Đồ án Xây dựng và phát triển khu chế xuất Linh Trung 1 theo định hướng khu công nghiệp xanh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài: 1

2. Mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: 2

2.1. Mục đích nghiên cứu: 2

2.2. Đối tượng nghiên cứu: 2

2.3. Phạm vi nghiên cứu: 3

2.4. Phương pháp nghiên cứu: 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 5

1.1. Giới thiệu KCX Linh Trung 1: 6

1.2. Đặc điểm, tính chất và quy mô hoạt động của KCX Linh Trung 1: 9

1.2.1. Đặc điểm hoạt động: 11

1.2.2. Tính chất và quy mô hoạt động: 12

1.2.3. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu: 13

1.3. Các nguồn gây tác động môi trường: 14

1.3.1. Nguồn phát sinh nước thải: 14

1.3.2. Nguồn phát sinh khí thải: 17

1.3.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn: 19

1.3.4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 21

1.4. Khái niệm về khu công nghiệp sinh thái (KCNST): 21

1.5. Lợi ích của việc pht triển KCX Linh Trung 1 theo mơ hình KCN sinh thi: 23

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA KCX LINH TRUNG 1 26

2.1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 27

2.2. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 28

2.2.1. Theo di đo lường cc chỉ tiu mơi trường: 28

2.2.2. Kiểm soát và khống chế ô nhiễm mơi trường: 28

2.2.3. Nguồn lực môi trường: 31

2.3. Công tác quản lý cơ sở hạ tầng: 33

2.3.1. Quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn: 33

2.3.2. Quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước ngầm: 34

2.3.3. Thu gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp: 38

2.4. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường: 41

2.4.1. Biện pháp xử lý nước thải: 41

2.4.2. Biện pháp xử lý khí thải và tiếng ồn: 42

2.4.3. Biện pháp xử lý chất thải rắn: 45

2.5. Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường của KCX Linh Trung 1: 45

CHƯƠNG 3: XY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ V BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CỦA KCX LINH TRUNG 1 THEO ĐỊNH HƯỚNG KCN XANH V THN THIỆN VỚI MƠI TRƯỜNG, TIẾN TỚI XY DỰNG KCX LINH TRUNG 1 THEO MƠ HÌNH KHU CƠNG NGHIỆP SINH THÁI TRONG TƯƠNG LAI 49

3.1. Nguyên tắc xây dựng KCNST: 50

3.2. Thuận lợi v khĩ khăn của việc p dụng mơ hình KCNST cho KCX Linh Trung 1: 52

3.3. Nghin cứu khả năng pht triển KCX Linh Trung 1 theo mơ hình KCN sinh thi: 53

3.3.1. So snh mơ hình KCN truyền thống với mơ hình KCNST: 53

3.3.2. Cc hướng nghin cứu tiếp theo của qu trình định hướng xy dựng KCX Linh Trung 1 theo mơ hình KCNST: 57

KẾT LUẬN 61

KIẾN NGHỊ 62

 

doc67 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2814 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng và phát triển khu chế xuất Linh Trung 1 theo định hướng khu công nghiệp xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van hoan chinh - Hung.doc
  • doc11. PHU LUC HINH ANH CAY XANH.doc
  • docLoi cam on.doc
  • docNVDATN.doc
Tài liệu liên quan