Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da Công ty Perrin Rostaing Tannery tại khu công nghiệp Long Thành, công suất 50 m3/ngày đêm

MỤC LỤC

I. LỜI CẢM ƠN . .

II. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .

III. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .

IV. PHỤ LỤC BẢNG .

V. PHỤ LỤC HÌNH .

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1

1.1. Sự cần thiết của đề tài 1

1.2. Mục đích của đề tài 2

1.3. Phương pháp thực hiện 2

1.4. Nội dung của đề tài 2

CHƯƠNG 2 SƠ LƯỢC NGÀNH THUỘC DA VÀ CÔNG TY PERRIN ROSTAING TANNERY 3

2.1. Tổng quan về ngành thuộc da 3

2.1.1. Phân bố, quy mô sản xuất của công ty thuộc da 3

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn 4

2.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất của ngành thuộc da 5

2.2.1. Quá trình công nghệ 5

2.2.2. Nhiên liệu, nguyên liệu 5

2.2.3. Sản phẩm đầu ra 6

2.2.4. Quy trình sản xuất của công nghệ thuộc da 6

2.2.5. Khả năng gây ô nhiễm 12

2.3. Giới thiệu về công ty Perrin Rostaing Tannery 18

2.3.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 18

2.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất 19

2.3.3. Thuyết minh quy trình sản xuất 21

2.3.4. Thiết bị – nguyên liệu – sản phẩm 23

CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA 28

3.1. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải thuộc gia 28

3.1.1. Xử lý cơ học và hóa lý 28

3.1.2. Các phương pháp xử lý hóa học 31

3.1.3. Phương pháp sinh học 31

3.2. Một số quy trình xử lý nước thải thuộc gia 37

CHƯƠNG 4 XÁC ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI 40

4.1. Xác định nồng độ ô nhiễm SS 41

4.2. Xác định thông số BOD5 42

4.3. Xác định thông số COD 42

4.4. Xác định PH dòng thải chung 42

4.5 Xác định các thông số khác 42

CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH - LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ 43

5.1. Phân tích điều kiện đưa ra phương án xử lý nước thải thuộc da 43

5.1.2. Yêu cầu chung của khu công nghiệp Long Thành 43

5.1.3. Thành phần tích chất nước thải và yêu cầu mức độ xả thải 43

5.1.4. Khả năng tài chính và hướng phát triển của Cty Perrin RosTaning 44

5.2. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải thuộc da 45

5.3. Thuyết minh công nghệ 46

5.3.1. Lưới chắn rác 46

5.3.2. Bể điều hòa 47

5.3.3. Bể trung hòa – Keo tụ tạo bông 47

5.3.4. Bể lắng đợt một 48

5.3.5. Bể sinh học có giá thể vi sinh (Bioblock) 49

5.3.6. Bể lắng đợt hai 49

5.3.7. Bể nén bùn 49

5.3.8. Thiết bị ép bùn 50

5.3.9. Thiết bị lọc áp lực 50

5.3.10 Khử trùng 50

CHƯƠNG 6 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA 51

6.1. Song chắn rác 51

6.1.1. Chức năng 51

6.1.2. Cấu tạo 51

6.2. Chọn thiết bị lọc rác 51

6.3. Bể điều hòa 51

6.3.1. Chức năng 51

6.3.2. Phân loại và vị trí bể điều hòa 52

6.3.3. Lựa chọn bể điều hòa 52

6.3.4. Tính toán bể điều hòa 53

6.4. Tính toán bể keo tụ tạo bông. 56

6.4.1. Chức năng 56

6.4.2. Cấu tạo 56

6.4.3. Tính toán 57

6.5. Tính toán bể lắng đợt I 64

6.5.1. Chức năng 64

6.5.2. Cấu tạo 64

6.5.3. Tính toán 64

6.6. Bể trung hoà 69

6.6.2. Cấu tạo 70

6.6.3. Tính toán 70

6.7. Bể Bioblock 70

6.7.1. Chức năng 70

6.7.2. Đặc điểm và nguyên lý làm việc của Bioblock. 70

6.7.3. Tính toán 72

6.8. Bể Biofiltor (cho phương án 2) 79

6.8.1. Chức năng 79

6.8.2. Cấu tạo 79

6.8.3. Tính toán 79

6.9. Bể lắng đợt II 82

6.9.1. Chức năng 82

6.9.2. Cấu tạo 82

6.9.3. Tính toán 82

6.10. Bể nén bùn 84

6.10.1. Chức năng 84

6.10.2. Cấu tạo 84

6.10.3. Tính toán 84

6.11. Bể trung gian 85

6.12. Bồn lọc áp lực: 85

6.13. Bể khử trùng (bể tiếp xúc): 88

6.14. Tính toán máy ép bùn 90

CHƯƠNG 7 TÍNH TOÁN KINH TẾ 91

7.1 Chi phí xây dựng ban đầu 91

7.2 Chi phí hàng năm 93

CHƯƠNG 8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95

* Tài liệu tham khảo 96

 

 

doc98 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 8049 | Lượt tải: 174download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da Công ty Perrin Rostaing Tannery tại khu công nghiệp Long Thành, công suất 50 m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNoi dung .doc
 • dmpacadstk.dmp
 • pptBAO CAO.ppt
 • bakBON LOC APLUC.bak
 • dwgBON LOC APLUC.dwg
 • bakBV LV.bak
 • dwgBV LV.dwg
 • xlsDu toan cong trinh.xls
 • docLoi cam on_OK.doc
 • docMUC LUC_ok.doc
 • docNoi dung da xua.doc
 • docNhiem vu va loi nhan xet_OK.doc
 • docTrang bia_OK.doc
Tài liệu liên quan