Đồ án Tính toán và thiết kế hộp số cho ôtô UAZ – 31512

Nhiệm vụ đồ án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Chương I: Cấu tạo chung và đặc tính kỹ chiến thuật xe UAZ-31512. . . . . . . . . 5

Chương II: Công dụng, phân loại, yêu cầu và đặc điểm kết cấu của hộp số . . . . 8

2.1 Công dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Phân loại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3 Phân tích đặc điẻm kết cấu của một số kiểu hộp số điển hình. . . . . . . . . . . . 10

Chương III: Tính toán thiết kế hộp số uaz – 31512. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1 Quy trình một bài toán thiết kế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2 Quy trình tính toán thiết kế hộp số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.3. Xác định các thông số cơ bản của hộp số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.3.1. Xác định tỉ số truyền của hộp số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.3.2.Xác định khoảng cách các trục trong hộp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.3. Xác định các kích thước cơ bản của bánh răng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3.4. Xác định các kích thước cơ bản của trục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.4. Tính toán kiểm bền. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 

doc23 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2649 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán và thiết kế hộp số cho ôtô UAZ – 31512, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán và thiết kế hộp số cho ôtô UAZ – 31512.doc
  • dwgHai.dwg