Đồ dùng dạy học Lớp 2

Tên đồ dạy

Phiếu ghi bài tập đọc, VBT.

Tranh về các động tác thể dục

Phiếu ghi bài tập đọc, VBT.

Phiếu ghi bài tập đọc, VBT.

Phiếu ghi bài tập đọc, VBT.

Tranh minh họa ở sgk: VBT.

Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập

Mẫu thuyền, giấy thủ công.

 

doc13 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 3193 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ dùng dạy học Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 (Từ 23/8 đến 27/8/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim (T1) Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Tự thuật Tranh minh họa ở sgk 5 Tập viết Chữ hoa A Chữ mẫu A Đạo đức Học tập sinh hoạt đúng giờ Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Cơ quan vận động Tranh minh họa ở sgk Toán Đề - xi - mét Thước có vạch chia đề-xi -mét Thủ công Gấp tên lửa (T1) Mẫu tên lửa, giấy thủ công. TUẦN 2 (Từ 30/8 đến 3/9/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Phần thưởng Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Phần thưởng Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Làm việc thật là vui Tranh minh họa ở sgk 5 Tập viết Chữ hoa ¡, ¢ Chữ mẫu ¡, ¢ Đạo đức Học tập sinh hoạt đúng giờ Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Bộ xương Tranh minh họa ở sgk Thủ công Gấp tên lửa (T2) Mẫu tên lửa, giấy thủ công. TUẦN 3 (Từ 6/9 đến 10/9/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Gọi bạn Tranh minh họa ở sgk 5 Tập viết Chữ hoa B Chữ mẫu B Đạo đức Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T1) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Hệ cơ Tranh minh họa ở sgk, tranh vẽ hệ cơ Toán 9 cộng với một số 9 + 5 Que tính, bảng gài Thủ công Gấp máy bay phản lực (T1) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 4 (Từ 13/9 đến 17/9/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Bím tóc đuôi sam Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Bím tóc đuôi sam Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Trên chiếc bè Tranh minh họa ở sgk 5 Tập viết Chữ hoa C Chữ mẫu C Đạo đức Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? Tranh minh họa ở sgk Toán 28 + 5 Que tính, bảng gài Thủ công Gấp máy bay phản lực (T2) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 5 (Từ 20/9 đến 24/9/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Chiếc bút mực Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Chiếc bút mực Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Mục lục sách Tranh minh họa ở sgk Toán Hình chữ nhật, hình tứ giác Hình chữ nhật, hình tứ giác 5 Tập viết Chữ hoa D Chữ mẫu D Đạo đức Gọn gàng, ngăn nắp (T1) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Cơ quan tiêu hóa Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp máy bay đuôi rời (T1) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 6 (Từ 27/9 đến 1/10/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Mẩu giấy vụn Tranh minh họa ở sgk Toán 7 cộng với một số 7 + 5 Que tính, bảng gài 3 Kể chuyện Mẩu giấy vụn Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Ngôi trường mới Tranh minh họa ở sgk Toán 47 + 25 Que tính, bảng gài, bảng nhóm 5 Tập viết Chữ hoa § Chữ mẫu § Đạo đức Gọn gàng, ngăn nắp (T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Tập làm văn Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách Một số tập truyện thiếu nhi TNXH Tiêu hóa thức ăn Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Toán Bài toán về ít hơn Các quả cam, nam châm Thủ công Gấp máy bay đuôi rời (T2) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 7 (Từ 4/10 đến 8/10/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Người thầy cũ Tranh minh họa ở sgk AT G T Bài 5: Phương tiện giao thông đường bộ Tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ 3 Kể chuyện Người thầy cũ Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Thời khóa biểu Thời khóa biểu lớp 5 Tập viết Chữ hoa E,Ê Chữ mẫu E,Ê Đạo đức Chăm làm việc nhà (T1) Tranh minh họa ở sgk: thẻ xanh , đỏ 6 TNXH Ăn uống đầy đủ Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T1) Mẫu thuyền, giấy thủ công. TUẦN 8 (Từ 11/10 đến 15/10/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Người mẹ hiền Tranh minh họa ở sgk Toán 36 + 15 Que tính, bảng gài AT G T Bài 6: Ngồi an toàn trên xe đạp, xe máy Tranh minh họa ở sgk 3 Kể chuyện Người mẹ hiền Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Bàn tay dịu dàng Tranh minh họa ở sgk Toán Bảng cộng Bảng nhóm 5 Tập viết Chữ hoa G Chữ mẫu G Đạo đức Chăm làm việc nhà (T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán Phép cộng có tổng bằng 100 Bảng nhóm TNXH Ăn uống sạch sẽ Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T2) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 9 (Từ 18/10 đến 22/10/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Ôn tập( T1,2) Phiếu ghi bài tập đọc, VBT. ÔLTD Ôn bài thể dục phát triển chung Tranh về các động tác thể dục 3 Kể chuyện Ôn tập( T3) Phiếu ghi bài tập đọc, VBT. 4 Tập đọc Ôn tập( T5) Phiếu ghi bài tập đọc, VBT. 5 Tập viết Ôn tập( T8) Phiếu ghi bài tập đọc, VBT. Đạo đức Chăm chỉ học tập (T1) Tranh minh họa ở sgk: VBT. 6 TNXH Đề phòng bệnh giun Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T1) Mẫu thuyền, giấy thủ công. TUẦN 10 (Từ 25/10 đến 29/10/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Sáng kiến của bé Hà Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm Ô L T D Ôn bài thể dục phát triển chung Tranh minh họa các động tác. 3 Kể chuyện Sáng kiến của bé Hà Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Bưu thiếp Bưu thiếp Toán 11 trừ đi một số: 11 - 5 Bảng nhóm, que tinh, bảng gài 5 Tập viết Chữ hoa H Chữ mẫu H Đạo đức Chăm chỉ học tập (T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán 51 - 15 Bảng nhóm TNXH Ôn tập :Con người và sức khỏe Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T2) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 11 (Từ 1/11 đến 5/11/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Bà cháu Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm 3 Kể chuyện Bà cháu Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Cây xoài của ông em Tranh minh họa ở sgk Toán 32 - 8 Bảng gài, que tính, bảng nhóm 5 Tập viết Chữ hoa J Chữ mẫu J Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì 1 Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán Luyện tập Bảng nhóm TNXH Gia đình Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Ôn tập chủ đề : Gấp hình Giấy thủ công. TUẦN 12 (Từ 8/11 đến 12/11/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Sự tích cây vú sữa Tranh minh họa ở sgk Toán Tìm số bị trừ Bảng nhóm 3 Kể chuyện Sự tích cây vú sữa Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Mẹ Tranh minh họa ở sgk Toán 33- 5 Bảng nhóm, que tính, bảng gài 5 Tập viết Chữ hoa K Chữ mẫu K Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn(T1) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán Luyện tập Bảng nhóm TNXH Đồ dùng trong gia đình Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T2) Mẫu máy bay, giấy thủ công. TUẦN 13 (Từ 15/11 đến 19/11/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Bông hoa Niềm Vui Tranh minh họa ở sgk Toán 14 trừ đi một số14 - 8 Bảng nhóm 3 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Quà của bố Tranh minh họa ở sgk Toán 54- 18 Bảng nhóm, que tính, bảng gài 5 Tập viết Chữ hoa L Chữ mẫu L Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn(T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán 15; 16;17;18 trừ đi một số Bảng nhóm, que tính, bảng gài TNXH Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp, cắt dán hình tròn (T1) Mẫu hình tròn, giấy thủ công. TUẦN 14 (Từ 22/11 đến 26/11/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Câu chuyện bó đũa Tranh minh họa ở sgk Toán 55-8;56-7; 37- 8;68-9 Bảng nhóm, que tính, bảng gài 3 Kể chuyện Câu chuyện bó đũa Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Nhắn tin Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm 5 Tập viết Chữ hoa M Chữ mẫu M Đạo đức Giữ gìn trường ,lớp sạch đẹp(T1) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp, cắt dán hình tròn (T2) Mẫu hình tròn, giấy thủ công. TUẦN 15 (Từ 29/11 đến 3/12/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Hai anh em Tranh minh họa ở sgk Toán 100 trừ đi một số Bảng nhóm, que tính, bảng gài 3 Kể chuyện Hai anh em Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Bé Hoa Tranh minh họa ở sgk Toán Đường thẳng Bảng nhóm 5 Tập viết Chữ hoa N Chữ mẫu N Đạo đức Giữ gìn trường ,lớp sạch đẹp(T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 Toán Luyện tập Bảng nhóm TNXH Trường học Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T1) Mẫu BBGT, giấy thủ công. TUẦN 16 (Từ 6/12 đến 10/12/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm Tranh minh họa ở sgk Toán Ngày, giờ Bảng nhóm, đồng hồ để bàn 3 Kể chuyện Con chó nhà hàng xóm Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Thời gian biểu Thời gian biểu cá nhân Toán Ngày, tháng Tờ lịch 5 Tập viết Chữ hoa O Chữ mẫu O Đạo đức Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng(T1) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Các thành viên trong nhà trường Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T2) Mẫu BBGT, giấy thủ công. TUẦN 17 (Từ 13/12 đến 17/12/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Tìm ngọc Tranh minh họa ở sgk Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ Bảng nhóm, bảng con 3 Kể chuyện Tìm ngọc Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Gà “tỉ tê” với gà Tranh minh họa ở sgk Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ (Tiếp theo) Bảng nhóm, bảng con 5 Tập viết Chữ hoa Ô,Ơ Chữ mẫu Ô,Ơ Đạo đức Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng(T2) Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập 6 TNXH Phòng tránh ngã khi ở trường Tranh minh họa ở sgk, vở bài tập Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (T1) Mẫu BBGT, giấy thủ công. TUẦN 18 (Từ 20/12 đến 24/12/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Ôn tập (Tiết 1,2) Phiếu ghi tên bài tập đọc, VBT Toán Ôn tập về giải toán Bảng nhóm, bảng con 3 Kể chuyện Ôn tập (Tiết 3) Phiếu ghi tên bài tập đọc, VBT 4 Tập đọc Ôn tập (Tiết 5) Phiếu ghi tên bài tập đọc, VBT Toán Luyện tập chung Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Ôn tập (Tiết 7) Phiếu ghi tên bài tập đọc, VBT Toán Luyện tập chung Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp Dụng cụ trực nhật lớp học Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (T2) Mẫu BBGT, giấy thủ công. TUẦN 19 (Từ 10/1 đến 14/1/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Chuyện bốn mùa Tranh minh họa ở sgk Toán Tổng của nhiều số Bảng nhóm, bảng con 3 Kể chuyện Chuyện bốn mùa Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Thư Trung thu Tranh minh họa ở sgk Toán Thừa số - Tích Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về các mùa.Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập Toán Bảng nhân 2 Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Đường giao thông Tranh minh họa ở sgk Thủ công Cắt, gấp,trang trí thiếp (thiệp) chúc mừng ( T1) Mẫu thiếp chúc mừng, giấy thủ công. TUẦN 20 (Từ 17/1 đến 21/1/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió Tranh minh họa ở sgk Toán Bảng nhân 3 Bảng nhóm, bảng con 3 Kể chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Mùa xuân đến Tranh minh họa ở sgk Toán Bảng nhân 4 Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về thời tiết.Đặt và TLCH Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than Bảng nhóm, phiếu học tập Toán Bảng nhân 5 Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH An toàn khi đi các phương tiện giao thông Tranh minh họa ở sgk Thủ công Cắt, gấp,trang trí thiếp (thiệp) chúc mừng ( T2) Mẫu thiếp chúc mừng, giấy thủ công. TUẦN 21 (Từ 24/1 đến 28/1/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm, bảng con 3 Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Vè chim Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về chim chóc.Đặt và TLCH Ở đâu? Bảng nhóm, phiếu học tập Toán Luyện tập chung Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Cuộc sống xung quanh Tranh minh họa ở sgk Thủ công Gấp, cắt, dán phong bì ( T1) Mẫu phong bì, giấy thủ công. TUẦN 22 (Từ 7/2 đến 11/2/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn Tranh minh họa ở sgk Toán Kiểm tra Đề ra 3 Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Cò và Cuốc Tranh minh họa ở sgk Toán Bảng chia 2 Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về loài chim.Dấu chấm, dấu phẩy Bảng nhóm, phiếu học tập Toán Một phần hai Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Cuộc sống xung quanh (T 2) Tranh minh họa ở sgk Thủ công Gấp, cắt, dán phong bì (T 2) Mẫu phong bì, giấy thủ công. TUẦN 23 (Từ 14/2 đến 18/2/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Bác sĩ Sói Tranh minh họa ở sgk Toán Số bị chia, số chia, thương Bảng nhóm, phiếu học tập 3 Kể chuyện Bác sĩ Sói Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Nội quy Đảo Khỉ Tranh minh họa ở sgk Toán Một phần ba Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào? Bảng nhóm, phiếu học tập Toán Luyện tập Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Ôn tập: Xã hội Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập Thủ công Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán ( T1) Giấy thủ công, kéo, hồ dán TUẦN 24 (Từ 21/2 đến 25/2/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Tên đồ dạy PTTV 2 Tập đọc Quả tim Khỉ Tranh minh họa ở sgk Toán Luyện tập Bảng nhóm, phiếu học tập 3 Kể chuyện Quả tim Khỉ Tranh minh họa ở sgk 4 Tập đọc Voi nhà Tranh minh họa ở sgk Toán Một phần tư Bảng nhóm, bảng con 5 Luyện từ và câu Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy Bảng nhóm, phiếu học tập Toán Luyện tập Bảng nhóm, bảng con ,phiếu học tập 6 TNXH Cây sống ở đâu? Tranh minh họa ở sgk, phiếu học tập Thủ công Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán ( T2) Giấy thủ công, kéo, hồ dán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐỒ DÙNG DẠY HỌC.doc
Tài liệu liên quan