Đồ án Thiết kế đường miền núi

MỤC LỤC

Chương 1: Tình hình chung của khu vực xây dựng tuyến đường và sự cần thiết phải xây dựng tuyến đường

1.1. Vị trí tuyến đường: 1

1.2. Địa hình: 1

1.3. Địa chất: 2

1.4. Khí hậu: 2

1.5.Ý nghĩa: 2

Chương 2: Xác định cấp hạng kỹ thuật và cấp quản lý của tuyến đường

2.1.Số liệu thiết kế: 3

2.2.Xác định cấp hạng kỹ thuật của tuyến đường: 3

2.3.Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường: 4

2.3.1.Xác định độ dốc dọc lớn nhất: 4

2.3.2.Xác định tầm nhìn xe chạy: 5

2.3.3.Xác định các yêu cầu về đường cong nằm: 6

2.3.4.Xác định các yêu cầu về đường cong đứng: 8

2.3.5.Xác định các yêu cầu về mặt cắt ngang đường: 9

Chương 3: Thiết kế sơ bộ tuyến đường trên bình đồ

3.1. Vạch các phương án tuyến trên bình đồ: 12

3.2. Thiết kế trắc địa: 13

3.3. Xác định vị trí các cọc và cự ly giữa các cọc: 13

Chương4: Thiết kế áo đường mềm

4.1 Xác định tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn: 14

4.2. Xác định module đàn hồi yêu cầu: 16

4.3 Chọn sơ bộ kết cấu áo đường: 17

4.4 Giải bài toán móng kinh tế 2 phương án tuyến: 19

Phần mặt đường xe chạy:

4.5 Kiểm tra kết cấu áo đường: 27

4.5.1. Kiểm tra cường độ áo đường theo điều kiện không trượt trong nền đất và trong lớp vật liệu kém dính khi nhiệt độ của lớp bê tông nhựa là : t = 600C 27

4.5.2.Tính toán cường độ áo đường theo điều kiện kéo uốn ở t = 150 tại đáy lớp mặt: 30

Phần lề gia cố:

4.6 Số trục xe tính toán 31

4.7 Xác định module đàn hồi yêu cầu: 32

4.8 Chọn sơ bộ kết cấu áo đường: 32

4.9 Kiểm tra kết cấu áo đường : 34

4.9.1. Kiểm tra cường độ áo đường theo điều kiện không trượt trong nền đất và trong lớp vật liệu kém dính khi nhiệt độ của lớp bê tông nhựa là : t = 600C: 34

4.9.2.Tính toán cường độ áo đường theo điều kiện kéo uốn ở t = 150 tại đáy lớp mặt: 37

Chương 5: Tính toán thủy lực và cầu cống

5.1. Xác định các đặc trưng thuỷ văn: 53

5.1.1. Diện tích lưu vực F (km2): 53

5.1.2. Chiều dài lòng chính L (km) : 53

5.1.3. Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực bs (m): 53

5.1.4. Độ dốc trung bình của lòng sông chính Jl: 53

5.1.5. Độ dốc trung bình của sườn dốc Js (‰): 54

5.1.6. Cấp đất: 55

Phương án 1:

5.2. Xác định lưu lượng đỉnh lũ thiết kế và các thông số: 55

5.2.1. Đặc trưng địa mạo thủy văn của sườn dốc : 55

5.2.2. Đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông : 56

5.3. Xác định khẩu độ cầu cống: 61

Phương án 2: 64

Chương 6: Thiết kế trắc dọc – trắc ngang – biểu đồ vận tốc

6.1. Thiết kế trắc dọc: 78

6.1.1 Những yêu cầu khi thiết kế đường đỏ: 78

6.1.2. Tính toán thiết kế trắc dọc: 78

6.2. Thiết kế mặt cắt ngang: 78

6.3. Xác định vận tốc xe chạy: 79

6.3.1. Mục đích : 79

6.3.2 Lập biểu đồ vận tốc xe chạy lí thuyết : 79

A .Phương án I:

1.Vcb chiều từ A B: 80

2.Vcb chiều từ B A: 81

3.Vhc:82

4. Xác định St, Sg, Sh : 82

Giá trị biểu đồ vận tốc từ A B: 84

Gía trị biểu đồ vận tốc từ B A: 87

B .Phương án II:

1.Vcb chiều từ A B: 91

2.Vcb chiều từ B A: 92

3.Vhc: 92

4. Xác định St, Sg, Sh : 92

Giá trị biểu đồ vận tốc từ A B: 93

Gía trị biểu đồ vận tốc từ B A: 93

Chương 7: Tính toán khối lượng đào đắp

7.1.Xác định khối lượng đào và đắp của từng đoạn: 100

7.2.Xác định khối lượng xây dựng trong đoạn đường: 102

Bảng tính khối lượng đào đắp

Phương án I: 106

Phương án II: 118

Chương 8: Tính toán chi phí xây dưng, vận doanh khai thác và so sánh phương án tuyến

8.1. Tổng chi phí xây dựng: 131

8.1.1 Chi phí xây dựng nền đường: 131

8.1.2 Chi phí xây dựng mặt đường: 132

8.1.3 Chi phí xây dựng cầu cống: 133

8.1.4. Tổng chi phí xây dựng: 134

8.2.Xác định các chỉ tiêu của tuyến: 135

8.2.1 hệ số triển tuyến: 135

8.2.2 Góc chuyển hướng bình quân: 135

8.2.3 Bán kính bình quân: 136

8.2.4 Vận tốc xe chạy lý thuyết (Km/h) 136

8.2.5 Tính chi phí xây dựng và vận doanh và khai thác: 136

Chương 9: Thiết kế bình đồ kỹ thuật

9.1.Thiết kế đường cong đỉnh P1: 142

9.1.1 Chiều dài đường cong chuyển tiếp nhỏ nhất: 142

9.1.2 Chiều dài đường cong chuyển tiếp lớn nhất: 143

9.1.3 Chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp : 144

9.1.4 Phương pháp tính tọa độ đường cong chuyển tiếp và cắm đường cong

chuyển tiếp: 144

9.1.5 Phương pháp cắm đường cong tròn: 145

Phương pháp dây cung kéo dài:

9.1.6 Độ mở rộng mặt đường trong đường cong bằng: 147

9.1.7 Thiết kế bảo đảm tầm nhìn khi xe chạy vào đường cong: 148

9.1.8 Thiết kế siêu cao: 151

9.2. Thiết kế đường cong đỉnh P2: 154

9.2.1 Chiều dài đường cong chuyển tiếp nhỏ nhất: 154

9.2.2 Chiều dài đường cong chuyển tiếp lớn nhất: 155

9.2.3 Chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp : 155

9.2.4 Phương pháp tính tọa độ đường cong chuyển tiếp và cắm đường cong

chuyển tiếp: 156

9.2.5 Phương pháp cắm đường cong tròn: 157

9.2.6 Độ mở rộng mặt đường trong đường cong bằng: 159

9.2.7 Thiết kế bảo đảm tầm nhìn khi xe chạy vào đường cong: 160

9.2.8 Thiết kế siêu cao: 163

Chương 10: Thiết kế trắc dọc kỹ thuật

10.1. Đường cong đứng số 1: 167

10.2. Đường cong đứng số 2: 168

10.3. Đường cong đứng số 3: 169

Chương 11: Thiết kế trắc ngang kỹ thuật

11.1 Xác định mặt cắt ngang nền đường: 170

11.2. Thiết kế rãnh biên: 170

11.2.1 Xác định lưu lượng tính toán: 170

11.2.2 Tính toán rãnh biên: 170

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2985 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế đường miền núi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 1 Tinh Hinh Chung.doc
 • dwg1-Binh do so bo.dwg
 • dwg2-3-4 Bieu do van toc.dwg
 • dwg5-6 Trac doc Binh do ki thuat.dwg
 • dwg7-8 Duong cong nam.dwg
 • dwg9-10-12 Tam nhin - Trac ngang.dwg
 • dwg11 Duong cong dung.dwg
 • dwg13 Chi tieu ki thuat.dwg
 • dwg14-AODUONG.dwg
 • dwgBANG_CD1.dwg
 • dwgBANG_CD123.dwg
 • dwgBANG_CN1.dwg
 • dwgBANG_CN2.dwg
 • dwgBANG_TN1.dwg
 • dwgBANG_TN2.dwg
 • dwgBD50_KT_9_TN_Z_4.dwg
 • xlsBDKT_TDKT_TNKT_TRIEU.xls
 • xlsBDVT_LVTN_TRIEU.xls
 • xlsCHKT_ADUONG_TVAN_TRIEU.xls
 • docChuong 2 Cap Hang Ki Thuat.doc
 • docChuong 3 TKT Tren Binh Do.doc
 • docChuong 4 AoDuongMem.doc
 • docChuong 5 TinhToanThuyVan.doc
 • docChuong 6 TKTD-TN_BDVT.doc
 • docChuong 7 KLDD.doc
 • docChuong 8 TinhChiPhiVanDoanh-KhaiThac.doc
 • docChuong 9 BDKT_8_TRIEU.doc
 • docChuong 10 Trac doc ki thuat.doc
 • docChuong 11 Trac ngang ki thuat.doc
 • xlsKLDD_CPVD_TRIEU.xls
 • docLoi cam on cau.doc
 • docLoi cam on duong.doc
 • docMucluc_Duong.doc
 • docNhan xet gvhd.doc
 • docNhan xet gvpb.doc
 • docRANH.doc
 • dwgTN-A4.dwg