Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30.000kW và 10 phân xưởng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 3

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 6

2.1. Đặt vấn đề 6

2.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán 7

2.3. Xỏc định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí 9

2.4. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng cũn lại 21

2.5. Xác định phụ tải tính toán cho toàn nhà máy 27

2.6. Xác định tâm phụ tải và vẽ biểu đồ phụ tải 28

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 32

3.1. Giới thiệu chung về phân xưởng 32

3.2. Lựa chọn phương án cấp điện 32

3.3. Lựa chọn cỏc thiết bị cho mạng hạ ỏp 35

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY 43

4.1. Đặt vấn đề 43

4.2. Vạch các phương án cấp điện 43

4.3. Tính toán chi tiết cho từng phương án 52

4.4. Thiết kế chi tiết cho phương án lựa chọn 63

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY 73

5.1. Đặt vấn đề 73

5.2. Xác định và phân bố dung lượng bù 75

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 77

6.1. Đặt vấn đề 77

6.2. Lựa chọn số lượng và công suất bóng đèn 77

6.3. Thiết kế hệ thống chiếu sỏng chung 78

 

doc74 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30.000kW và 10 phân xưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp số 8 với tổng công suất 30000kW và 10 phân xưởng.doc