Đồ án Thiết kế nguồn hàn hồ quang một chiều Thyristor 500A đại học bách khoa Hà Nội

Máy phát hàn có hai cuộn dây: cuộn kích từ song song 1 và cuộn khử 2. Họ đặc tính ngoài và điều chỉnh dòng điện hàn tương tự như ở máy phát hàn tương tự như ở máy phát hàn 1 chiều kích từ độc lập có cuộn khử từ nối tiếp.

a3: Máy phát hàn 1 chiều có cực từ rẽ

- Máy phát hàn có 1 chiều có cực từ rẽ tạo ra đường đặc tính ngoài dốc do tác dụng khử từ của từ thông sinh ra trong cuộn dây phần ứng của máy phát hàn (MFH).

- MFH có 2 cuộn dây kích từ, cuộn kích từ chính 1 và cuộn kích từ phụ 2.

- Máy phát có 4 cực từ N1, N2; 1, 2 và 3 nhóm chổi than A, C,Z loại máy phát kiểu này khác 2 loại máy phát kiểu trên là cực từ, cùng cực tính sắp xếp về 1 phía. Trên đường trung tính AC lấy điện áp ra.

UAC = Uhq

- Điện áp ra Ucz = lấy ra trên hai chổi than C và Z là hai chổi than phụ mới đôi cặp cực cùng cực tính được coi như 1 cực từ .

- Khi không tải: Do tác dụng tương hỗ của từ thông dọc Dd và từ thông ngang N trên các chổi than xuất hiện điện áp:

UAZ = Cd. d

UCZ = Cnn

- Sức điện động tổng của máy phát bằng

EAC = UAZ+ UCZ = Cdd + Cnn

- Khi có tải: có dòng điện phụ chảy trong phần ứng của máy phát. Từ thông do dòng điện phụ chảy trong phần ứng sinh ra có chiều cùng chiều với từ thông ngang n và ngược chiều với từ thông dọc d. Các thanh dẫn của phần ứng trong các phần tử AOZ , DOC sinh ra từ thông bù thêm cho 1 và các thanh dẫn của phần ứng trong các góc phần tử ZOC và AOD tạo ra từ thông ngược chiều với từ thông trong cuộn kích từ phụ 2.

 

doc63 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/03/2013 | Lượt xem: 1388 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế nguồn hàn hồ quang một chiều Thyristor 500A đại học bách khoa Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp- Thiết kế nguồn hàn hồ quang một chiều Thyristor 500A ĐHBKHN.DOC