Đồ án Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thị xã trà vinh phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại 3

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH SÁCH CÁC BẢNG

DANH SÁCH CÁC HÌNH

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG TRANG

MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề 1

II. Tình hình nghiên cứu hệ thống cấp thoát nước 3

III. Mục tiêu của nghiên cứu 5

IV. Ý nghĩa của nghiên cứu 5

V. Nội dung nghiên cứu 5

V.1 Thu thập các số liệu liên quan đến đề tài 5

V.2 Thu thập các số liệu về quy hoạch tổng thể PTKT – XH của thị xã Trà Vinh đến năm 2020 6

V.3 Điều tra khảo sát hệ thống thoát nước 6

V.4 Phương pháp quy hoạch hệ thống thoát nước của thị xã Trà Vinh 6

V.5 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thoát nước 6

VI. Phương pháp thực hiện 7

VII. Phạm vi nghiên cứu & giới hạn của đề tài 7

VII.1 Phạm vi về không gian 7

VII.2 Phạm vi về mặt thời gian 7

VII.3 Giới hạn của đề tài 8

VIII. Trình bày của báo cáo 8

CHƯƠNG I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ TRÀ VINH

I.1 Điều kiện tự nhiên 10

I.1.1 Vị trí địa lý 11

I.1.2 Diện tích 11

I.1.3 Địa hình 11

I.1.4 Khí hậu 11

I.1.5 Thuỷ văn 13

I.1.6 Địa chất công trình 14

I.2 Kinh tế xã hội và dân cư của thị xã Trà Vinh 16

I.2.1 Hiện trạng kinh tế – xã hội của thị xã 16

I.2.2 Cơ cấu kinh tế của thị xã 22

I.3 Hiện trạng sử dụng đất 26

I.3.1 Đất nông nghiệp 26

I.3.2 Đất chuyên dùng 27

I.3.3 Đất thổ cư 27

I.3.4 Đất chưa sử dụng 27

CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ TRÀ VINH

II.1 Hiện trạng chất lượng môi trường nước 28

II.1.1 Môi trường nước mặt 28

II.1.2 Thuốc bảo vệ thực vật 31

II.1.3 Nước dưới đất 34

II.2 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 35

II.2.1 Khu vực dân cư đô thị 35

II.2.2 Xung quanh khu vực cơ sở sản xuất công nghiệp và khu công nghiệp 38

II.2.3 Khu vực ngoại ô 39

II.3 Hiện trạng quản lý chất thải rắn 41

II.3.1 Hệ thống hành chính quản lý CTR trên địa bàn thị xã 41

II.3.2 Hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã 41

II.4 Hiện trạng các dạng tài nguyên khác 44

II.4.1 Tài nguyên khoáng sản 44

II.4.2 Danh lam thắng cảnh 45

II.5 Các vấn đề môi trường hiện nay tại thị xã Trà Vinh & khả năng giải quyết các vấn đề 46

CHƯƠNG III QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020

III.1 Phát triển dân số, lao động và việc làm 48

III.2 Quy hoạch các ngành và các lĩnh vực 50

III.2.1 Quy hoạch phát triển ngành nông – lâm – ngư nghiệp (khu vực 1) thị xã đến năm 2020 50

III.2.2 Quy hoạch phát triển công nghiệp và xây dựng (KV2) 51

 

III.3

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

52

III.3.1 Giao thông 52

III.3.2 Ngành điện 54

III.3.3 Cấp nước 55

CHƯƠNG IV HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Ở TX.TRÀ VINH

IV.1 Các công trình hiện có 56

IV.2 Công tác quản lý thoát nước hiện nay 58

IV.3 Những vấn đề tồn tại cần giải quyết 58

CHƯƠNG V PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ TRÀ VINH

V.1 Phân khu chức năng 60

V.2 Lưu vực thoát nước 61

V.3 Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước 62

V.4 Phương án thoát nước 62

V.4.1 Phương án 1 62

V.4.2 Phương án 2 63

V.5 So sánh 2 phương án 63

V.6 Giải pháp thoát nước 64

V.7 Tính toán và lựa chọn các thông số thiết kế hệ thống thoát nước 65

1. Xác định dân số tính toán của các phường sau 15 năm 65

2 Tính toán lưu lượng nước thải từ khu dân cư 66

3 Xác định lưu lượng tập trung 77

4 Tính toán lưu lượng cho từng đoạn cống 87

5 Diện tích của từng tiểu khu 88

6 Thống kê lưu lượng cho từng đoạn cống 88

7 Tính toán thuỷ lực cho từng đoạn cống 89

8 Tính toán trắc dọc một số tuyến cống điển hình từ 1 đến TXL 91

V.8 Phương án xử lý nước thải tập trung 92

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

V.9 Tính toán 93

1 Ngăn tiếp nhận nước thải 93

2 Song chắn rác 93

3 Bể lắng cát ngang chuyển động thẳng 96

4 Bể lắng ly tâm đợt 1 98

5 Bể Aeroten 101

6 Bể lắng đứng đợt 2 103

7 Bể nén bùn 105

8 Bể Mêtan 107

9 Sân phơi bùn 109

10 Máng xáo trộn clo với nước thải 110

11 Bể tiếp xúc 110

V.10 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thoát nước 112

V.10.1 Các giải pháp về mặt kỹ thuật 112

V.10.2 Các giải pháp về mặt quản lý 112

KẾT LUẬN 114

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc60 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thị xã trà vinh phù hợp với định hướng phát triển đô thị loại 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDO-AN-HOANCHINH-DS.DOC(1).doc
 • dwg1-SODOVACHTUYEN.G.dwg
 • dwg2-SODOTRACDOC.DWG
 • dwg3-daychuyenCN.dwg
 • dwg4-MAT-BANG.DWG.dwg
 • docBANG-TL-8.DOC
 • docBIA.doc
 • docC5[1].BANGTHONGKELUULUONG-7.DOC
 • docC5-TINHTOAN(2).doc
 • docLOI-CAM-ON-4.doc
 • docMUCLUC-6.doc
 • docphu-luc.DOC
 • docTAILIEUTHAMKHAO-3.DOC
 • doctomtat.NDLV-5.doc
 • doctrang phu-9.doc
Tài liệu liên quan