Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN – ĐỨC HÒA –

LONG AN.3

1.1. MÔ TẢ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN – ĐỨC HÒA – LONG

AN .3

1.1.1. Thông tin tổng quát .3

1.1.2. Tổ chức cơ cấu không gian.3

1.1.3. Phân khu chức năng .4

1.1.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. .4

1.1.4.1. Chuẩn bị đất kỹ thuật xây dựng.4

1.1.4.2. Hệ thống giao thông .4

1.1.4.3. Hệ thống cấp nước.5

1.1.4.4. Hệ thống cấp điện .6

1.1.4.5. Vệ sinh môi trường .7

1.2. CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI

TẠI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN .7

1.2.1. Vị trí địa lí và cơ sở hạ tầng .7

1.2.2. Điều kiện khí hậu .8

1.3. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ

THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.11

1.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm môitrường.11

1.3.2. Biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường .12

1.3.2.1. Môi trường nước .12

1.3.2.2. Môi trường khí .13

1.3.2.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại .13

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG NGHIỆP .14

2.1. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ HỌC.14

2.1.1. Song chắn rác .14

2.1.2. Lưới lọc .15

2.1.3. Bể lắng cát .15

2.1.4. Bể tách dầu mỡ .15

2.1.5. Bể điều hòa .15

2.1.6. Bể lắng .16

2.1.7. Bể lọc .17

2.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HOÁ HỌC.17

2.2.1. Đông tụ và keo tụ .17

2.2.2. Trung hòa .18

2.2.3. Oxy hoá khử .19

2.2.4. Điện hóa .19

2.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA LY.20

2.3.1. Tuyển nổi .20

2.3.2. Hấp ph?. .21

2.3.3. Trích ly.21

2.3.4. Trao đổi ion .21

2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC .21

2.4.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên .22

2.4.1.1. Ao hồ sinh học( ao hồ ổn định nước thải).22

2.4.1.2. Phương pháp xử lý qua đất.23

2.4.2. Công trình xử lý sinh học hiếu khí .23

2.4.2.1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí – Aerotank.23

2.4.2.2. Mương oxy hóa .27

2.4.2.3. Lọc sinh học – Biofilter.27

2.4.2.4. Đĩa quay sinh học RBC ( Rotating biological contactors) .28

2.4.2.5. Bể sinh học theo mẻ SBR (Sequence Batch Reactor) .28

2.4.3. Công trình xử lý sinh học kỵ khí .30

2.4.3.1. Phương pháp kị khí với sinh trưởng lơ lửng.30

2.4.3.2. Phương pháp kị khí với sinh trưởng gắn kết.32

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.33

3.1. TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI.33

3.2. MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH .35

3.2.1. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore( KCN – VISP) .35

3.2.2. Khu công nghiệp Tân Bình.37

3.3. LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC THẢI.38

3.4. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI .39

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP

TRUNG KCN HẢI SƠN.42

4.1 HẦM BƠM TIẾP NHẬN.43

4.2 SONG CHẮN RÁC THÔ .44

4.3 LƯỚI CHẮN TINH .47

4.4 BỂ ĐIỀU HÒA.48

4.5 BỂ TRỘN .54

4.6. BỂ PHẢN ỨNG ( TẠO BÔNG).57

4.7. BỂ LẮNG 1 .63

4.8. BỂ UASB.66

4.9. BỂ AEROTEN.73

4.10. BỂ LẮNG LY TÂM .83

4.11. BỂ KHỬ TRÙNG .86

4.12. BỂ NÉN BÙN .88

4.13. MÁY ÉP BÙN .91

4.14. TÍNH TOÁN LƯỢNG HOÁ CHẤT SỬ DỤNG .92

CHƯƠNG 5: TÍNH KINH TẾ.95

5.1. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH.95

5.1.1. Cơ sở tính toán .95

5.1.2. Chi phí xây dựng .95

5.1.3. Chi phí máy móc – thiết bị .96

5.2. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN.98

5.3. CHI PHÍ CHO 1 M3NƯỚC THẢI.98

5.3.1. Chi phí xây dựng .99

5.3.2. Chi phí vận hành .99

5.3.2.1. Chi phí hóa chất .99

5.3.2.2. Chi phí điện năng.99

5.3.2.3. Chi phí nhân công .99

5.3.2.4. Chi phí sữa chữa .100

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf121 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2046 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdflvandiep.pdf
 • dwgAEROTANK.dwg
 • dwgBE DIEU HOA.dwg
 • dwgBE KEO TU TAO BONG.dwg
 • dwgBE LANG.dwg
 • dwgBE NEN BUN.dwg
 • docBIA BIA.doc
 • dwgDrawing2.dwg
 • dwgHO THU GOM.dwg
 • dwgMAT BANG.dwg
 • dwgSDCN.dwg
 • dwgUASB.dwg