Đồ án Website Quản lý thư viện trường

Đối với nhóm người dùng quản trị (Admin):

o Đăng nhập hệ thống Site quản lý

o Cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản

o Quản lý các tài khỏan của người dùng (Thêm, Xóa, Cập nhật). Lưu ý không xóa tài khoản Admin hiện đang sử dụng.

o Quản lý hệ thống chủ đề Sách, CD. (Thêm, Xóa, Cập nhật)

o Quản lý Sách, CD. (Thêm, Xóa, Cập nhật)

o Quản lý quá trình mượn sách của đọc giả

o Thống kê số lần mượn sách theo chủ đề, theo năm.

o Thống kê số lần mượn sách theo tháng, năm, quý.

 

docx6 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 3211 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Website Quản lý thư viện trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình và thiết kế Web 2 Đồ án cuối kỳ ¨ Bài tập cá nhân þ Bài tập nhóm (nhóm tối đa 05 sinh viên) ¨ Bài tập tự luyện tập þ Bài tập cần nộp (Đồ án cuối kỳ) Quy định về việc nộp bài: Cách nộp: Nộp bài trên Website môn học vào mục Đồ án cuối kỳ. Nội dung đồ án cuối kỳ gồm: Thư mục Document: chứa tập tin báo cáo về chương trình mà nhóm đã xây dựng. Cần ghi rõ tất cả chức năng đã làm (kèm giao diện tương ứng) Trình bày những vấn đề, giải pháp (về lý thuyết hay kỹ thuật) mà nhóm đã tìm hiểu và xây dựng trong đề tài. Nhóm sinh viên cần điền đầy đủ thông tin vào bảng tổng hợp chức năng của đề tài (theo mẫu ở trang 4, 5) Thư mục Source: chứa đầy đủ các tập tin mã nguồn chương trình (cùng với các tập tin dữ liệu, hình ảnh, tài nguyên, thư viện liên kết động cần dùng...). Cần đảm bảo GV có thể build lại thành công toàn bộ Website từ mã nguồn của đồ án. Thư mục Misc: chứa các tập tin khác cần dùng (nếu có). Quy tắc đặt tên khi nộp bài: Mỗi nhóm sinh viên có thể nộp tối đa 20 file, mỗi file có kích thước tối đa 5MB. Nếu sinh viên chia file nén (ZIP/RAR) thành nhiều file nhỏ, cần kiểm tra kỹ nộp đầy đủ tất cả các file này. Tên file được đặt là NhomXX-MSSV1-MSSV2-MSSV3-MSSV4-MSSV5.* nếu làm theo nhóm (với quy ước MSSV1 < MSSV2 < MSSV3 < MSSV4 < MSSV5) hoặc MSSV.* nếu làm cá nhân. Lưu ý: Sinh viên nên chủ động đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho bài làm của nhóm mình. Những bài giống nhau hoặc giống bài làm của khóa trước, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị 0 điểm hoặc bị trừ điểm. Nội dung đồ án (Phần cơ bản) : (dự kiến 10.0 điểm) Đồ án : Website Quản lý thư viện trường. Website gồm các chức năng chính sau: Đối với nhóm người dùng Khách viếng thăm (Guest): Đăng ký tài khoản đọc giả của hệ thống (thông tin đăng ký ít nhất là 6 thông tin). Xem thông Các chủ đề sách-CD trong thư viên. Xem thông tin chi tiết của sách-CD. Tìm kiếm cơ bản: Tìm sách-CD theo tên sách. Tìm kiếm nâng cao: Tìm sách-CD theo tên sách, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, chủ đề sách. Đối với nhóm người dùng đọc giả (Reader): Đăng nhập hệ thống Site đọc giả Cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản Từ chối tham gia hệ thống Mượn sách, CD Đăng ký mượn sách, CD (nếu Sách/CD đã bị mượn hết) Trả sách, CD Xem thông tin lịch sử quá trình mượn sách, và tình trạng của việc mượn Đối với nhóm người dùng quản trị (Admin): Đăng nhập hệ thống Site quản lý Cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản Quản lý các tài khỏan của người dùng (Thêm, Xóa, Cập nhật). Lưu ý không xóa tài khoản Admin hiện đang sử dụng. Quản lý hệ thống chủ đề Sách, CD. (Thêm, Xóa, Cập nhật) Quản lý Sách, CD. (Thêm, Xóa, Cập nhật) Quản lý quá trình mượn sách của đọc giả Thống kê số lần mượn sách theo chủ đề, theo năm. Thống kê số lần mượn sách theo tháng, năm, quý. Nội dung đồ án (Phần nâng cao) : (dự kiến tối đa 2.0 điểm) Đối với nhóm người dùng Khách viếng thăm (Guest): Kích hoạt tài khoản qua email hoặc qua link kích hoạt. Đối với nhóm người dùng Đọc giả (Reader): Quên mật khẩu và xin cấp lại mật khẩu qua email Lưu lại kết quả tìm kiếm sách, CD của đọc giả Đối với nhóm người dùng quản trị (Admin): Phát sinh mật khẩu mới và Gửi e-mail thông báo cho người dùng tương ứng. Quản lý kết quả tìm kiếm sách, CD của đọc giả BẢNG TỔNG HỢP CHỨC NĂNG ĐÃ THỰC HIỆN Nhóm MSSV Họ tên Email + Điện thoại Số chức năng thực hiện anhuykhoixuan 0866060 Nguyễn Vũ Minh Huy 0866065 Bùi Tiến Khôi Jbkhoi90@gmail.com 0866191 Nguyễn Thanh Xuân STT Chức năng Thực hiện Ghi chú 1. Các phi chức năng 1.1 Thiết kế CSDL có 1.2 Thiết kế layout của Web có 1.3 Báo cáo Website + Giao diện màn hình chính có 1.4 Hướng dẫn sử dụng có 1.5 Demo quay phim cách sử dụng có 2. Các chức năng của nhóm người dùng là khách viếng (GUEST) 2.1 Đăng ký tài khoản có 2.2 Kích hoạt tài khoản bằng email-link o Không bắt buộc 2.3 Xem thông Các chủ đề sách-CD trong thư viên có 2.4 Xem thông tin chi tiết của sách-CD có 2.5 Tìm kiếm cơ bản có 2.6 Tìm kiếm nâng cao o 3. Các chức năng của nhóm người dùng Đọc giả (Reader) 3.1 Đăng nhập hệ thống Site khách hàng có 3.2 Cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản có 3.3 Từ chối tham gia hệ thống có 3.4 Mượn sách, CD o 3.5 Đăng ký mượn sách, CD o 3.6 Trả sách, CD o 3.7 Xem thông tin lịch sử quá trình mượn sách, và tình trạng của việc mượn o 3.8 Quên mật khẩu và xin cấp lại mật khẩu qua email o Không bắt buộc 3.9 Lưu lại kết quả tìm kiếm sách, CD của đọc giả o Không bắt buộc 2. Các chức năng của nhóm người dùng là Quản trị viên (ADMIN) 4.1 Đăng nhập hệ thống Site quản lý có 4.2 Cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản có 4.3 Quản lý các tài khỏan của người dùng có 4.4 Quản lý hệ thống chủ đề Sách, CD o 4.5 Quản lý Sách, CD o 4.6 Quản lý quá trình mượn sách của đọc giả o 4.7 Thống kê số lần mượn sách theo chủ đề, theo năm o 4.8 Thống kê số lần mượn sách theo tháng, năm, quý o 4.9 Phát sinh mật khẩu mới và Gửi e-mail thông báo cho người dùng tương ứng o Không bắt buộc 4.10 Quản lý kết quả tìm kiếm sách, CD của đọc giả o Không bắt buộc Ngày …… Tháng …… Năm 2010 (ký tên – Ghi rõ họ tên) Thành viên 1 Nguyễn Vũ Minh Huy 0866060 Thành viên 2 Bùi Tiến Khôi 0866065 Thành viên 3 Nguyễn Thanh Xuân 0866191 Thành viên 4 Thành viên 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx0866060_0866065_0866191.docx
  • rardatabase.rar
  • rarsource.rar