Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy cơ khí địa phương

Đề mục

Chương 1: Giới thiệu chung về xí ngiệp

1. Loại ngành nghề, qui mô và năng lực của xí ngiệp

a. Loại ngành nghề

b. Quy mô, năng lực của xí nghiệp

2. Qui trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp

3. Giới thiệu phụ tải điện của toàn xí nghiệp

a. Các đặc điểm của phụ tải điện

b. Các yêu cầu về cung cấp điện của xí nghiệp

4. Phạm vi đề tài

 

Chương 2: Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn xí nghiệp

1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí

1.1 Phân loại và phân nhóm phụ tải trong phân xưởng sửa chữa cơ khí

1.2 Xác định phụ tải động lực tính toán của phân xưởng

a) Các phương pháp xác định phụ tải tính toán

b) Xác định phụ tải tính toán của các nhóm

1.3.Xác định phụ tải chiếu sáng toàn phân xưởng

1.4.Phụ tải tính toán toàn phân xưởng sửa chữa cơ khí

2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác và cho toàn xí nghiệp

2.1 Phụ tải tính toán của các phân xưởng

2.2. Phụ tải tính toán của toàn xí nghiệp

3. Xác định biểu đồ phụ tải

3.1 Xác định bán kính vòng tròn phụ tải

3.2 Biểu đồ xác định tâm phụ tải

Chương 3 : Thiết kế mạnh điện cao áp cho xí nghiệp

1. Yêu cầu đối với sơ đồ cung cấp điện

2. Các phương pháp cung cấp điện cho xí nhhiệp

2.1. Phân loại và đánh giá các hộ tiêu thụ điện trong xí nghiệp

2.2. Giới thiệu các kiểu sơ đồ cung cấp điện

a) Kiểu sơ đồ có trạm phân phối trung tâm

b) Kiểu sơ đồ dẫn sâu

c) Chọn vị trí đặt trạm phân phối trung tâm của xí nghiệp

3. Xác định vị trí, số lượng, dung lượng các trạm BAPX

3.1.Xác định số lượng máy biến áp

3.2.Chọn dung lượng máy biến áp

4. Các phương án đi dây mạng cao áp của xí nghiệp

5. Tính toán so sánh chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho các phương án

5.1.Tính toán kinh tế , kỹ thuật cho các phương án

a. Phương án 1

b. Phương án 2

5.2.so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án

6. Sơ đồ nguyên lý và thuyết minh vận hành của phương án tối ưu

6.1 Sơ đồ nguyên lý

a. Sơ đồ trạm phân phối trung tâm

b. Sơ đồ trạm biến áp phân xưởng

6.2 Nguyên tắc vận hành

 

Chuơng 4: Tính toán nghắn mạch

1. Mục đích tính ngắn mạch

2. Chọn điểm tính ngắn mạch và tính toán các thông số của sơ đồ

2.1. Chọn điểm tính ngắn mạch

2.2. Tính toán các thông số của sơ đồ

3. Tính toán dòng ngắn mạch

4. Chọn và kiểm tra thiết bị

4.1. Chọn và kiểm tra máy cắt

4.2. Chọn và kiểm tra dao cách ly

4.3. Chọn và kiểm tra câù chì cao áp

4.4. Chọn và kiểm tra cáp

4.5. Chọn và kiểm tra áptômat

Chương 5: Thiết kế mạng điện động lực phân xưởng sửa chữa cơ khí

1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp điện cho phân xưởng

1.1. Yêu cầu đối với mạng điện phân xưởng

1.2. Xác định vị trí tủ phân phối và tủ động lực cho phân xưởng

2. Chọn thiết bị cho tủ phân phối và tủ động lực

2.1. Tủ phân phối

2.2. Tủ đông lực

3. Chọn cáp cho mạng hạ áp phân xưởng

3.1. Chọn cáp từ trạm bién áp đến phân xưởng

3.2. Chọn cáp từ tủ phân phối đến tủ đông lực

3.3. Chọn dây dẫn từ tủ đông lực đến từng thiết bị

Chương 6: Tính bù công suất phản kháng cho lưới điện xí nghiệp

và thiết kế chiếu sáng

* ý nghĩa của việc tính bù công suất phản kháng trong xí nghiệp

1. Xác định dung lượng bù

tính hệ số Cos của toàn xí nghiệp

tính dung lượng bù tổng toàn xí nghiệp

2. Chọn vị trí lắp đặt và thiết bị bù

2.1. Vị trí đặt thiết bị bù

2.2. Chọn thiết bị bù

3. Tính toán phân phối dung lượng bù

4. Chọn kiểu loại và dung lượng tụ

5. Thiết kế chiếu sáng

 

 

doc66 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy cơ khí địa phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy cơ khí địa phương.DOC
Tài liệu liên quan