Đồ án Tính toán thiết kế kết cấu chấn đế công trình biển cố định bằng thép

Phần một: Tổng quan. 3

I. Đặc điểm chung vàphân loại công trình biển. 3

II. Ưu nhược điểm công trình biển bằng thép:. 3

Phần hai: Nhiệm vụ thiết kế vàcác số liệu phục vụ thiết kế:. 5

I. Mục tiêu của đồ án:. 5

II.Số liệu đầu vào: IB1. 5

II.1. Số liệu môi trường:5

II.2.Các thông số của công trình :7

II.3. Xử lý các số liệu đầu vào:7

Phần ba : Xây dựng vàlựa chọn phương án. 8

I. Nguyên tắc xây dựng phương án:. 8

II. Lựa chọn dạng kết cấu:. 9

III. Đề xuất phương án kết cấu chân đế:. 9

III.1.Giải pháp kết cấu dạng kết cấu:10

III.2. Kiểm tra độ mảnh của các phần tử :12

III.3.Xác định hướng đặt công trình:13

Phần bốn : Tính toán nội lực vàbiến dạng. 15

I. Phương pháp tính toán kết cấu chân đế ctbcddbt:. 15

II.Tính toán dao động riêng. 16

II.1.Mục đích tính toán:16

II.2. Mô hình tính16

II.3.Cơ sở lý thuyết17

II.4. Giải bài toán dao động riêng:18

III. Xác định tải trọng tác động lên công trình . 25

III.1.Tải trọng thượng tầng:25

III.2.Xác định tải trọng đẩy nổi:25

III.3.Xác định tải trọng gió:27

III.4.Xác định tải trọng sóng vàdòng chảy:29

III.5. Xác định các tổ hợp tải trọng:36

III.6. Tính toán nội lực vàchuyển vị kết cấu:37

III.7. Nhận xét kết quả tính:38

Phần năm: Kiểm tra bền cấu kiện. 39

I. Kiểm tra phần tử thanh theo tiêu chuẩn API:. 39

I.1. Cơ sở lý thuyết:39

I.2. Tính toán:42

II. Kiểm tra nút theo API:. 48

II.1. Cơ sở lý thuyết:48

Các phương pháp kiểm tra. 48

Kiểm tra chọc thủng cho nút đơn giản:. 48

II.2. Tính toán:49

Phần sáu : Thiết kế nền móng. 52

I. Lý thuyết tính toán móng cọc:. 52

I.1.Mô tả sự làm việc của cọc trong CTBCĐ bằng thép52

I.2. Các bài toán đối với cọc KCCĐ CTBCĐBT. 53

I.2.1. Bài toán cọc chịu tải trọng ngang:53

I.3. Xác định các đại lượng phục vụ tính toán:58

I.3.1. Lực ma sát đơn vị giữa thành cọc vànền đất:58

a. Trường hợp cọc chịu nén:60

b.Trường hợp cọc chịu nhổ:60

II. Tính toán móng cọc:. 61

Tài liệu tham khảo:. 62

 

pdf114 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 3705 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế kết cấu chấn đế công trình biển cố định bằng thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthuyet minh.pdf
 • pdfBia-DA.pdf
 • dwggui thiet.dwg
 • dwghinh chieu_thiet.dwg
 • xlsphuong an 2,ok_V8_V9_V11_V12.xls
 • xlssuc chiu tai cua coc.xls
 • xlstai trong song NW-thiet.xls
 • xlstai trong songNE-thiet.xls
 • dwgthiet xong.dwg
 • dwgthiet1.dwg
 • xlstinh toan gio-thiet.xls
Tài liệu liên quan