Dự án Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên VNIT

Cơsởvật chất phục vụhệthống tối thiểu gồm:

- 03 máy chủmạnh (4GB RAM, ổcứng > 120G, tốc độ2.5GHZ trởlên). 3 máy chủ

này có kết nối với mạng Internet (khuyến cáo đường Leased line > 8MB), có địa chỉ

IP tĩnh. Trên máy chủcài các phần mềm:

+ Hệ điều hành Window Server 2003 SP2.

+ Hệquản trịcơsởdữliệu SQL Server 2005 bản Express.

+Net framework 3.5.

- 01 mạng LAN kết nối tới tất cảcác đơn vịsửdụng trong trường.

- Các máy trạm tại các đơn vịsửdụng:

+Cấu hình 1GB RAM trởlên, ổcứng rỗi trên 20GB, tốc độ> 2.5 GHZ).

+Các máy trạm kết nối với máy chủqua mạng LAN.

+Hệ điều hành Window Xp hoặc Window 7, .NET Framework 3.5.

pdf212 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 6010 | Lượt tải: 49download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên VNIT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớc khi tiến hành - Người dùng phải được cấp quyền là administrator - Người dùng phải login vào hệ thống Flow cơ bản - Login vào hệ thống - Chọn vào mục nhật ký hệ thống - Hệ thống hiển thị tất cả quá trình sử dụng hệ thống của NSD đối với Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 76 hệ thống - Chọn vào chức năng “Xem” :Liệt kê đầy đủ thông tin ,thời gian trong quá trình đăng nhập thành công hay lỗi,Thao tác lỗi với những chức năng không cho phép ,Sự cố kết nối với Server Database… Flow ngoại lệ 1.Trường hợp NQL muốn sử dụng chức năng Lưu nhật ký o Hệ thống hiển thị cửa sổ “Lưu nhật ký hệ thống” o Người quản lý chọn ngày tháng để hệ thống lưu và chọn nút “Lưu”. o Hệ thống thực hiện việc ghi lại trong CSDL. 2.Trường hợp NQL muốn sử dụng chức năng Xoá nhật ký o Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu nhật ký hệ thống đã đuợc lưu o Người quản lý chọn ngày tháng để hệ thống xoá và chọn nút “Xoá”. o Hệ thống thông báo để yêu cầu người sử dụng xác nhận việc xóa. o Người sử dụng chọn nút OK để thực hiện việc xác thực. o Hệ thống thực hiện việc xoá trong CSDL. Điều kiện khi tiến hành - Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu ngày tháng Trường hợp đặc biệt khác Sao lưu phục hồi dữ liệu Content Description Define - Phản ánh trường hợp người sử dụng tương tác với hệ thống để thực hiện chức năng sao lưu phục hồi dữ liệu Actor - Quản trị hệ thống Những điều kiện tiền đề - Mạng LAN hoạt động bình thường - Kết nối DB thực hiện bình thường Điêu kiện trước khi tiến hành - Người dùng phải được cấp quyền là administrator - Người dùng phải login vào hệ thống quản lý Flow cơ bản - Login vào hệ thống - Chọn vào mục sao lưu dữ liệu hệ thống - Hệ thống hiển thị thông tin việc sao lưu gần nhất - Chọn vào chức năng “Sao lưu” - Hệ thống hiển thị màn hình cho phép lựa chọn sao lưu: + Thiết lập lịch tự động sao lưu + Sao lưu thủ công cho phép chọn ngày sao lưu -Sau khi cập nhật xong các thông tin cần thiết, người quản lý chọn nút Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 77 “Lưu CSDL”. - Hệ thống kết nối với CSDL và lưu vào toàn bộ thư mục data vào đường dẫn do NQL lựa chọn vị trí. - Hệ thống trở về màn hình hiển thị danh sách thông tin việc sao lưu gần nhất của hệ thống Flow ngoại lệ 1. Trường hợp người quản lý muốn phục hồi dữ liệu hệ thống o Hệ thống hiện thị cửa sổ phục hồi dữ liệu và toàn bộ danh sách dữ liệu đã sao lưu kèm theo ngày tháng o Người sử dụng click vào dữ liệu muốn khôi phục o Hệ thống thông báo để yêu cầu người sử dụng xác nhận việc khôi phục dữ liệu. o Người sử dụng chọn nút OK để thực hiện việc xác thực. o Hệ thống thực hiện việc ghi lại nhật ký hệ thống trong CSDL. Điều kiện khi tiến hành - Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu ngày tháng - Hệ thống kiểm tra sự tồn tại CSDL đã sao lưu. Trường hợp đặc biệt khác III. Thiết kế và mô tả giao diện Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 78 3.1 Giao diện chức năng hệ thống -Đây là giao diện đầu tiên xuất hiện của phần mềm “ Quản lý sinh viên – Trung tâm VNIT. Trước khi ban muốn vào hệ thống để quản lý thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ không thể sử dụng được bất kỳ chức năng nào của hệ thống. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 79 - Giả sử ở đây ta đăng nhập thành công với tài khoản admin ta sẽ được giao diên và những chức năng để lựa chọn như hình vẽ. Ở phía trên là các chức năng quản lý sinh viên, bên phải là lời chào và chức năng thoát khỏi giao diện hiện hành. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 80 - Trong trường hợp ta chọn chức năng hệ thống thì ta sẽ thấy một danh sách cách thực đơn mới cho ta lựa chọn với những chức năng tương ứng (như hình vẽ) Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 81 - Chức năng lấy lại mật khẩu ta sẽ sử dụng trong trường hợp ta không may làm quên mật khẩu hoạc bị ai đó thay đổi. Trong trường hợp này bạn phải điền đúng thông tin về tên đăng nhập và mã giảng viên của bạn. Nếu bạn điền đúng thông tin hệ thống sẽ giúp bạn tự động đăng nhập vào hệ thống và từ đó bạn có thể tạo mật khẩu mới cho mình. Nếu trong trường hợp bạn điền sai 1 trong 2 thông tin trên hệ thống sẽ báo lổi và bạn sẽ không thể đăng nhập được vào hệ thống (hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 82 - Giả sử bạn đăng nhập thành công với tài khoản của Nguyễn Văn Căn và trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu thì ta có giao diện (như hình vẽ). - Đầu tiên bạn phải điền tên đăng nhập(tên đăng nhập không được viết cách hoặc có ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu “_”). - Mã giảng viên bạn bắt buộc phải điền chính xác như trên thẻ của mình để trong trường hợp bạn quên mật khẩu thì nhờ vào tên đăng nhập và mã giảng viên bạn sẽ lấy lại được mật khẩu của mình. - Mật khẩu bạn phải đánh 2 lần cho chính xác tuyệt đối. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 83 - Phân quyền người sử dụng: ở đây ta chỉ có 2 nhóm là nhóm admin và nhóm quản lý. Sau khi tìm được tên đăng nhập ta có thể cho tên đăng nhập đó vào 1 trong 2 nhóm bất kỳ. Và ta sẽ cập quyền luôn cho tên đăng nhập đó. Ở đây ta có 3 quyền(như hình vẽ) - Nếu đồng ý cấp quyền cho tài khoản nào đó ta lựa chọn các chức năng phù hợp và chon đồng ý. Nếu không ta chọn huỷ bỏ(minh hoạ hình vẽ trên). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 84 - Người sử dụng ta phân thành 2 nhóm. Nhóm admin và nhóm quản lý chung. Giả sử ta muốn biết người sử dụng có tên là Hà Đình đông ở nhóm admin thì trước hết ta phải chọn nhóm admin thanh trượt thả xuống ta tìm đến tên Hà Đình Đông và lập tức hệ thống sẽ hiển thị về thông tin Hà Đình Đông cho chúng ta(hình vẽ). Và ở trên có mục thêm sử xoá thông tin về người sử dụng. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 85 - Ở đây hệ thống tự cập nhật thông tin những người sử dụng đã và đang hoạt động trong hệ thống. - Và ở đây cho phép ta ngắt kết nối của bất kỳ người nào đăng hoặt động trong hệ thống. - Và hệ thống cho phép ta xoá những thông tin về người sử đã đăng nhập nếu thông tin không con cần thiết. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 86 - Hệ thống cho phép người sử dụng lựa chọn 1 trong 2 lựa chọn để sao lưu.(như hình vẽ). - Khi Phục hồi dử liệu ta có thể chọn bất kỳ thời gian nào thích hợp sao lưu trước kia. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 87 3.2 Giao diện chức năng phòng đào tạo - Khi chọn chức năng đào tạo ta cũng có 1 thanh chức năng trải xuống (như hình vẽ) Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 88 - Khi ta chọn chức năng quản lý khoá học trong phần đào tạo ta củng có thanh chức năng trải xuống(như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 89 - Chức năng này giúp ta lựa chọn khoá, sau đó ta có thể lựa chọn cụ thể đến các lớp bất kỳ. - Ở đây phần mềm sẽ giúp người sử dụng thểm sử xoá các chức năng (như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 90 - Quản lý lớp giúp ta chúng ta quản lý các thành viên trong lớp - Hệ thống sẽ giúp chúng ta hiển thị những thông tin về thành viên và thông tin thành viên trong lớp. - Và các thanh chức năng sẽ giúp chúng ta thêm, sử, xoá các thông tin. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 91 - Quản lý cán bộ lớp giúp ta chúng ta quản lý các thành viên trong lớp - Qua cán bộ lớp ta sẽ biết về tình hình của lớp. - Hệ thống sẽ giúp chúng ta hiển thị những thông tin về thành viên và thông tin thành viên trong lớp. - Và các thanh chức năng sẽ giúp chúng ta thêm, sử, xoá các thông tin. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 92 - Thông qua việc quản lý giáo viên chủ nhiệm nhà trường sẽ biết tình hình học tập, hoạt động của từng lớp và từng sinh viên. - Bên dưới là danh sách giáo viên chủ nhiệm, khi ta chọn bấy kỳ 1 giáo viên nào trong danh sách thì lập tức thông tin của giáo viên đó sẽ hiện phí trên cho ta chỉnh sử thông tin. Ví dụ ở đây ta chọn vào giáo viên Nguyễn Thanh Hải (như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 93 - Trong chức năng đào tạo khi ta chọn vào chức năng quản lý điểm, điểm thi ta củng có một danh sách chức năng cho ta lựa chọn (như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 94 - Chức năng lập lịch thi phòng thi sẽ giúp sinh viên biết trước và săp xếp công việc để phục vụ việc thi cử một cách tốt nhất. - Ở dưới củng là danh sách các môn thi và những thông tin liên quan như: mã môn, tên môn,ngày thi, giờ thi, phòng thi, giáo viên trông thi. - Khi ta chọn đến một môn thi bất kỳ thì phí trên sẽ hiển thị thông tin và môn thi đó cho phép ta tự chọn sử lý (như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 95 - Đây là bảng danh sách cập nhật những sinh viên được thi, không được thi qua đây ta sẽ nắm danh sách thi của từng lớp. - Ở trên củng là phần cho ta chỉnh sử của phần danh sách sinh viên(như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 96 - Kết quả thi là 1 phần để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. - Phí dưới là danh sách sinh viên, điểm thi và những thông tin liên quan. - Ở trên củng là mục cho ta chỉnh sử. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 97 3.3 Giao diện chức năng phòng Tài vụ - Khi chức năng tài vụ được chọn ta sẽ thấy một bảng danh sach chức năng hiện ra cho ta lựa chọn. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 98 - Khi ta chọn chức năng quản lý học phí ta sẽ được một danh sách chức năng cho ta lựa chọn (như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 99 - Ở dưới là bảng danh sách tính học phí của sinh viên - Ở trên là phần quy đinh tính học phí cho mổi học sinh theo mổi hoàn cảnh khác nhau. - Ở đây ta có thể tuỳ chọn danh sách theo khoá học, lớp và tính học phí theo từng kỳ. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 100 - Đây là danh của tất cả sinh viên trong lớp. Ở đây ta có cập nhật tình hình đóng học phí cuả những sinh viên trong lớp. - Ở đây ta có thể cập nhật tình hình theo từng khoá và từng lớp khác nhau. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 101 - Ở trên là những quy định về khen thưởng và kỹ luật. - Phía dưới là danh sách những sinh viên đượ khen thưởng - Phía bảng dưới cùng là danh sách kỹ luật. Trong đây sinh viên của ta không có một sinh viên nào bị kỹ luật. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 102 - Ở đây là danh sách các sinh viên và các thông tin liên quan của những sinh viên đã đóng các khoản thu khác giả sử ở đây ta chọn khoản thu khác là đoàn phí. - Ở bên trên là phần cho ta chỉnh sử danh sách về thông tin sinh viên. - Ở trên cùng là phần lựa chọn theo lớp , khoá, và khoản thu để ta dể lựa chọn và quản lý. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 103 3.4 Giao diện chức năng phòng Quản lý sinh viên - Tương tự như các chức năng khác, khi ta chọn chức năng quản lý sinh viên ta sẽ có danh sách chức năng thả xuống cho ta lựa chọn(như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 104 - Đây là phần quản lý hồ sơ sinh viên, là mục lưu thông tin sinh viên một cách chi tiết nhất(hình vẽ). - Phí dưới là danh sách sinh viên được lựa chọn theo lớp và theo khoá. - phần phía trên là phần cho ta tùy chọn sử thông tin sinh viên. giả sử ở đây ta chọn sinh viên Lê Xuân Hoan(như hình vẽ). Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 105 - Đây là mục quản lý những sinh viên học lại. Phí dưới là danh sách tất cả sinh viên học lại được lựa chọn theo từng khoá, tên lóp và môn học. Ở đây là những danh sách học lại của những sinh viên khoá V, lớp k5cn6 và theo môn học kinh tế chính trị. - Phí trên củng là phần cho chúng ta thay đổi về thông tin sinh viên. - Phía dưới là danh sách sinh viên được lựa chọn theo lớp và theo khoá. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 106 - Quản lý lịch học giúp sinh viên năm rỏ được lịc học của lớp mình. Giúp sinh viên chủ động được với việc học của mình để bố chí thời gian và công việc riêng một cách hợp lý. - Phía trên là mục cho ta chọn lịch học theo khoá, lớp và theo từng kỳ. Giúp người quản lý rẻ dàng tìm thông tin. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 107 - Quản lý môn học giúp sinh viên biết rỏ hơn về những môn học của mình. Sinh viên sẽ biết được những môn mình đã học, đang học và sẽ học. - Ở phía dưới là phần danh sách những môn học. - Phía trên bên trái là mục chỉnh sử môn học. - Phía trên bên phải là mục mô tả sơ qua của môn học đó. - Ở trên cùng bên phải là nơi lựa chọn môn học. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 108 - Tốt nghiệp là mục đính của tất cả các sinh viên, tất cả sinh viên đều muốn mình học xong phải ra trường đùng thời gian và với một kết quả tốt. - Quản lý tốt nghiệp giúp chúng ta quản lý tình hình sinh viên tốt nghiệp của tất cả các sinh viên từ trước tới nay. - Phía dưới là danh sách tất cả các sinh viên của một lớp trong đó bao gồm sinh viên tốt nghiệp, sinh viên chưa tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp của những sinh viên đó. - Phía trên là phần cho ta chỉnh sử thông tin của danh sách sinh viên. - Ở phía trên cùng là phần cho ta lựa chọn danh sách sinh viên theo tên khoá và tên lớp. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 109 - Sau khi đã tốt nghiệp tất cả sinh viên đều muốn nhanh chóng lấy được bằng để có thể dể xin việc làm cho mình. - Quản lý bằng, chứng chỉ giúp chúng ta quản lý về việc cấp bằng cho tất cả sinh viên từ trước đến nay. - Phía dưới là danh sách tất cả các sinh viên của một lớp đã được nhận bằng - Phía trên là phần cho ta chỉnh sử thông tin của danh sách sinh viên. - Ở phía trên cùng là phần cho ta lựa chọn danh sách sinh viên theo tên khoá và tên lớp. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 110 - Trong quá trình học tập có những sinh viên đã rất có gắng trong học tập và đã có những thành tích cao. Vì vậy mỗi trường đều có chính sách khen thưởng giúp phần khuyến khích sinh viên có gắng nhiều hơn nữa ta còn gọi là học bổng. - Phía dưới là danh sách tất cả các sinh viên của một lớp đã được nhận học bổng. - Phía trên là phần cho ta chỉnh sử thông tin của danh sách sinh viên. - Ở phía trên cùng là phần cho ta lựa chọn danh sách sinh viên theo tên khoá, tên lớp và theo từng ký học. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 111 - Quản lý học bổng giúp chúng ta kiểm soát tình hình học bổng của tất cả sinh viên. Ở đây có quy đinh các mức học bổng và được quy định theo kết quả học tập của từng sinh viên. - Phía dưới là danh sách tất cả các sinh viên của một lớp đã được nhận học bổng. - Phía trên là phần cho ta chỉnh sử thông tin của danh sách sinh viên. - Ở phía trên cùng là phần cho ta lựa chọn danh sách sinh viên theo tên khoá, tên lớp và theo từng ký học. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 112 - Góp ý là phần dành cho tất cả các tất cả mọi người. - Phía dưới là danh sách những thành viên đã góp ý được sắp xếp bài nào gửi sau cùng thì sẽ ở phía trên cùng. - Phía trên là phần thông tin cá nhân của thành viên góp ý và nội dung góp ý. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 113 3.5 Giao diện tìm kiếm - Đây là chức năng tìm kiếm khi ta chọn chức năng này ta sẽ có hai sự lựa chọn tìm kiếm giáo viên và tiềm kiếm sinh viên cho ta lựa chọn. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 114 - Đây là màn hình khi ta tìm kiếm giáo viên - Giả sử ta tìm kiếm theo mã giáo viên Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 115 - Đây là danh sách giáo viên ta mới tìm kiếm thầy và mục cho ta có thể thay đổi thông tin giáo viên đó. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 116 - Đây là lựa chọn tìm kiếm sinh viên - Giả sử ta tìm kiếm theo tên, và tên sinh viên cần tìm là Nguyễn Văn Hân Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 117 - Đây là danh sách sinh viên và thông tin liên quan đến sinh viên đó, ở phí trên là chức năng cho ta thay đổi thông tin về sinh viên. Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 118 3.6 Giao diện chức năng Sinh viên trên Website Đăng ký học trực tuyến Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 119 Góp Ý IV. Sơ đồ Class Diagram Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 120 4.1 Sơ đồ class sinh viên Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsSinhVienDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) + MaSV:mã sinh viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + HoTen:Họ và tên sinh viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + MaLop:Mã lớp học sinh viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + NgaySinh:Ngày Sinh sinh viên.Kiểu dữ liệu là Date:Ngày tháng + GioiTinh:Giới Tính .Kiểu dữ liệu là Boolean:(nam hoặc nữ) + QueQuan:Quê Quán.Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự - Các phương thức(Method) + AddNewSv(MaSV,HoTen,MaLop,Ngaysinh,GioTinh,QueQuan):Thêm mới 1 sinh viên vào CSDL + Update(MaSV,HoTen,MaLop,Ngaysinh,GioTinh,QueQuan):Sửa thông tin 1 sinh viên + Delete(MaSV):Xoá toàn bộ thông tin sinh viên theo MaSV + GetAllSV():Lấy toàn bộ danh sách sinh viên trong CSDL + GetSingleSVByUnit():Lấy thông tin sinh viên theo khoa, khóa, lớp. 4.2 Sơ đồ class GiáoViên Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 121 Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsGiaoVienDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) + MaGV:Mã Giáo viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + HoTen:Họ và tên Giáo viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + NgaySinh:Ngày Sinh Giáo viên .Kiểu dữ liệu là Date:Ngày tháng + GioiTinh:Giới Tính .Kiểu dữ liệu là Boolean:(nam hoặc nữ) + QueQuan:Quê Quán.Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + MonDay:Môn Dạy.Kiểu dữ liệu string:chuỗi ký tự + Ghichu:ghi chú ,thêm 1 số thông tin liên quan khác.Kiểu dữ liệu là String:chuỗi ký tự + HopDong:Hợp đồng bao lâu,bắt đầu và kết thúc.Kiểu dữ liệu là Date:Ngày tháng - Các phương thức(Method) +AddNewGV(MaGV,HoTen,Ngáyinh,GioiTinh,QueQuan,MonDay,GhiChu,HopDong): Thêm mới thông tin 1 giáo viên vào CSDL + Update(MaSV,HoTen,MaLop,Ngaysinh,GioTinh,QueQuan):Sửa thông tin 1 sinh viên + Delete(MaSV):Xoá toàn bộ thông tin sinh viên theo MaSV + GetAllSV():Lấy toàn bộ danh sách sinh viên trong CSDL + GetSingleSVByUnit():Lấy thông tin sinh viên theo khoa, khóa,lớp. 4.3Class quản trị hệ thống Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 122 Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsQuanTriHeThongDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) + UserName: Kiểu dữ liệu String: Chuỗi ký tự. + PassWord: Kiểu dữ liệu String: Chuỗi ký tự. + FullName: Kiểu dữ liệu String: Chuỗi ký tự. - Các phương thức(Method) + Change_Information_Persional(): Thay đổi thông tin người sử dụng. + AddnewNSD(UserName, PassWord, FullName): Thêm mới người sử dụng vào CSDL + UpdateNSD (UserName, PassWord, FullName):Sửa thông tin 1 người sử dụng. + DeleteNSD(UserName):Xoá toàn bộ thông tin sinh viên theo UserName + SearchNSD():Tìm kiềm 1 người sử dụng trong CSDL + PhanQuyenNhomNSD(). +BackupAndRecovery(): Sao lưu và phục hồi dữ liệu. 4.4 Class lớp Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsLopDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 123 + MaLop:mã lớp .Kiểu dữ liệu là string,chuỗi ký tự. + TenLop:Tên lớp .Kiểu dữ liệu là string,chuỗi ký tự + MaKhoa:Mã khoa .Kiểu dữ liệu là string,chuỗi ký tự + LopTruong: Lớp trưởng. Kiểu dữ liệu là String, chuỗi ký tự. + GiaoVienChuNhiem: Giáo viên chủ nhiệm .Kiểu dữ liệu là String:(nam hoặc nữ), chuỗi ký tự. - Các phương thức(Method) + AddNewLop(MaLop,TenLop,MaKhoa,lopTruong,GiaoVienChuNhiem): Thêm mới 1 sinh viên vào CSDL + UpdateLop(MaLop,TenLop,MaKhoa,lopTruong,GiaoVienChuNhiem):Sửa thông tin 1 lớp. + Delete(MaLop):Xoá toàn bộ thông tin 1 lớp theo Mã lớp. + GetAllLop():Lấy toàn bộ danh sách lớp trong CSDL. + GetSingleLopByUnit():Lấy thông tin 1 lớp theo khoa, khóa. + PrintLop(): In danh sách sinh viên trong lớp. 4.5 Class môn học Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsMonHocDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) + MaMon: mã môn. Kiểu dữ liệu là string: chuỗi ký tự +TenMon: Tên môn học. Kiểu dữ liệu là string: chuỗi ký tự + BoMon: Bộ môn . Kiểu dữ liệu là string: chuỗi ký tự + SoDonViHocTrinh: Số sơn vị học trình. Kiểu dữ liệu Integer. - Các phương thức(Method) + AddNewMonHoc(MaMon, TenMon, BoMon, SoDonViHocTrinh): Thêm mới 1 môn học vào CSDL + UpdateMonHoc(MaMon, TenMon, BoMon, SoDonViHocTrinh): Cập nhật thông tin 1 môn học. + DeleteMonHoc(MaMon):Xoá toàn bộ thông tin môn học theo mã môn. + GetAllMonHoc():Lấy toàn bộ danh sách môn học trong CSDL + GetSingleMonHocByUnit():Lấy thông tin môn học theo khoa, khóa. 4.6 Class kết quả thi tốt nghiệp Dự Án: Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Sinh Viên Trường VNIT Version 1.0 Thực hiện bởi:Nhóm 2_K2CN3 Email:Nhom2.it@gmail.com 124 Mô tả chi tiết: -Tên Class :clsKetQuaTotNghiepDataAccess - Các thuộc tính trong lớp (Properties) + MaSV:mã sinh viên .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự +TenKhoa:Tên khoa .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + TenMon: Tên môn thi .Kiểu dữ liệu là string:chuỗi ký tự + Diem: Điểm môn thi.Kiểu dữ liệu là Double. + DiemTrungBinh: Điểm trung bình .Kiểu dữ liệu là Double. + XepLoai:Xếp loạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập lớn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm quản lý Sinh Viên Trường VNIT.pdf
Tài liệu liên quan