Đồ án Thiết kế hệ thống Rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1: Giới thiệu trạm biến áp 3

Chương 2: Tính toán ngắn mạch phục vụ cho bảo vệ rơle 8

Đ2.1. Vị trí đặt bảo vệ và các điểm ngắn mạch 9

Đ2.2. Các đại lượng cơ bản 9

Đ2.3. Điện kháng các phân tử 9

Đ2.4. Tính dòng ngắn mạch lớn nhất qua bảo vệ 11

Đ2.5. Tính dòng ngắn mạch nhỏ nhất qua bảo vệ 19

Đ2.6. Chọn máy biến dòng điện 29

Chương 3: Lựa chọn phương thức bảo vệ 33

3.1. Các dạng hư hỏng thường xảy ra đối với máy biến áp. 33

3.2. Các tình trạng làm việc không bình thường của máy biến áp. 33

3.3. Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ 33

3.4. Các bảo vệ đặt cho máy biến áp 34

Chương 4: Giới thiệu tính năng và thông số các rơle được sử dụng 42

Đ1. Bảo vệ máy biến áp 42

1. Bảo vệ so lệch máy biến áp rơle 7UT513 42

Đ2. Bảo vệ quá dòng có thời gian rơle SIPROTEC 7SJ600 56

Chương 5: Chỉnh định các thông số của bảo vệ và kiểm tra sự làm việc của bảo vệ 66

5.1. Các thông số cần thiết cho việc tính toán bảo vệ 66

5.2. Chỉnh định bảo vệ so lệch dùng rơle 7UT513 66

5.3. Kiểm tra độ nhạy và độ an toàn hãm của rơle so lệch 73

5.4. Chỉnh định bảo vệ quá dòng điện dùng rơle SIPROTEC 7SJ600 80

5.5. Chỉnh định bảo vệ quá tải nhiệt dùng rơle SIPROTEC 7SJ600 84

5.6. Bảo vệ quá dòng thứ tự không đặt ở dây nối trung tính của máy

biến áp với đất dùng rơle SIPROTEC 7SJ600 86

5.7. Bảo vệ quá áp thứ tự không chống chạm đất phía 35kV và 10kV

(59N/U0>) 87

 

doc88 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống Rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hệ thống Rơ le bảo vệ cho máy biến áp 110kV.DOC