Đồ án Thiết kế móng cọc và móng băng

Tại lớp phân tố thứ 1 có h=3.5m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu1-1 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 2 có h=4.1 m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu 2-3 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 3 có h=4.7 m => Chọn giátrị ei từ pi tại mẫu 2-3 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 4 có h=5.3 m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu 2-3 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 5 có h=5.9 m => Chọn giátrị ei từ pi tại mẫu 1-5 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 6 có h=6.5 m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu 1-5 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 7 có h=7.1 m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu 1-5 ở TN nén cố kết.

- Tại lớp phân tố thứ 8 có h=7.7 m => Chọn giá trị ei từ pi tại mẫu 2-7 ở TN nén cố kết.

 

pdf68 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 6039 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế móng cọc và móng băng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThuyet minh do an mong Tran Hai Phong.pdf
  • out06XDKG.OUT
  • dwgBAN VE CHUAN MONG.dwg
  • outDIEU.OUT