Đồ án Thiết kế kĩ thuật khối chân đế giàn BK ở độ sâu 75m nước

MỤC LỤC:

Phần I: Tổng quan:

I.1.Đặc điểm chung và phân loại công trình . . 4

II.2.Đặc điểm chung của công trình 4

+Ưu điểm 5

+Nhược điểm . 5

+Phạm vi áp dụng . 5

Phần II: Nhiệm vụ thiết kế và các số liệu phục vụ thiết kế:

I.Mục tiêu của đồ án . 5

II.Số liệu đầu vào . 5

II.1.Số liệu môi trường . . 5

II.2.Số liệu công trình 7

II.2.1. Chức năng của công trình . 7

II.2.2. Thượng tầng 7

II.2.3. Số liệu về vật liệu 8

II.3. Xử lý các số liệu đầu vào 8

II.3.1. Xác định các mực nước tính toán 8

II.3.2. Chọn 2 hướng sóng tác động lên công trình 9

II.3.3. Chiều cao công trình . 9

Phần III: Xây dựng và lựa chọn phương án

Nguyên tắc xây dựng phương án . 10

II. Lựa chọn dạng kết cấu: 11

III.Đề xuất phương án kết cấu chân đế . . 11

III.1.Giới thiệu các giải pháp kết cấu dạng kết cấu . 12

III.1.1.Phương án kết cấu . 12

III.1.2. Xác định các kích thước ban đầu . 12

1. Kích thước thước công trình . 12

2.Xác định sơ bộ kích thước các thanh theo tiêu chuẩn API . 12

a.Xác định sơ bộ kích thước các thanh ngang và thanh xiên . 13

b.Xác định sơ bộ kích thước ông chính và cọc . . 13

III.1.3. Tính toán sơ bộ sức chịu tải của cọc . . 13

1 Mục đích . . 13

2 Phương pháp tính sơ bộ sức chịu tải của cọc . 14

2. Kiểm tra độ mảnh của các phần tử . 14

3. Xác định hướng đặt công trình 15

Phần IV Tính toán nội lực và biến dạng

I. Phương pháp tính toán kết cấu chân đế ctbcddbt . 17

II.Tính toán dao động riêng . 18

II.1. Mô hình hóa kết cấu chân đế 18

II.2. Mô hình hóa sự làm việc của cọc và đất nền 18

II.3. Giải bài toán dao động riêng: . . 19

II.3.1. Tính toán các loại khối lượng . . 21

1. Xác định khối lượng thượng tầng . . . 21

2. Xác định khối lượng bản thân kết cấu quy đổi . 21

3. Xác định khối lượng hà bám tại thanh . . 22

4. Xác định khối lượng nước kèm của các thanh ngập nước . . 23

5. Khối lượng nước trong ống . . 23

6. Khối lượng vữa trám . 23

II.3.2 Tính dao động riêng . . 24

III. Xác định tải trọng tác động lên công trình . . 25

III.1.Tải trọng thượng tầng 26

III.2.Xác định tải trọng đẩy nổi: 26

III.3.Xác định tải trọng gió 27

III.4.Xác định tải trọng sóng và dòng chảy . . 30

III.4.1. Cơ sở lý thuyết . . 30

III.4.2. Thời điểm tính toán sóng . . 36

III.4.3. Kết quả tính tải trọng sóng, dòng chảy . 37

III.5. Xác định các tổ hợp tải trọng . 41

III.6. Tính toán nội lực và chuyển vị kết cấu . 42

III.7. Nhận xét kết quả tính 42

Phần V: Kiểm tra cấu kiện

I. Kiểm tra phần tử thanh 43

I.1. Xác định các thành phần nội lực trong và ngoài mặt phẳng . 43

I.2. Điều chỉnh giá trị nội lực do lệch tâm 43

II. Kiểm tra khả năng chịu lực . . 44

II.1 Phần tử chịu nén . . 44

II.2 Phần tử chịu uốn 44

II.3. Phần tử chịu cắt . 45

II.4. Phần tử chịu xoắn . 45

II.5. Phần tử thanh chịu lực phức tạp . 45

II.5.1. Phần tử thanh chịu tổ hợp ứng suất nén và uốn 46

II.5.2. Phần tử thanh chịu tổ hợp ứng suất kéo và uốn . 47

II.5.3. Kết quả kiểm tra . 47

III. Kiểm tra nót theo API 47

III.1 Xác định các thành phần nội lực trong và ngoài mặt phẳng 47

III.2. Điều chỉnh giá trị nội lực do lệch tâm . 48

III.3. Kiểm tra chọc thủng cho nút đơn giản . 48

Phần VI Thiết kế nền móng

I. Lý thuyết tính toán móng cọc . 52

I.1. Bài toán cọc chịu tải trọng ngang . 53

I.2. Bài toán sức chịu tải dọc trục . 55

II.2.1. Trường hợp cọc chịu nén 57

II.2.2. Trường hợp cọc chịu kéo 58

II.3. Xác định các đại lượng phục vụ tính toán 59

II.3.1. Lực ma sát đơn vị giữa thành cọc và nền đất . 59

II.3.2 Lực kháng mũi đơn vị tại đầu cọc . 61

a. Trường hợp cọc chịu nén . 61

b.Trường hợp cọc chịu nhổ . . 62

II. Tính toán móng cọc . 62

Phần VII.Thi công

I.1. Lựa chọn phương án thi công chế tạo và lắp dựng KCĐ 63

I.2. Lùa chọn phương án thi công hạ thủy . 64

I.3 Lựa chọn phương án thi công vận chuyển đánh chìm 66

II. Lập quy trình thi công . 68

II.1. Quy trình thi công chế tạo và lắp dựng . 69

II .2 Quy trình thi công hạ thủy . 69

II.3 Quy trinhg thi công vận chuyển và đánh chìm . 70

II.4 quy trình đóng cọc . 71

Các bài toán trong quá trình thi công 73

III.Tiến độ thi công . . 77

III.1.Tổng hợp vật tư thiết bị, phương tiện sử dụng trong chế tạo

và lắp ráp dàn BK . 77

III.2.Tổ chức xây dựng, tiến độ thi công . 78

III.2.1Tổ chức nhân lực thi công trên bờ 79

III.2.2.Tổ chức nhân lực thi công trên biển 81

 

 

 

 

 

 

 

doc181 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế kĩ thuật khối chân đế giàn BK ở độ sâu 75m nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
14.4 87.2 4.246 -1.198 3.047 0.549 1.130 1.691 0.000 song NE 14.4 86.3 4.177 -1.190 2.988 0.539 1.107 1.657 0.740 song NE 14.4 85.0 4.077 -1.180 2.897 0.524 1.075 1.609 1.955 song NE 14.4 83.6 3.980 -1.171 2.809 0.510 1.043 1.561 3.174 song NE 14.4 82.2 3.885 -1.161 2.724 0.496 1.012 1.515 4.398 song NE 14.4 80.9 3.793 -1.151 2.642 0.483 0.982 1.471 5.626 song NE 14.4 79.5 3.705 -1.141 2.564 0.470 0.953 1.427 6.857 song NE 14.4 78.1 3.618 -1.130 2.488 0.457 0.924 1.384 8.094 song NE 14.4 76.8 3.534 -1.120 2.415 0.445 0.896 1.343 9.334 song NE 14.4 75.4 3.453 -1.109 2.345 0.433 0.870 1.303 10.578 song NE 14.4 74.0 3.374 -1.097 2.277 0.422 0.843 1.264 11.826 song NE 14.4 72.7 3.298 -1.086 2.212 0.411 0.818 1.226 13.078 song NE 14.4 71.3 3.224 -1.074 2.150 0.401 0.793 1.188 14.335 song NE 14.4 65.4 2.927 -1.020 1.907 0.359 0.691 1.037 19.838 song NE 14.4 59.4 2.669 -0.962 1.706 0.323 0.601 0.901 25.409 song NE 14.4 53.5 2.445 -0.901 1.544 0.293 0.518 0.778 31.044 song NE 14.4 47.5 2.252 -0.836 1.416 0.267 0.444 0.667 36.737 song NE 14.4 41.6 2.088 -0.769 1.319 0.245 0.376 0.564 42.486 song NE 14.4 35.6 1.950 -0.700 1.250 0.227 0.313 0.470 48.288 song NE 14.4 29.7 1.836 -0.628 1.208 0.212 0.254 0.382 54.138 song NE 14.4 23.8 1.746 -0.556 1.190 0.200 0.199 0.300 60.036 song NE 14.4 17.8 1.676 -0.482 1.194 0.191 0.147 0.221 65.978 song NE 14.4 11.9 1.627 -0.408 1.219 0.185 0.097 0.146 71.964 song NE 14.4 5.9 1.598 -0.334 1.264 0.181 0.048 0.072 77.992 song NE 14.4 0.0 1.588 -0.261 1.327 0.180 0.000 0.000 84.062 song NE 21.6 86.7 3.987 -1.202 2.785 0.797 1.642 1.571 0.000 song NE 21.6 86.3 3.962 -1.193 2.768 0.791 1.629 1.559 0.256 song NE 21.6 85.0 3.867 -1.184 2.683 0.769 1.581 1.514 1.484 song NE 21.6 83.6 3.776 -1.175 2.601 0.748 1.534 1.470 2.716 song NE 21.6 82.2 3.687 -1.165 2.522 0.728 1.489 1.427 3.952 song NE 21.6 80.9 3.600 -1.155 2.445 0.708 1.445 1.385 5.192 song NE 21.6 79.5 3.517 -1.145 2.372 0.689 1.402 1.344 6.436 song NE 21.6 78.1 3.435 -1.134 2.301 0.671 1.360 1.304 7.683 song NE 21.6 76.8 3.356 -1.124 2.233 0.653 1.319 1.266 8.935 song NE 21.6 75.4 3.280 -1.112 2.167 0.636 1.280 1.228 10.190 song NE 21.6 74.0 3.205 -1.101 2.104 0.620 1.241 1.192 11.448 song NE 21.6 72.7 3.133 -1.090 2.044 0.604 1.204 1.156 12.710 song NE 21.6 71.3 3.063 -1.078 1.986 0.588 1.167 1.121 13.976 song NE 21.6 65.4 2.783 -1.024 1.759 0.527 1.018 0.979 19.518 song NE 21.6 59.4 2.539 -0.966 1.573 0.475 0.885 0.852 25.122 song NE 21.6 53.5 2.328 -0.905 1.423 0.430 0.764 0.736 30.784 song NE 21.6 47.5 2.145 -0.840 1.306 0.393 0.654 0.631 36.501 song NE 21.6 41.6 1.990 -0.772 1.218 0.361 0.554 0.535 42.270 song NE 21.6 35.6 1.859 -0.702 1.157 0.334 0.461 0.445 48.088 song NE 21.6 29.7 1.752 -0.631 1.121 0.312 0.375 0.362 53.952 song NE 21.6 23.8 1.665 -0.558 1.108 0.295 0.294 0.284 59.861 song NE 21.6 17.8 1.599 -0.484 1.116 0.282 0.217 0.210 65.811 song NE 21.6 11.9 1.553 -0.409 1.144 0.273 0.143 0.138 71.803 song NE 21.6 5.9 1.525 -0.335 1.190 0.267 0.071 0.069 77.835 song NE 21.6 0.0 1.516 -0.261 1.255 0.266 0.000 0.000 83.906 song NE 28.8 86.0 3.644 -1.198 2.446 1.014 2.096 1.415 0.000 song NE 28.8 85.0 3.581 -1.189 2.393 0.994 2.050 1.385 0.841 song NE 28.8 83.6 3.498 -1.180 2.318 0.967 1.990 1.345 2.091 song NE 28.8 82.2 3.416 -1.170 2.246 0.941 1.932 1.306 3.344 song NE 28.8 80.9 3.337 -1.160 2.177 0.915 1.875 1.269 4.601 song NE 28.8 79.5 3.260 -1.150 2.110 0.891 1.819 1.232 5.860 song NE 28.8 78.1 3.186 -1.139 2.046 0.868 1.765 1.196 7.123 song NE 28.8 76.8 3.113 -1.129 1.985 0.845 1.713 1.161 8.389 song NE 28.8 75.4 3.043 -1.118 1.925 0.823 1.661 1.127 9.659 song NE 28.8 74.0 2.975 -1.106 1.869 0.802 1.612 1.094 10.931 song NE 28.8 72.7 2.909 -1.095 1.814 0.781 1.563 1.061 12.207 song NE 28.8 71.3 2.845 -1.083 1.761 0.762 1.516 1.030 13.485 song NE 28.8 65.4 2.587 -1.029 1.558 0.683 1.323 0.901 19.079 song NE 28.8 59.4 2.362 -0.971 1.391 0.616 1.150 0.785 24.727 song NE 28.8 53.5 2.167 -0.909 1.258 0.558 0.993 0.679 30.428 song NE 28.8 47.5 1.999 -0.844 1.155 0.510 0.851 0.583 36.177 song NE 28.8 41.6 1.856 -0.776 1.079 0.468 0.721 0.494 41.974 song NE 28.8 35.6 1.735 -0.706 1.029 0.434 0.600 0.412 47.814 song NE 28.8 29.7 1.635 -0.634 1.001 0.406 0.488 0.335 53.697 song NE 28.8 23.8 1.555 -0.560 0.995 0.384 0.383 0.263 59.620 song NE 28.8 17.8 1.494 -0.486 1.009 0.367 0.283 0.195 65.582 song NE 28.8 11.9 1.451 -0.411 1.041 0.355 0.186 0.128 71.581 song NE 28.8 5.9 1.426 -0.335 1.090 0.348 0.093 0.064 77.618 song NE 28.8 0.0 1.417 -0.261 1.156 0.346 0.000 0.000 83.690 song NE 36.0 85.1 3.234 -1.204 2.030 1.195 2.480 1.230 0.000 song NE 36.0 85.0 3.227 -1.195 2.032 1.192 2.474 1.226 0.043 song NE 36.0 83.6 3.153 -1.185 1.967 1.160 2.401 1.192 1.314 song NE 36.0 82.2 3.081 -1.176 1.905 1.129 2.331 1.158 2.588 song NE 36.0 80.9 3.010 -1.166 1.844 1.099 2.263 1.126 3.865 song NE 36.0 79.5 2.942 -1.156 1.786 1.070 2.196 1.094 5.145 song NE 36.0 78.1 2.876 -1.146 1.731 1.042 2.131 1.062 6.426 song NE 36.0 76.8 2.812 -1.135 1.677 1.015 2.068 1.032 7.711 song NE 36.0 75.4 2.749 -1.124 1.625 0.989 2.006 1.002 8.998 song NE 36.0 74.0 2.689 -1.113 1.576 0.964 1.947 0.973 10.288 song NE 36.0 72.7 2.630 -1.101 1.529 0.940 1.888 0.945 11.580 song NE 36.0 71.3 2.573 -1.090 1.483 0.916 1.831 0.917 12.875 song NE 36.0 65.4 2.343 -1.036 1.307 0.823 1.599 0.804 18.532 song NE 36.0 59.4 2.142 -0.977 1.165 0.742 1.391 0.702 24.235 song NE 36.0 53.5 1.968 -0.915 1.052 0.674 1.202 0.608 29.982 song NE 36.0 47.5 1.817 -0.850 0.967 0.615 1.030 0.523 35.772 song NE 36.0 41.6 1.688 -0.781 0.907 0.566 0.872 0.444 41.602 song NE 36.0 35.6 1.579 -0.710 0.869 0.525 0.727 0.371 47.471 song NE 36.0 29.7 1.490 -0.638 0.852 0.492 0.591 0.302 53.376 song NE 36.0 23.8 1.418 -0.563 0.854 0.465 0.464 0.237 59.318 song NE 36.0 17.8 1.363 -0.488 0.875 0.445 0.343 0.175 65.294 song NE 36.0 11.9 1.324 -0.412 0.912 0.431 0.226 0.116 71.303 song NE 36.0 5.9 1.301 -0.336 0.964 0.422 0.112 0.058 77.345 song NE 36.0 0.0 1.293 -0.261 1.032 0.419 0.000 0.000 83.419 song NE 43.2 84.1 2.773 -1.201 1.572 1.337 2.789 1.025 0.000 song NE 43.2 83.6 2.750 -1.192 1.558 1.324 2.759 1.015 0.405 song NE 43.2 82.2 2.689 -1.183 1.506 1.289 2.679 0.987 1.704 song NE 43.2 80.9 2.629 -1.173 1.456 1.255 2.601 0.960 3.004 song NE 43.2 79.5 2.571 -1.163 1.408 1.223 2.525 0.934 4.306 song NE 43.2 78.1 2.514 -1.153 1.361 1.191 2.450 0.908 5.610 song NE 43.2 76.8 2.459 -1.142 1.317 1.161 2.378 0.883 6.915 song NE 43.2 75.4 2.406 -1.131 1.275 1.131 2.308 0.858 8.223 song NE 43.2 74.0 2.354 -1.120 1.234 1.103 2.239 0.834 9.532 song NE 43.2 72.7 2.303 -1.108 1.195 1.075 2.172 0.810 10.844 song NE 43.2 71.3 2.254 -1.097 1.157 1.049 2.107 0.787 12.157 song NE 43.2 65.4 2.057 -1.043 1.014 0.943 1.842 0.692 17.888 song NE 43.2 59.4 1.884 -0.984 0.899 0.852 1.602 0.606 23.655 song NE 43.2 53.5 1.733 -0.922 0.811 0.774 1.386 0.526 29.457 song NE 43.2 47.5 1.602 -0.856 0.746 0.708 1.188 0.453 35.293 song NE 43.2 41.6 1.490 -0.787 0.703 0.652 1.007 0.386 41.162 song NE 43.2 35.6 1.396 -0.715 0.681 0.605 0.839 0.322 47.064 song NE 43.2 29.7 1.318 -0.642 0.676 0.567 0.683 0.263 52.996 song NE 43.2 23.8 1.255 -0.567 0.689 0.537 0.536 0.207 58.959 song NE 43.2 17.8 1.207 -0.491 0.717 0.514 0.396 0.153 64.951 song NE 43.2 11.9 1.173 -0.414 0.760 0.497 0.261 0.101 70.972 song NE 43.2 5.9 1.153 -0.337 0.816 0.488 0.130 0.050 77.021 song NE 43.2 0.0 1.147 -0.261 0.886 0.485 0.000 0.000 83.097 song NE 50.4 83.0 2.279 -1.199 1.080 1.439 3.020 0.811 0.000 song NE 50.4 82.2 2.250 -1.190 1.060 1.417 2.968 0.798 0.711 song NE 50.4 80.9 2.201 -1.180 1.021 1.381 2.882 0.778 2.037 song NE 50.4 79.5 2.154 -1.170 0.984 1.345 2.799 0.757 3.364 song NE 50.4 78.1 2.108 -1.160 0.948 1.311 2.717 0.737 4.692 song NE 50.4 76.8 2.064 -1.150 0.914 1.278 2.637 0.717 6.021 song NE 50.4 75.4 2.020 -1.139 0.881 1.246 2.560 0.698 7.351 song NE 50.4 74.0 1.978 -1.128 0.850 1.215 2.484 0.679 8.683 song NE 50.4 72.7 1.937 -1.116 0.821 1.185 2.411 0.661 10.016 song NE 50.4 71.3 1.897 -1.105 0.792 1.156 2.339 0.643 11.349 song NE 50.4 65.4 1.735 -1.051 0.685 1.041 2.046 0.568 17.162 song NE 50.4 59.4 1.593 -0.992 0.601 0.942 1.781 0.499 23.000 song NE 50.4 53.5 1.469 -0.929 0.539 0.857 1.541 0.435 28.862 song NE 50.4 47.5 1.360 -0.863 0.497 0.785 1.322 0.376 34.750 song NE 50.4 41.6 1.268 -0.793 0.474 0.724 1.121 0.320 40.663 song NE 50.4 35.6 1.189 -0.721 0.468 0.673 0.935 0.269 46.601 song NE 50.4 29.7 1.124 -0.647 0.477 0.631 0.761 0.220 52.564 song NE 50.4 23.8 1.071 -0.571 0.501 0.598 0.597 0.173 58.550 song NE 50.4 17.8 1.031 -0.493 0.538 0.572 0.441 0.128 64.560 song NE 50.4 11.9 1.003 -0.416 0.587 0.555 0.291 0.085 70.594 song NE 50.4 5.9 0.986 -0.338 0.648 0.544 0.145 0.042 76.650 song NE 50.4 0.0 0.980 -0.261 0.720 0.540 0.000 0.000 82.729 song NE 57.6 81.9 1.767 -1.198 0.570 1.502 3.174 0.595 0.000 song NE 57.6 80.9 1.739 -1.188 0.551 1.472 3.103 0.583 0.987 song NE 57.6 79.5 1.704 -1.178 0.525 1.435 3.013 0.569 2.341 song NE 57.6 78.1 1.669 -1.168 0.501 1.400 2.926 0.555 3.695 song NE 57.6 76.8 1.635 -1.158 0.478 1.365 2.841 0.542 5.049 song NE 57.6 75.4 1.602 -1.147 0.456 1.331 2.759 0.528 6.403 song NE 57.6 74.0 1.570 -1.136 0.435 1.299 2.678 0.515 7.758 song NE 57.6 72.7 1.539 -1.124 0.415 1.268 2.599 0.502 9.114 song NE 57.6 71.3 1.509 -1.113 0.396 1.237 2.522 0.489 10.469 song NE 57.6 65.4 1.386 -1.059 0.327 1.117 2.208 0.435 16.370 song NE 57.6 59.4 1.276 -1.000 0.276 1.012 1.924 0.384 22.282 song NE 57.6 53.5 1.180 -0.937 0.243 0.923 1.667 0.337 28.210 song NE 57.6 47.5 1.096 -0.870 0.226 0.846 1.431 0.293 34.153 song NE 57.6 41.6 1.024 -0.800 0.224 0.781 1.214 0.250 40.114 song NE 57.6 35.6 0.962 -0.727 0.235 0.727 1.013 0.211 46.091 song NE 57.6 29.7 0.911 -0.652 0.259 0.683 0.825 0.173 52.086 song NE 57.6 23.8 0.870 -0.575 0.295 0.647 0.647 0.136 58.098 song NE 57.6 17.8 0.838 -0.497 0.342 0.620 0.478 0.101 64.128 song NE 57.6 11.9 0.816 -0.418 0.398 0.601 0.316 0.067 70.175 song NE 57.6 5.9 0.802 -0.339 0.463 0.590 0.157 0.033 76.240 song NE 57.6 0.0 0.798 -0.261 0.537 0.586 0.000 0.000 82.322 song NE 64.8 80.8 1.251 -1.196 0.055 1.529 3.256 0.383 0.000 song NE 64.8 79.5 1.229 -1.186 0.043 1.493 3.166 0.376 1.260 song NE 64.8 78.1 1.206 -1.176 0.030 1.456 3.076 0.368 2.641 song NE 64.8 76.8 1.184 -1.166 0.018 1.421 2.987 0.360 4.020 song NE 64.8 75.4 1.162 -1.155 0.007 1.387 2.901 0.352 5.400 song NE 64.8 74.0 1.140 -1.144 -0.004 1.354 2.817 0.345 6.779 song NE 64.8 72.7 1.120 -1.133 -0.013 1.322 2.735 0.337 8.158 song NE 64.8 71.3 1.099 -1.121 -0.022 1.291 2.655 0.330 9.536 song NE 64.8 65.4 1.015 -1.068 -0.052 1.168 2.327 0.297 15.527 song NE 64.8 59.4 0.940 -1.009 -0.068 1.061 2.030 0.266 21.518 song NE 64.8 53.5 0.874 -0.945 -0.072 0.969 1.759 0.235 27.513 song NE 64.8 47.5 0.815 -0.878 -0.063 0.890 1.511 0.206 33.515 song NE 64.8 41.6 0.764 -0.807 -0.043 0.823 1.283 0.177 39.524 song NE 64.8 35.6 0.720 -0.733 -0.013 0.767 1.071 0.150 45.543 song NE 64.8 29.7 0.684 -0.657 0.027 0.721 0.873 0.123 51.571 song NE 64.8 23.8 0.654 -0.579 0.075 0.684 0.685 0.098 57.611 song NE 64.8 17.8 0.631 -0.500 0.131 0.656 0.507 0.073 63.661 song NE 64.8 11.9 0.615 -0.420 0.195 0.636 0.334 0.048 69.723 song NE 64.8 5.9 0.606 -0.340 0.265 0.625 0.166 0.024 75.796 song NE 64.8 0.0 0.602 -0.261 0.342 0.621 0.000 0.000 81.881 song NE 72.0 79.7 0.743 -1.204 -0.461 1.523 3.270 0.182 0.000 song NE 72.0 79.5 0.741 -1.194 -0.453 1.517 3.256 0.181 0.145 song NE 72.0 78.1 0.730 -1.184 -0.454 1.481 3.164 0.180 1.552 song NE 72.0 76.8 0.719 -1.174 -0.455 1.446 3.074 0.178 2.958 song NE 72.0 75.4 0.708 -1.163 -0.455 1.412 2.987 0.176 4.362 song NE 72.0 74.0 0.697 -1.152 -0.455 1.380 2.901 0.174 5.766 song NE 72.0 72.7 0.687 -1.141 -0.454 1.348 2.817 0.172 7.168 song NE 72.0 71.3 0.676 -1.130 -0.453 1.317 2.735 0.169 8.569 song NE 72.0 65.4 0.633 -1.076 -0.443 1.194 2.400 0.158 14.651 song NE 72.0 59.4 0.592 -1.017 -0.425 1.088 2.096 0.145 20.722 song NE 72.0 53.5 0.555 -0.953 -0.398 0.995 1.818 0.131 26.786 song NE 72.0 47.5 0.522 -0.886 -0.363 0.916 1.564 0.117 32.846 song NE 72.0 41.6 0.493 -0.814 -0.321 0.849 1.328 0.102 38.906 song NE 72.0 35.6 0.467 -0.739 -0.272 0.792 1.109 0.088 44.966 song NE 72.0 29.7 0.446 -0.662 -0.216 0.746 0.904 0.073 51.030 song NE 72.0 23.8 0.428 -0.583 -0.155 0.708 0.711 0.058 57.097 song NE 72.0 17.8 0.415 -0.503 -0.088 0.680 0.525 0.044 63.168 song NE 72.0 11.9 0.405 -0.422 -0.017 0.660 0.347 0.029 69.245 song NE 72.0 5.9 0.399 -0.341 0.058 0.648 0.172 0.014 75.327 song NE 72.0 0.0 0.397 -0.261 0.137 0.644 0.000 0.000 81.415 song NE 79.2 78.6 0.251 -1.202 -0.951 1.488 3.226 -0.005 0.000 song NE 79.2 78.1 0.251 -1.192 -0.941 1.475 3.193 -0.004 0.453 song NE 79.2 76.8 0.251 -1.182 -0.931 1.442 3.103 0.000 1.884 song NE 79.2 75.4 0.251 -1.171 -0.920 1.409 3.015 0.003 3.313 song NE 79.2 74.0 0.251 -1.161 -0.910 1.377 2.930 0.006 4.740 song NE 79.2 72.7 0.250 -1.149 -0.899 1.347 2.846 0.009 6.165 song NE 79.2 71.3 0.250 -1.138 -0.888 1.317 2.765 0.012 7.589 song NE 79.2 65.4 0.245 -1.085 -0.839 1.197 2.429 0.021 13.760 song NE 79.2 59.4 0.239 -1.026 -0.787 1.093 2.124 0.026 19.909 song NE 79.2 53.5 0.231 -0.962 -0.730 1.003 1.844 0.028 26.041 song NE 79.2 47.5 0.224 -0.893 -0.669 0.925 1.587 0.029 32.160 song NE 79.2 41.6 0.216 -0.821 -0.605 0.859 1.349 0.028 38.269 song NE 79.2 35.6 0.209 -0.746 -0.537 0.803 1.128 0.026 44.372 song NE 79.2 29.7 0.203 -0.668 -0.465 0.757 0.920 0.022 50.470 song NE 79.2 23.8 0.197 -0.588 -0.391 0.720 0.723 0.019 56.565 song NE 79.2 17.8 0.193 -0.507 -0.314 0.692 0.535 0.014 62.658 song NE 79.2 11.9 0.189 -0.425 -0.235 0.672 0.353 0.010 68.750 song NE 79.2 5.9 0.187 -0.342 -0.155 0.660 0.175 0.005 74.841 song NE 79.2 0.0 0.187 -0.261 -0.074 0.656 0.000 0.000 80.932 song NE 86.4 77.6 -0.217 -1.199 -1.417 1.429 3.128 -0.175 0.000 song NE 86.4 76.8 -0.211 -1.189 -1.400 1.410 3.075 -0.170 0.819 song NE 86.4 75.4 -0.201 -1.179 -1.380 1.379 2.990 -0.161 2.271 song NE 86.4 74.0 -0.191 -1.168 -1.359 1.349 2.906 -0.154 3.721 song NE 86.4 72.7 -0.182 -1.157 -1.339 1.320 2.824 -0.146 5.168 song NE 86.4 71.3 -0.173 -1.146 -1.319 1.292 2.744 -0.139 6.613 song NE 86.4 65.4 -0.140 -1.093 -1.233 1.178 2.414 -0.111 12.870 song NE 86.4 59.4 -0.113 -1.034 -1.147 1.079 2.113 -0.089 19.095 song NE 86.4 53.5 -0.092 -0.969 -1.061 0.992 1.837 -0.071 25.292 song NE 86.4 47.5 -0.075 -0.901 -0.975 0.917 1.583 -0.057 31.468 song NE 86.4 41.6 -0.061 -0.828 -0.889 0.853 1.346 -0.045 37.627 song NE 86.4 35.6 -0.051 -0.752 -0.802 0.799 1.126 -0.035 43.771 song NE 86.4 29.7 -0.042 -0.673 -0.715 0.754 0.919 -0.027 49.903 song NE 86.4 23.8 -0.036 -0.592 -0.628 0.718 0.723 -0.020 56.025 song NE 86.4 17.8 -0.031 -0.510 -0.541 0.691 0.535 -0.014 62.139 song NE 86.4 11.9 -0.028 -0.427 -0.455 0.671 0.353 -0.009 68.245 song NE 86.4 5.9 -0.026 -0.344 -0.370 0.660 0.175 -0.005 74.345 song NE 86.4 0.0 -0.026 -0.261 -0.287 0.656 0.000 0.000 80.439 song NE 93.6 76.6 -0.656 -1.197 -1.853 1.350 2.986 -0.327 0.000 song NE 93.6 75.4 -0.639 -1.186 -1.825 1.324 2.912 -0.315 1.257 song NE 93.6 74.0 -0.620 -1.176 -1.795 1.297 2.832 -0.303 2.728 song NE 93.6 72.7 -0.601 -1.165 -1.766 1.270 2.753 -0.291 4.195 song NE 93.6 71.3 -0.584 -1.154 -1.737 1.244 2.676 -0.280 5.660 song NE 93.6 65.4 -0.515 -1.100 -1.616 1.139 2.358 -0.236 11.998 song NE 93.6 59.4 -0.457 -1.041 -1.499 1.046 2.067 -0.198 18.294 song NE 93.6 53.5 -0.409 -0.977 -1.386 0.964 1.799 -0.166 24.554 song NE 93.6 47.5 -0.368 -0.908 -1.276 0.894 1.551 -0.139 30.784 song NE 93.6 41.6 -0.334 -0.834 -1.169 0.833 1.321 -0.115 36.989 song NE 93.6 35.6 -0.307 -0.758 -1.064 0.782 1.105 -0.094 43.173 song NE 93.6 29.7 -0.284 -0.678 -0.962 0.739 0.902 -0.075 49.337 song NE 93.6 23.8 -0.266 -0.596 -0.863 0.705 0.710 -0.058 55.486 song NE 93.6 17.8 -0.253 -0.513 -0.766 0.678 0.526 -0.042 61.620 song NE 93.6 11.9 -0.244 -0.429 -0.673 0.660 0.347 -0.028 67.741 song NE 93.6 5.9 -0.238 -0.345 -0.583 0.649 0.173 -0.014 73.849 song NE 93.6 0.0 -0.237 -0.261 -0.497 0.645 0.000 0.000 79.946 song NE 100.8 75.7 -1.062 -1.203 -2.265 1.255 2.806 -0.459 0.000 song NE 100.8 75.4 -1.055 -1.193 -2.249 1.249 2.787 -0.455 0.288 song NE 100.8 74.0 -1.028 -1.183 -2.211 1.224 2.711 -0.439 1.777 song NE 100.8 72.7 -1.002 -1.172 -2.173 1.200 2.637 -0.424 3.264 song NE 100.8 71.3 -0.976 -1.161 -2.137 1.176 2.564 -0.409 4.747 song NE 100.8 65.4 -0.875 -1.108 -1.982 1.081 2.263 -0.351 11.159 song NE 100.8 59.4 -0.788 -1.049 -1.837 0.996 1.986 -0.300 17.520 song NE 100.8 53.5 -0.714 -0.984 -1.698 0.921 1.730 -0.255 23.838 song NE 100.8 47.5 -0.652 -0.915 -1.566 0.855 1.493 -0.215 30.119 song NE 100.8 41.6 -0.599 -0.841 -1.439 0.799 1.273 -0.180 36.368 song NE 100.8 35.6 -0.555 -0.763 -1.318 0.751 1.066 -0.149 42.588 song NE 100.8 29.7 -0.519 -0.683 -1.202 0.711 0.871 -0.120 48.784 song NE 100.8 23.8 -0.491 -0.600 -1.091 0.679 0.685 -0.093 54.957 song NE 100.8 17.8 -0.469 -0.516 -0.985 0.655 0.508 -0.069 61.110 song NE 100.8 11.9 -0.454 -0.431 -0.885 0.637 0.335 -0.045 67.245 song NE 100.8 5.9 -0.445 -0.346 -0.791 0.627 0.167 -0.022 73.361 song NE 100.8 0.0 -0.442 -0.261 -0.703 0.623 0.000 0.000 79.460 song NE 108.0 74.9 -1.432 -1.199 -2.631 1.148 2.593 -0.573 0.000 song NE 108.0 74.0 -1.410 -1.189 -2.599 1.134 2.549 -0.561 0.885 song NE 108.0 72.7 -1.376 -1.178 -2.554 1.113 2.480 -0.543 2.388 song NE 108.0 71.3 -1.343 -1.167 -2.510 1.092 2.412 -0.525 3.887 song NE 108.0 65.4 -1.213 -1.115 -2.327 1.007 2.132 -0.454 10.365 song NE 108.0 59.4 -1.100 -1.056 -2.156 0.931 1.874 -0.391 16.786 song NE 108.0 53.5 -1.003 -0.991 -1.994 0.863 1.634 -0.336 23.157 song NE 108.0 47.5 -0.920 -0.921 -1.841 0.804 1.412 -0.286 29.484 song NE 108.0 41.6 -0.850 -0.847 -1.697 0.753 1.204 -0.241 35.773 song NE 108.0 35.6 -0.791 -0.768 -1.560 0.709 1.009 -0.200 42.027 song NE 108.0 29.7 -0.743 -0.687 -1.431 0.672 0.825 -0.162 48.252 song NE 108.0 23.8 -0.705 -0.604 -1.309 0.643 0.650 -0.126 54.448 song NE 108.0 17.8 -0.676 -0.519 -1.194 0.620 0.481 -0.093 60.619 song NE 108.0 11.9 -0.655 -0.433 -1.088 0.604 0.318 -0.061 66.766 song NE 108.0 5.9 -0.643 -0.347 -0.989 0.595 0.158 -0.030 72.890 song NE 108.0 0.0 -0.639 -0.261 -0.900 0.591 0.000 0.000 78.991 song NE 115.2 74.1 -1.764 -1.205 -2.969 1.032 2.355 -0.669 0.000 song NE 115.2 74.0 -1.761 -1.195 -2.955 1.031 2.350 -0.667 0.062 song NE 115.2 72.7 -1.720 -1.184 -2.904 1.012 2.287 -0.646 1.579 song NE 115.2 71.3 -1.681 -1.173 -2.854 0.994 2.226 -0.626 3.093 song NE 115.2 65.4 -1.525 -1.121 -2.646 0.920 1.970 -0.546 9.629 song NE 115.2 59.4 -1.389 -1.062 -2.451 0.853 1.734 -0.473 16.102 song NE 115.2 53.5 -1.272 -0.997 -2.269 0.794 1.514 -0.408 22.520 song NE 115.2 47.5 -1.171 -0.927 -2.097 0.741 1.309 -0.349 28.889 song NE 115.2 41.6 -1.085 -0.852 -1.937 0.695 1.118 -0.295 35.214 song NE 115.2 35.6 -1.013 -0.773 -1.786 0.656 0.937 -0.246 41.500 song NE 115.2 29.7 -0.953 -0.691 -1.645 0.623 0.767 -0.200 47.750 song NE 115.2 23.8 -0.906 -0.607 -1.513 0.597 0.604 -0.156 53.967 song NE 115.2 17.8 -0.869 -0.521 -1.391 0.576 0.447 -0.116 60.154 song NE 115.2 11.9 -0.844 -0.434 -1.278 0.562 0.296 -0.076 66.312 song NE 115.2 5.9 -0.829 -0.347 -1.176 0.553 0.147 -0.038 72.443 song NE 115.2 0.0 -0.824 -0.261 -1.085 0.550 0.000 0.000 78.547 song NE 122.4 73.5 -2.057 -1.200 -3.257 0.910 2.097 -0.748 0.000 song NE 122.4 72.7 -2.030 -1.189 -3.219 0.901 2.063 -0.735 0.849 song NE 122.4 71.3 -1.986 -1.178 -3.164 0.886 2.008 -0.713 2.375 song NE 122.4 65.4 -1.807 -1.126 -2.933 0.823 1.781 -0.625 8.961 song NE 122.4 59.4 -1.651 -1.067 -2.719 0.765 1.569 -0.544 15.479 song NE 122.4 53.5 -1.516 -1.002 -2.518 0.714 1.371 -0.472 21.938 song NE 122.4 47.5 -1.399 -0.932 -2.331 0.668 1.187 -0.405 28.343 song NE 122.4 41.6 -1.299 -0.857 -2.156 0.628 1.014 -0.344 34.700 song NE 122.4 35.6 -1.215 -0.778 -1.993 0.594 0.851 -0.287 41.013 song NE 122.4 29.7 -1.146 -0.695 -1.841 0.565 0.696 -0.234 47.286 song NE 122.4 23.8 -1.090 -0.610 -1.700 0.542 0.549 -0.183 53.522 song NE 122.4 17.8 -1.048 -0.524 -1.571 0.523 0.407 -0.136 59.724 song NE 122.4 11.9 -1.018 -0.436 -1.454 0.511 0.269 -0.089 65.892 song NE 122.4 5.9 -1.000 -0.348 -1.348 0.503 0.134 -0.044 72.029 song NE 122.4 0.0 -0.994 -0.261 -1.255 0.500 0.000 0.000 78.135 song NE 129.6 72.9 -2.311 -1.204 -3.515 0.784 1.822 -0.813 0.000 song NE 129.6 72.7 -2.302 -1.194 -3.496 0.782 1.813 -0.809 0.204 song NE 129.6 71.3 -2.253 -1.183 -3.436 0.769 1.766 -0.786 1.740 song NE 129.6 65.4 -2.056 -1.131 -3.187 0.717 1.567 -0.691 8.368 song NE 129.6 59.4 -1.884 -1.072 -2.956 0.669 1.382 -0.605 14.925 song NE 129.6 53.5 -1.733 -1.007 -2.740 0.626 1.210 -0.526 21.418 song NE 129.6 47.5 -1.602 -0.937 -2.539 0.587 1.048 -0.453 27.854 song NE 129.6 41.6 -1.490 -0.861 -2.351 0.553 0.896 -0.385 34.239 song NE 129.6 35.6 -1.396 -0.781 -2.177 0.523 0.752 -0.322 40.576 song NE 129.6 29.7 -1.318 -0.699 -2.016 0.499 0.616 -0.263 46.869 song NE 129.6 23.8 -1.255 -0.613 -1.868 0.479 0.486 -0.207 53.121 song NE 129.6 17.8 -1.207 -0.526 -1.733 0.463 0.360 -0.153 59.335 song NE 129.6 11.9 -1.173 -0.437 -1.611 0.452 0.238 -0.101 65.513 song NE 129.6 5.9 -1.153 -0.349 -1.502 0.445 0.118 -0.050 71.655 song NE 129.6 0.0 -1.147 -0.261 -1.407 0.443 0.000 0.000 77.763 song NE 136.8 72.4 -2.526 -1.197 -3.723 0.655 1.534 -0.864 0.000 song NE 136.8 71.3 -2.483 -1.187 -3.669 0.647 1.501 -0.845 1.195 song NE 136.8 65.4 -2.270 -1.135 -3.406 0.605 1.334 -0.746 7.857 song NE 136.8 59.4 -2.084 -1.076 -3.160 0.566 1.178 -0.655 14.445 song NE 136.8 53.5 -1.920 -1.011 -2.931 0.531 1.032 -0.571 20.968 song NE 136.8 47.5 -1.778 -0.941 -2.719 0.499 0.89

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc112231.doc
Tài liệu liên quan