Đồ án Thiết kế hệ thống tự động dán nhãn chai tự động

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần 1: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ MÁY DÁN NHÃN 2

CHAI TRÒN

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 3

Chương 2: CƠ CẤU CẤP PHÔI 7

Chương 3: TÍNH TOÁN BĂNG TÃI 17

Chương 4: CON LĂN KÉO NHÃN VÀ BĂNG MA SÁT 22

Chương 5: PHẦN KẾT LUẬN 28

Tài liệu tham khảo 29

pdf30 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống tự động dán nhãn chai tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống tự động dán nhãn chai tự động ( Thuyết minh + bản vẽ ).pdf
  • dwgBAI IN 2a3.dwg
  • dwgcap phoi.dwg
  • dwgIN LAI 2.dwg
  • dwgIN LAI 3.dwg
  • dwgpower point.dwg
  • pptSLIDE.PPT
  • dwgTHEM.DWG
Tài liệu liên quan