Đồ án Xử lý tín hiệu trong truyền hình kỹ thuật số

PHẦN I : CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

CHƯƠNG 1 : ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC

Trang

1.1 Anh sáng và tính chất của ánh sáng 1

1.2 Các đại lượng đặc trưng cho ánh sáng 2

1.3 Sắc màu 4

1.4 Lý thuyết màu 5

 

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH

 

2.1 Hệ thống tryền hình 8

2.2 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống truyền hình đen-trắng 9

2.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh 10

2.4 Sự cảm thụ của mắt và các tham số của ảnh truyền hình 17

2.5 Tín hiệu âm thanh 22

2.6 Phát sóng tín hiệu truyền hình 23

2.7 Đặc điểm máy thu hình đen – trắng 25

 

CHƯƠNG 3:NGUYÊN LÝ TRYỀN HÌNH MÀU

 

3.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu 30

3.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu 31

3.3 Truyền tín hiệu truyền hình màu 33

3.4 Đặc điểm thu hình màu 35

 

CHƯƠNG 4: CÁC HỆ TRUYỀN HÌNH MÀU

 

4.1 Hệ tryền hình màu NTSC 38

4.2 Hệ tryền hình màu PAL 41

4.3 Hệ tryền hình màu SECAM 45

 

PHẦN II: XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

 

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VÀ ẢNH SỐ

 

5.1 Hệ thống truyền số 47

5.2 Đặc điểm truyền hình số 47

5.3 Anh số 49

5.4 Các phương pháp biến đổi tín hiệu video 50

5.5 Chuyển đổi số tương tự- số và số- tương tự 51

 

CHƯƠNG 6: SỐ HOÁ TÍN HIỆU VIDEO

 

6.1 Lấy mẫu tín hiệu video 58

6.2 Lượng tử hoá tín hiệu video 61

6.3 Mã hoá 63

6.4 Chuyển đổi D/A 67

6.5 Tiêu chuẩn lấy mẫu tín hiệu video thành phần 76

 

CHƯƠNG 7 : KỸ THUẬT NÉN ẢNH SỐ

 

7.1 Mở đầu 85

7.2 Mô hình nén ảnh 85

7.3 Lý thuyết thông tin – Entropy 85

7.4 Các phương pháp nén 86

7.5 Mã RLC ( Run Lengh Coding) 87

7.6 Mã hoá Shannon- Fano 88

7.7 Mã hoá Huffman 88

7.8 Phương pháp mã dự đoán 89

7.9 Nén trong ảnh 93

7.10 Nén liên ảnh 107

7.11 Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén 109

 

 

CHƯƠNG 8 : KỸ THUẬT NÉN AUDIO

 

8.1 phương pháp nén không mất thông tin 113

8.2 phương pháp nén co mất thông tin 113

8.3 Tiêu chuẩn nén audio MPEG- 1 114

8.4 Tiêu chuẩn nén audio MPEG- 2 115

 

PHẦN III : ỨNG DỤNG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

 

1. Truyền hình cap 116

1.1 Sơ đồ tổng quát hệ thống truyền hình cap 116

1.2 Truyền dẫn tín hiệu trên mạng truyền hình cap 116

2. Truyền hình số mặt đất 118

3. Truyền hình số qua vệ tinh 119

3.1 Trạm vệ tinh 119

3.2 Trạm mặt đất 119

3.3 Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh 120

3.4 Truyền tín hiệu qua vệ tinh 120

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 122

 

 

 

doc125 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 23/03/2013 | Lượt xem: 3782 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xử lý tín hiệu trong truyền hình kỹ thuật số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG CHINH.doc
  • dwgBAN VE CHINH.dwg
  • docHINH VE.doc
  • docMO DAU.doc
  • docMUC LUC.doc
  • docnhan xet.doc
  • docthuyet minh.doc
Tài liệu liên quan