Đồ án Ứng dụng công nghệ RFID vào hệ thống quản lý nhân sự - LV2010

MỤC LỤC

Trang bìa . i

Nhiệm vụ luận văn .

Lời cảm ơn . ii

Tóm tắt. iii

Mục lục . iv

Danh sách hình vẽ . v

Danh sách bảng biểu . vi

Danh sách các từ viết tắt . vii

PHẦN 1

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN - RFID

-----------------------

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID

1.1. Sơ lược về các hệ thống nhận dạng tự động . 1

1.1.1. Hệ thống mã vạch (Barcode system) . 1

1.1.2. Nhận dạng ký tự quang học (Optical character recognition - OCR) . 1

1.1.3. Phương thức sinh trắc học (Biometric procedures) . 2

1.1.4. Thẻ thông minh (Smart Cards) . 2

1.1.5. Hệ thống RFID (RFID System) . 4

1.2. Giới thiệu chung về nhận dạng vô tuyến RFID . 5

1.2.1. Lịch sử phát triển của hệ thống RFID . 5

1.2.2. Khái niệm RFID . 8

1.2.3. So sánh các hệ thống ID khác nhau . 8

1.3. Các thành phần của một hệ thống RFID . 9

1.3.1. Thẻ RFID . 10 iv

1.3.2. Reader . 17

1.3.3. Database . 25

1.4. Giao thức thẻ RFID . 25

1.4.1. Thuật ngữ và khái niệm . 25

1.4.2. Phương thức lưu trữ dữ liệu trên thẻ . 27

1.4.3. Thủ tục SINGULATION và ANTI-COLLISION . 28

1.5. Điều lệ và chuẩn hóa . 33

1.6. Một số tiêu chuẩn xây dựng cho công nghệ RFID . 33

1.7. Tần số vô tuyến hoạt động của RFID . 34

1.8. Các ứng dụng RFID hiện hành . 35

1.8.1. RFID trong việc xử phạt. 36

1.8.2. RFID trong an ninh quốc gia . 36

1.8.3. Trong hệ thống viễn thông . 37

1.8.4. Ứng dụng trong quản lý thư viện . 37

1.8.5. Ứng dụng trong quản lý bán hàng . 38

1.8.6. Nhận dạng động vật . 39

1.8.7. Cấy ghép vào con người . 39

1.8.8. Tính phí trong giao thông . 40

1.9. Ưu, nhược điểm của hệ thống RFID . 40

1.9.1. Ưu điểm . 40

1.9.2. Nhược điểm . 41

1.10. Phương thức làm việc của RFID . 42

Chương 2. CÁC HỆ THỐNG RFID CƠ BẢN

2.1. Hệ thống 1 bit . 46

2.1.1. Tần số vô tuyến. 46

2.1.2. Sóng viba . 48 iv

2.1.3. Bộ chia tần số . 50

2.1.4. Transponder trường điện từ . 51

2.2. Hệ thống song công và bán song công . 53

2.2.1. Ghép cảm ứng . 54

2.2.2. Ghép điện từ tán xạ lùi . 57

2.2.3. Ghép gần . 59

2.2.4. Ghép điện . 61

2.2.5. Truyền dữ liệu từ reader đến transponder . 62

2.3. Hệ thống tuần tự . 62

2.3.1. Ghép cảm ứng . 62

Chương 3. CẤU TRÚC CỦA THIẾT BỊ MANG DỮ LIỆU

3.1. Transponder có bộ nhớ . 66

3.1.1. Giao tiếp HF . 67

3.1.2. Address and security logic . 68

3.1.3. Cấu trúc bộ nhớ . 69

3.2. Bộ vi xử lý . 74

3.2.1. Thẻ có hai giao tiếp . 76

3.3. Bộ nhớ . 77

3.4. Đo lường các biến vật lý . 77

3.4.1. Transponder có cảm biến . 77

Chương 4. CẤU TRÚC CỦA READER

4.1. Luồng dữ liệu trong ứng dụng. 79

4.2. Các thành phần của reader . 80

4.2.1. Mạch HF . 81

4.2.2. Đơn vị điều khiển . 84

4.3. Kết nối antenna trong hệ thống liên kết cảm ứng . 86 iv

4.3.1. Kết nối sử dụng dòng điện phối hợp . 86

4.3.2. Cung cấp thông qua cáp . 87

4.3.3. Anh hưởng của hệ số Q . 88

Chương 5. MÃ HOÁ VÀ ĐIỀU CHẾ DỮ LIỆU

5.1. Các loại mã biểu diễn tín hiệu nhị phân . 89

5.2. Các kỹ thuật điều chế số . 91

5.2.1. Điều chế ASK . 91

5.2.2. Điều chế 2FSK . 92

5.2.3. Điều chế PSK . 92

5.2.4. Điều chế với sóng mang phụ . 93

Chương 6. SỰ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU

6.1. Phương pháp kiểm tra lỗi . 95

6.1.1. Kiểm tra chẵn lẻ . 95

6.1.2. Phương pháp LRC . 95

6.1.3. Phương pháp CRC . 96

6.2. Đa truy cập, chống xung đột dữ liệu . 97

6.2.1. SDMA . 98

6.2.2. FDMA . 99

6.2.3. TDMA . 99

pdf153 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 5830 | Lượt tải: 50download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Ứng dụng công nghệ RFID vào hệ thống quản lý nhân sự - LV2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng công nghệ RFID vào hệ thống quản lý nhân sự - LV2010.pdf