Đồ án Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng: Nhà ký túc xá Trường trung học y tế Hà Giang

- Cốt thép đai trong cột có tác dụng giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén, giữ vị trí của các cốt dọc khi đổ bê tông.

- Cốt đai cũng có tác dụng chịu lực cắt, chỉ tính cốt đai khi cột phải chịu lực cắt khá lớn, thông thường thì cốt đai được đặt theo cấu tạo.

- Đường kính của cốt đai không dưới 5 mm và không bé hơn 0,25 lần đường kính lớn nhất (d1) của cốt dọc chịu nén.

- Khoảng cách giữa các cốt đai không được vượt quá 15 lần đường kính bé nhất (d2) của cốt dọc chịu nén và không lớn hơn cạnh của cột (bc).

- Trong đoạn nối buộc cốt thép dọc, khoảng cách cốt đai không được vượt quá 10d2.

 

doc38 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng: Nhà ký túc xá Trường trung học y tế Hà Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThetKekhung.doc
 • xlsBangKTTC.xls
 • xlsBangNLKhung.xls
 • xlsBangNLS+CT+D.xls
 • rarBanVe.rar
 • docBia-A3.doc
 • docBia-A4KC.doc
 • docBia-A4KT.doc
 • docBia-A4NM.doc
 • docBia-KTCT.doc
 • bakChiTietDamDoc.bak
 • dwgChiTietDamDoc.dwg
 • bakChiTietKhung.bak
 • dwgChiTietKhung.dwg
 • bakChiTietS+CT.bak
 • dwgChiTietS+CT.dwg
 • rarKienTruc.rar
 • rarKTTC.rar
 • rarNen&Mong.rar
 • docThetKeCauThang.doc
 • docThetKeDamDoc.doc
 • docThetKeSanT2.doc
 • rarTienDoTC.rar
 • rarTinhSAP2000.rar
 • xlsToHopKhung.xls
Tài liệu liên quan