Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper-T căng trước

MỤC LỤC

SỐ LIỆU THIẾT KẾ 5

PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 1 8

CHƯƠNG I 8

THIẾT KẾ SƠ BỘ LAN CAN LỀ BỘ HÀNH 8

Lan can lề bộ hành chọn sơ bộ như hình vẽ: 8

Bản mặt cầu: 8

CHƯƠNG II 10

THIẾT KẾ DẦM CHỦ 10

Số liệu thiết kế: 10

Thiết kế cấu tạo 10

Tính toán đặc trưng hình học dầm Super-T 13

Hệ số phân bố tải trọng: 16

Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng: 19

Nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên: 25

PHẦN II: THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 2 33

THIẾT KẾ DẦM THÉP LIÊN HỢP BÊ TÔNG CỐT THÉP 33

CHƯƠNG I: 33

SỐ LIỆU BAN ĐẦU 33

Các số liệu thiết kế: 33

Mặt cắt ngang cầu: 33

CHƯƠNG II 34

LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH 34

Lan can: 34

Lề bộ hành: 34

CHƯƠNG III 35

BẢN MẶT CẦU 35

Mô hình tính toán bản mặt cầu: 35

Sơ đồ tính bản mặt cầu: 35

Xác định nội lực bản mặt cầu do tĩnh tải ( tính cho 1 mét dài bản): 35

CHƯƠNG IV 39

TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA TIẾT DIỆN DẦM 39

Chọn tiết diện dầm như hình vẽ: 39

Tính hệ số phân bố ngang cầu: 47

CHƯƠNG V: 48

TÍNH NỘI LỰC TẠI CÁC MẶT CẮT ĐẶC TRƯNG 48

Nội lực do hoạt tải tại các mặt cắt 48

Xác định nội lực do tĩnh tải tại các mặt cắt 64

CHƯƠNG VI: 79

KIỂM TOÁN DẦM 79

Kiểm toán dầm thép trong giai đoạn 1: 79

PHẦN III: SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT 80

PHẦN IV: THIẾT KẾ KỸ THUẬT DẦM SUPPER-T 81

CÁC SỐ LIỆU ĐẦU VÀO: 81

CHƯƠNG I 82

THIẾT KẾ LAN CAN ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI 82

Một số yêu cầu chung: 82

Cấu tạo thanh lan can 82

Thiết kế: 83

Xác định nội lực trong thanh lan can: 84

Mômen kháng uốn của thanh lan can: 85

Thiết kế trụ lan can: 85

CHƯƠNG II 90

THIẾT KẾ BÓ VỈA 90

Vật liệu: 90

Kiểm toán khả năng chịu lực va xe của bó vỉa: 90

CHƯƠNG III 95

THIẾT KẾ BẢN MẶT LỀ BỘ HÀNH 95

Sơ đồ tính toán và tải trọng tác dụng: 95

Lực tác dụng: 95

Thiết kế và bố trí cốt thép: 95

CHƯƠNG IV 97

THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU 97

Khái niệm: 97

Cấu tạo bản mặt cầu: 97

Sơ đồ tính: 97

Tính nội lực bản chịu lực theo sơ đồ bản hai cạnh: 99

Xét tính liên tục của bản 101

Tính bản chịu lực như dầm congxon đối với bản hẫng: 101

Tính toán thép cho bản mặt cầu: 102

Kiểm tra điều kiện chịu nứt của bản: 105

CHƯƠNG V 109

THIẾT KẾ DẦM CHỦ 109

Số liệu thiết kế: 109

Thiết kế cấu tạo 109

Tính toán đặc trưng hình học dầm Super-T 112

Hệ số phân bố tải trọng: 115

Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng: 118

Nội lực do hoạt tải tác dụng lên dầm giữa và dầm biên: 124

Tổ hợp tải trọng tại các mặt cắt đặc trưng: 131

Tính toán và bố trí cốt thép: 136

Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 140

Tính toán các mất mác dự ứng suất: 144

Kiểm toán dầm: 149

Kiểm tra độ vồng, độ võng của dầm: 155

Tính duyệt theo lực cắt và xoắn: 158

TÍNH TOÁN DẦM NGANG: 162

CHƯƠNG VI 168

TÍNH TOÁN MỐ M1 168

Các điều kiện cơ bản 169

Vật liệu sử dụng 169

Số liệu kết cấu phần trên 170

Tải trọng tĩnh của kết cấu phần trên 170

Các mặt cắt cần kiểm tra 179

Tính toán nội lực do tải trọng của KCPT tác dụng xuống các mặt cắt 179

Nội lực do TLBT Mố gây ra (DC) 181

Tính toán bản quá độ 184

Tổng hợp nội lực tại các mặt cắt 187

Tổ hợp nội lực tại các mặt cắt 191

Thiết kế cốt thép cho các mặt cắt 193

Thiết kế cốt đai cho thân Mố 196

Tính toán cốt thép cho các mặt cắt còn lại 197

CHƯƠNG VII 201

TÍNH TOÁN CỌC NHỒI CHO MỐ 201

Điều kiện địa chất khu vực xây dựng mố: 201

Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 203

Tính sữc chịu tải của cọc theo vật liệu: 203

Thiết kế cốt thép cho cọc nhồi 218

Tính toán chọc thủng cho đài cọc: 220

Thiết kế cốt thép cho đài cọc: 220

CHƯƠNG VIII 222

TÍNH TOÁN TRỤ CẦU 222

Các kích thước cơ bản 222

Vật liệu sử dụng 223

Tải trọng tĩnh tác dụng lên kết cấu 223

Hoạt tải HL-93 225

Thiết kế xà mũ 236

Thiết kế trụ 242

Tĩnh tải 242

Hoạt tải 243

Tải trọng gió 246

Lực đẩy nổi, áp lực dòng chảy 246

Lực va tàu 246

Tổ hợp tải trọng tại mặt cắt đỉnh móng 246

Thiết kế cốt thép theo TTGH CĐI 247

Thiết kế cốt thép theo TTGH ĐB 250

Thiết kế cốt đai và kiểm tra lực cắt theo TTGH ĐB 251

CHƯƠNG VIII 254

TÍNH TOÁN CỌC NHỒI CHO TRỤ 254

Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 256

Tính toán sức chịu tải của cọc theo dất nền: 256

Thiết kế cốt thếp cho cọc nhồi: 273

Tính toán chọc thủng cho đài cọc: 275

Thiết kế cốt thép cho đài cọc: 275

CHƯƠNG IX 277

BẢN LIÊN TỤC NHIỆT 277

Tổng quan: 277

Cơ sở tính toán 278

Tính toán nội lực bản liên tục nhiệt: 290

Các thông số cơ bản ban đầu: 290

Tính toán nội lực do nhiệt độ, co ngót, từ biến: 291

Tính toán nội lực do tải trọng tác dụng: 293

Tổng hợp nội lực tại bản liên tục nhiệt: 298

Tính toán cốt thép cho bản liên tục nhiệt: 301

PHẦN V: TỔ CHỨC THI CÔNG 304

Chọn phương án thi công các bộ phận cầu 304

Thitết kế thi công trụ T1 311

Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc và thân trụ 312

TÀI LIỆU THAM KHẢO 317

 

doc317 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 7848 | Lượt tải: 84download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper-T căng trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper-t căng trước (kèm bản vẽ).DOC
 • dwgBO TRI THEP DUL DAM CHINH.dwg
 • dwgCAU TAO HINH HOC DC.dwg
 • dwgCOC NHOI.dwg
 • pdfHOAN CHINH1.pdf
 • dwgLIEN TUC NHIET.dwg
 • dwgMO NEW.dwg
 • dwgPHUONG AN 2.dwg
 • dwgSO SANH 2 PHUONG AN.dwg
 • dwgTHI CONG KET CAU NHIP.dwg
 • dwgTHI CONG TRU.dwg
 • dwgTRAC DOC CAU.dwg
 • dwgTRU news.dwg