trong thành lập lưới khống

chế thi công công trình công nghiệp .8

1.3. Trình tự lập bản thiết kế lưới khống chế thi công công trình công nghiệp .15

Chương 2. Thiết kế lưới khống chế mặt bằng và độ cao trong thi công công trình công nghiệp . 18

2.1. Xác định độ chính xác thành lập lưới khống chế thi công công

trình công nghiệp 18

2.2. Phương pháp thành lập và thiết kế sơ đồ lưới 19

2.3. Ước tính độ chính xác thành lập lưới .31

2.4. Tổ chức đo đạc các mạng lưới .41

2.5. Xử lý số liệu đo đạc lưới khống chế thi công . .52

2.6. Thành lập lưới khống chế độ cao thi công .57

Chương 3. Thực nghiệm thiết kế lưới khống chế thi công công trình công nghiệp .62

3.1. Đặc điểm công trình và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản . .62

3.2. Thiết kế các phương án thành lập lưới . 64

3.3. Ước tính độ chính xác . .67

3.4. Tổ chức đo đạc và xử lý số liệu . .75

3.5. Lập dự toán kinh phí .77

Kết luận . .79

Tài liệu tham khảo .80

Phụ lục 1 81

Phụ lục 2 .110

doc124 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 4315 | Lượt tải: 66download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp.doc