Đồ án Thiết kế sàn sườn có bản dầm

Xác định tải trọng

Hoạt tải tập trung p = pd.l2 = 2376.6,4= 15,2 t.

Trọng lượng bản thân dầm đưa về thành các lực tập trung

Go = 0,3 .(0,7 - 0,08 ).2,2.2,5.1,1 = 1,125t (lấy tròn số )

Tĩnh tải do dầm phụ truyền vào

G1 = gd.l2 = 864.6,4= 5,56 t

Tĩnh tác dụng tập trung

G =G1 + Go = 6,69 t.

 

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế sàn sườn có bản dầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDA - BT1sua.doc
 • docBAN.doc
 • rarBetong 1.rar
 • xlsBtong 1.xls
 • docDA-BETONG-1.doc
 • docDABT 2.2 6.0 950.doc
 • docDABT 2.7 5.8 700.doc
 • docDABT 2.8 6.5 740.doc
 • docDam Phuong.doc
 • docDAMCHINH.DOC
 • docDO AN BE TONG TRIEU DUONG 99X2A.doc
 • docDOANBETONG DUONG.doc
 • xlslien.xls
 • dwgmau.DWG
 • xlsNHAP-B~1.XLS
 • xlsThongke BTCT.xls