Đồ án Thiết kế thi công chung cư Linh Đông

Tính toán đài cọc:

+ Chiều cao đài chọn h = 1.2 m

· Kiểm tra điều kiện xuyên thủng của đài cọc:

- Cột có kích thước(0.4x0.7)m , h= 1.2 m

=> uxt = (0.4+0.7)*2 + 5.34 =7.54 m

-Lực xuyên thủng là tông các lực trung bình tác dụng lên đầu cọc ngoài phạm vi xuyên thủng.

Pxt = 6 Ptb = 6 * 54.14 =324.84 (T)

- Điều kiện xuyên thủng:

Pxt=324.84 (T) <= 0.75 * Rk * uxt * ho = 0.75*100*7.54*1.06=599.43(T)

Pxt = 324.84 (T) < 599.43 (T)

=>Vậy với chiều cao đài 1,2 m thỏa điều kiện chọc thủng của đài.

+ Xem đài cọc làm việc như dầm liên tục có các lực tập trung truyền xuốg là lực do cọc truyền vào.

+ Moment theo phương cạnh dài(giải như dầm liên tục): M = 289.9 (Tm)

+ Lớp bê tông bảo vệ dày: 7cm

Tính cốt thép: =289.9 / (0.9x2800x106) = 108.53cm 2

Thép AII, Ra=2800 (Kg/cm2)

a/ Thép theo phương dài:

M = 289.9 (Tm)

Ta tính được

Fa = 108.53 cm2, chọn 3525 Fa = 109.97 (cm2) (25a160)

b/ Thép theo phương ngắn:

Theo phương cạnh ngắn xem đài móng như là một conson ngàm tại chân cột có lực tập trung P = 405.32 (T) truyền vào với cánh tay đòn y = 1.2(m)

M = P x y = 405.32x 1.2 = 486.38 (Tm)

Ta tính được

Fa = 182.1cm2, chọn 3725 Fa=181.63cm2 (25a100)

 

doc51 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1766 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế thi công chung cư Linh Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThiết kế thi công chung cư Linh Đông + bản vẽ.doc
 • dmpacadstk.dmp
 • dwgCAUTHANGN.DWG
 • dwgCOCEP.DWG
 • dwgCOCKHNHOI.DWG
 • dwgCOTTHEPSAN.DWG
 • dwgDAMDOC.DWG
 • dwgDANG MONG COC KHOAN NHOI.dwg
 • docDIACHAT.DOC
 • docKH2.DOC
 • dwgKH2A1.DWG
 • dwgKH2A2.DWG
 • dwgKH2B1.DWG
 • dwgKH2B2.DWG
 • dwgKH6A.DWG
 • dwgKH6B.DWG
 • dwgLAU1_8A.DWG
 • dwgM_DUNG.DWG
 • dwgMAT_CA_1.DWG
 • dwgMATBEN.DWG
 • docMCOCBTCT.DOC
 • docMKNHOI.DOC
 • dwgmong bang.dwg
 • dwgmong coc.dwg
 • docMONGBE.doc
 • dwgMONGCOCEPCUAVIEN.dwg
 • logplot.log
 • xlsSANDIENHINH.XLS
 • dwgTHANG.DWG
 • docTHEPMONGBE.doc
 • docThiết kế thi công chung cư Linh Đông + bản vẽ1.doc
 • dwgTRET.DWG