Đồ án Thiết kế xây dựng cầu trên quốc lộ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

PHẦN I :THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ

Khái quát chung . 6

I.Sự cần thiết phải xây dựng cầu 6

II. Đặc điểm địa chất, thuỷ văn . . .6

II. Các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế 7

IV. Các nguyên tắc lựa chon cầu 7

Chương 1 : Phương án I

Cầu liên tục bê tông cốt thép DƯL thi công đúc hẫng cân bằng

I. Giới thiệu phương án 9

II. Tính toán kết cấu nhịp đúc hẫng 13

III. Tính toán trụ cầu 44

IV. Tính toán mố 48

V. Dự kiến phương án thi công 54

Chương 2: Phương án II

Cầu dàn thép liên tục.

I. Giới thiệu phương án 61

II. Thiết kế kết cấu nhịp chính 62

III. Tính toán trụ chính 72

IV. Tính toán mố 76

V. Dự kiến phương án thi công 83

Chương 3 : Phương án III

Cầu liên hợp liên tục thép - Bê tông cốt thép

I. Giới thiệu phương án 87

II. Tính toán kêt cấu nhịp 91

III. Tính toán trụ chính 108

IV. Tính toán mố 112

V. Dự kiến phương án thi công 123

Chương 4: So sánh và lựa chon phương án 127

PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Chương I: Giới thiệu chung phương án 134

Chương II Các đặc trưng hình học 139

Chương III: Tính nội lực và bố trí cốt thép trong các giai đoạn

III.1.Tải trọng 145

III.2.Tính toán nộ lực 150

III.2.1. Tính nội lực trong giai đoạn thi công đúc hẫng cân bằng 150

III.2.2. Tính toán nội lực trong giai đoạn hợp long nhịp biên, nhịp giữ a 195

III.2.3.Tính nội lực trong giai đoạn khai thác 204

Chương IV: Kiểm toán và bố trí cáp DUL 211

Chương V: Kiểm toán dầm chủ

5.1. Kiểm toán giai đoạn thi công 222

5.2.Kiểm toán giai đoạn khai thác 238

Chương VI: Tính toán trụ cầu

1. Giới thiệu chung 252

2. Kết cấu phần trên 252

3. Số liệu cơ bản của trụ 253

4. Các loại tải trọng tác dụng lên trụ 254

5. Tổ hợp tải trọng tác dụng lên mặt cắt 263

6. Kiểm toán 267

7. Tính toán cọc khoan nhồi 282

Chưong VII:Tính toán mố cầu

I. Kích thước cấu tạo hình học mố .286

II. Xác định tải trọng tác dụng lên mố .287

III. Tổng hợp tải trọng tại các mặt cắt. 301

IV Tổng hợp tải trọng bất lợi theo TTGHCĐI .307

V.Tính toán và bố trí cốt thép tại các mặt cắt .312

VI .Tính toán cọc khoan nhồi .326

Chương VIII: Tính toán bản mặt cầu

I. Cấu tạo bản mặt cầu 336

II. Nguyên tắc tính toán 337

III. Tính toán momen trong bản mặt cầu 338

IV. Thiết kế cốt thép cho bản mặt câù 344

Chương IX: Tính toán thi công

I. Mở rộng trụ .347

II. Tính toán neo đỉnh trụ 350

III.Tính vòng vây cọc ván thép 350

IV.Thiết kế ván khuôn thép 351

Chương X: Tổ chức thi công phương án cầu đúc hẫng

I.Tổ chức thi công tổng thể 358

II.Tổ chức thi công chi tiết 359

1.Thi công mố M1 359

2.Thi công trụ T2 359

3.Thi công Kết cấu nhịp 360

 

doc55 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế xây dựng cầu trên quốc lộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docĐồ án loại xuất sắc - Thiết kế xây dựng cầu trên quốc lộ.doc
 • dwg04-Bo tri chung.dwg
 • dwg05-Ket cau nhip1.dwg
 • dwg05-Ket cau nhip___them.dwg
 • dwg07-CapDUL.dwg
 • dwg07-CapDUL (2).dwg
 • dwg08-CThep thuong4.dwg
 • dwg09-tru4.dwg
 • dwg10-Mo4.dwg
 • dwg11-TC KCN3.dwg
 • dwg12-TC tru.dwg
 • dwg13-TC mo3.dwg
 • dwg14-LANCAN1.dwg
 • dwg15-COC.dwg
 • xls123___HUNG.xls
 • xlsCopy of Tru2___HUNG.xls
 • docI A4.doc
 • rarKy thuat_Hung.rar
 • docloi noi dau_Hung.doc
 • docMucluc_Hung.doc
 • docNhan xet cua GV_Hung.DOC
 • xlsPAKT___HUNG.xls
 • rarSo bo_Hung.rar
 • mcbTINH CAU DUC HANG.mcb
 • xlsTK Mo cau___HUNG.xls
 • xlsTru2___HUNG.xls